İNTERNET VE HALKLA İLİŞKİLER

İnternet hızla gelişen yeni bir teknoloji olarak, birçok şirket için önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir. Şirketler hedef kitleleriyle daha hızlı, daha kolay ve daha iyi bir interaktif iletişim kurabilmek için web sitelerine yatırım yapmaktadırlar. Bu nedenle, internet halkla ilişkiler uygulayıcılarını yeni meydan okumalarla karşı karşıya bırakmaktadır. İnternet ortamı için geliştirilen iletişim stratejilerinin işletmenin genel iletişim stratejileri ile ilişkili olmasında büyük yarar vardır. İnternet aracılığıyla işletme kimliğine, işletme tasarımına katkı sağlamak mümkündür. Bu yeni teknolojinin işletmelerin iletişim stratejilerine azami katkıyı sağlayabilmesi için ise, öncelikle diğer iletişim araçlarından farklılıklarının bilinmesinde yarar vardır. İnternet kullanıcıları web sitelerinden yalnızca bilgi almayı beklemedikleri için, fotoğraflardan, vidolardan, metinlerden, animasyonlardan ve diğer yaratıcı teknolojik uygulamalardan internet kullanıcılarının dikkatini çekmek üzere yararlanılması gerekmektedir. Halkla ilişkiler uygulamacılarının bilgilerin güvenilirliğinin,  miktarının ve yerleştirilmesinin uygun bir format içinde yapılmasının internet kullanıcıları açısından önem taşıdığını akıllarında tutmaları gereklidir. Bu çalışmada, internetin bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmasının, haklı eskiler uygulamacılarının şirket kimliği ve imajı oluşturulmasındaki ve sürdürülmesindeki rolleri ve etkili bir web sitesi  oluşturulma yolları üzerinde durulacaktır. 

___

 • Biber, A. (2000). Küreselleşen Dünyada Gelişen İnternet ve Değişen Halkla İlişkiler, İletişim, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, 2000/8.
 • Kartal, C. (2002). İnternet Ortamında Pazarlama-Elektronik Ticarete İlk Adım, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Öncü, F. (2002). ePazarlama-İnternet Olanaklarıyla Ürün Ve Hizmetin Hedef Pazara Sunulması Ve Satışı, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Mısırlı, İ. (2004). Genel Ve Teknik İletişim, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Levine, M. (2004). Halkla İlişkiler: Bir Gerilla Savaşı (Kablolu Dünyada), İstanbul: Rota Yayınları
 • Akın, M. (Temmuz-Ağustos 1998). İnternetin İşletmelere Sunduğu Yeni Ufuk: Sanal Pazarlama, Pazarlama Dünyası, Yıl: 12, Satı:70.
 • Fuchs, P., Mörhle, H., Schmidt-Marwede, U. (Februar 1998). Public Relations im Online-Zeitalter, PR-Guide, http://pr-guide.de/onlineb/p980201.htm
 • Theilmann, R, ve Mugele, D. Befindet sich PR im Internet in Guter Geselleschaft?, Public Relations Forum, 1/99.
 • Zehetner, S. (1999). PR im Internet, Internet für Public Relations, Carsten Dierks, Nobert Drees, Ralf Clasen (ed.), Kuchterhand.
 • Ertaş, S. (2000). Elektronik Ticaret: Tanımı, Gelişim, Avantajları, Güvenliği, Elektronik Ticaret, Der: Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Kızıloğlu, T ve Macit, M. (Şubat 2004). Elektronik Pazarlama (Siber Pazarlama), Standard, Yıl: 43, Sayı: 506, Ankara.
 • Bunz, U.K. (1998). Internet-Nutzung durch PR-Praktiker, PR Forum, 4. Jg., Nr.4, http:77www.dprg.de/PRFOR/ARCH/ar4-98_3.htm.
 • Odabaşı, Y. Ve Oyman, M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: MediaCatKitapları.