Renal leiomyosarkom: Olgu sunumu

Renal leiomyosarkom son derece nadir bir tümördür ve hastanın klinik prezentasyonu ve radyolojik bulguları kesin olarak preoperatif tanı koymaya yardımcı değildir. Başlıca tedavi adjuvan radyoterapi veya kemoterapi i/e birlikte veya tek başına radikal nefrektomidir. Prognozu kötüdür. Biz, tanısını immünohistokimya ile doğruladığımız primer renal leiomyosarkom olgusu sunduk.

Renal leiomyosarcoma: A case report

Renal leiomyosarcoma is an extremely rare tumor and patient's clinical presentation and imaging findings are not helpful for accurate preoperative diagnosis. The primary treatment is radical nephrectomy with or without adjunctive radiation or chemotherapy. The prognosis is poor. We reported a case of primary renal leiomyosarcoma whom pathological diagnosis was confirmed immunohistochemically.

___

1. Reuter VE, Gaudin PES. Adult Renal Tumors. Sternberg SS, ed. Diagnostic Surgical Pathology. 3üncü baskı., Philadelphia: Lippincott Wİlliams & Wİlkins, 1999: pp1816.

2. Vogelzang NJ, Fremgen AM, Guinan PD ve ark. Primary Renal Sarcoma in Adults. Cancer 1993; 71: 804-810.

3. Srinivas V, Sogani PC, Hadju SI, Whitmore WF. Sarcomas of the Kidney. J Urol 1984; 132: 13-16.

4. Grignon DJ, Ayala AG, Ro Y ve ark. Primary Sarcomas of the Kidney. Cancer 1990; 65: 1611- 1618.

5. Petersen RO: Urologic Pathology. Philadelphia: JB Lippincott Company, 1992: 112-133.

6. Davis R, Vaccaro JA, Hodges GF ve ark. Renal Leiomyosarcoma: Plea for aggressive therapy. Urology 1992; 40: 168-171.

7. Brandes SB, Chelsky MJ, Petersen RO, Greenberg RE. Leiomyosarcoma of the Renal Vein. J Surg Oncol 1996; 63: 195-200.

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

38b14.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The comparison of saline versus heparin flush solution to maintain peripheral intermittent intravenous catheters

Fatma DEMİR, Alev DRAMALI

İntrakranial kistik lezyonlarda difüzyon-ağırlıklı MR görüntüleme

BÜNYAMİN GÜNEY, ÖMER KİTİŞ, Cem ÇALLI, Nilgün YÜNTEN

Kadın üreme hormonları ve leptin düzeylerinin polikistik over sendromu etiopatogenezindeki yeri

Sanem ÇİMEN, ÖZER ÖZTEKİN, Mehmet GENCER, Erhan MULUK, Hakan SABIRLI, Servet KIZILDAĞ, Gündüz DEMİR, Lütfi ÇAMLI

Kısa süreli +4 C de saklanan periferik hematopoetik kök hücrelerin etkinliği

Ayhan DÖNMEZ, Seçkin ÇAĞIRGAN, Filiz VURAL, MUSTAFA PEHLİVAN, MURAT TOMBULOĞLU

Farklı hormon replasman tedavisinin sol ventrikül sistolik fonksiyonları üzerindeki etkisinin ekokardiografik değerlendirilmesi

Gündüz DEMİR, ÖZER ÖZTEKİN, Sanem ÇİMEN, Atila KESKİN, Ferit SOYLU

Intracranial arteriovenous malformation in an infant: Vein of galen malformation: A case report

Semra KURUL, Balahan BORA, Eray DİRİK

The efficacy of patient controlled thoracic epidural analgesia for the treatment of RIB fracture pain in intensive care unit

ABDURRAHİM DERBENT, Kubilay DEMİRAĞ, Meltem UYAR, Elvin KURDOĞLU, Mehmet UYAR, Ali Reşat MORAL

Yenidoğanda maternal kökenli kandida sepsisi: Olgu sunumu

Murat ULUKUŞ, Mehmet YALAZ

Skapula'nın morfometrik ölçümleri

Alpyörük Figen TAŞER, Hulki BAŞALOĞLU

Tip 2 diabetes mellitus hastalarında serum transferin reseptör düzeyleri

MUSTAFA ÖZMEN, MURAT TOMBULOĞLU