Bir sığırda deride Aspergillose olayı (özet)

Deride şekillenen granulomlar, burada daha ender görülen Tuberculose'ailgili lezyonlara benzetilerek, karıştırılmış ve ancak granulomunhistopatolojik tetkiki sırasında, etrafında ışınsal uzanblarıbulunan, rozet şel:linde hyalini sahalarm görülmesi ile mantar tabiatmdaolacağ·ı düşünülmüştür. Bu düşüncenin teyidi için özel mantaı·boyaian tatbik edilmiştir. Gerek boyama metodlarının tetkikinden,gerekse buradan alman irinden yapılan ekimler sonunda üreyen mantarkültürünün Aspergillus terreus olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Aspergillose

(Cutaneous Aspergillosis in a Cow). Translation

...

Kaynakça

...

Kaynak Göster

APA Ertürk, E . (1962). Bir sığırda deride Aspergillose olayı (özet) . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (6) , 505-505 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61147/648520