ENFORMASYON İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: GELİŞİMİN DOĞASI VE AHLAKİ KONULAR

İnsanlık tarihi boyunca teknolojilerin gelişiminde dört aşama vardır: enformasyonun elde edilmesi, saklanması, işlenmesi ve iletilmesi. Enformasyon iletişim teknolojilerinin gelişimindeki son aşama, kısıtlılıkların hala azaltmaya çalışıldığı aşamadır. Yeni teknolojilerdeki dijitalleşmeyle birlikte bilgisayar, telekomünikasyon, ofis teknolojileri ve de  tüketiciye yönelik çeşitli görsel işitsel elektronik araçların birleşmesi kolaylaşmıştır. Nitekim bu teknolojilerin doğasına baktığınızda, yöndeşme ve çok-işlevli olması, zeki olması ve her yerde bulunması gibi özellikleri görmekteyiz. Ancak bu teknolojilerin kullanımı beraberinde bazı ahlaki konuları da getirmektedir. 

___

 • Akıncı, B. (2002). Information Communication Technologies And Change, İzmir, Ege University Communications Faculty Publications No:14.
 • Alankuş, S. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri Ve Medya, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları: 6.
 • Atabek, Ü. (2001). İletişim Ve Teknoloji, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Atabek, Ü. (2004). “Türkiye'de Enformasyon Ve İletişim Teknolojileri Alanı Üzerine Değerlendirme”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, http://www.akdeniz.edu.tr/iletisim/dergi/sayi1atabek.html
 • Başaran, Funda (2002). “İnternet: Yönelimler, Olasılıklar…”, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, Sayı: 4, http://dergi.emo.org.tr.
 • “The Information Applience” (1996). Annual report on information technology, Business Week, June 24
 • Çatlı, B. (2002). Medya Ve Etik. Ankara, İmge Kitabevi.
 • Edmond G. (1996). “Operator, get me cyberpace”, Business Week, June 24.
 • Forester, T. Ve P. Morrison (1990). Computer Ethics: Cautionary Tales and Ethical Dilemmas in Computing, Oxford, Basil Blackwell.
 • Menekşe, N.Z. (2001). Değişim.tr: İnternetle Gelişimde Türkiye, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Tuncel, H. (2003). “Yeni İletişim Teknolojilerinde Yöndeşme Ve Yerel Medya”, Yeni İletişim Teknolojileri Ve Medya, İstanbul, IPS İletişim Vakfı Yayınları: 6.
 • Uğur, A. (2002). “Veri, Öğreni, Bilgi”, Kültür Kıtası Atlası, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Verity, J. (1996). “Makin computers dissappear”, Business Week, June 24.