A rare cause of intussusception in children: Mucinous cystadenoma of the appendix

İnvajinasyon, çocuklarda bağırsak obstrüksiyonun yaygın bir nedeni olsa da, apendiksteki mukoid madde birikimi ile karakterize müsinöz kistadenoma bağlı invajinasyon (MCA) nadiren bildirilmektedir. MCA tanısı genellikle perioperatif yapılır. Bu tip olgularda, kistadenom için apendektomi ve kistadenokarsinom için sağ hemi-kolektomi, genel bir yaklaşım olarak önerilmektedir. Ancak cerrahi tedavinin şekli, lezyonun boyutu ve histoloji ile ilgilidir. Oniki yaşında erkek olgumuz karnın sağ üst bölgesinde ağrılı kitle şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Batın ultrasonografisinde invajinasyon ile birlikte çekumdan transvers kolona kadar uzanan geniş kistik bir yapı saptandı. Laparotomiyi takiben invajinasyon redüksiyonu ve sağ hemi-kolektomi uygulandı. Patolojik tanı MCA olarak rapor edildi. MCA nadiren görülmesine rağmen özellikle karın ağrısı ve şişkinlik ile başvuran çocuklarda, invajinasyon ve intraabdominal kitle ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.

Çocuklarda invajinasyonun nadir bir nedeni: Apendiks müsinöz kistadenomu

Although intussusception is a common cause of intestinal obstruction in children, intussusception of mucinous cystadenoma (MCA) of the appendix characterized by distension of the lumen due to accumulation of the mucoid substance is rarely reported. Diagnosis of MCA is usually made perioperatively. In these cases, as a general approach, an appendectomy is performed for cystadenoma, and right hemi-colectomy is recommended for cystadenocarcinoma. However, the type of surgical treatment is related to the dimensions and histology of the lesions. A 12-year-old boy was admitted to our clinic with symptoms of a mobile and painful mass in the right upper quadrant of the abdomen. Abdominal ultrasonography showed intussusception as well as a large, cystic and solid structure extending from cecum to transverse colon. Reduction of intussusception and right hemi-colectomy were performed subsequent to laparotomy. Pathologic diagnosis was reported as MCA. Although MCA is seen rarely, it always should be kept in mind in differential diagnosis of intussusception and intra abdominal mass, especially in children with abdominal pain and distension.

Kaynakça

1) Marudanayagam R, Williams GT, Rees BI. Review of the pathological results of 2660 appendicectomy specimens. J Gastroenterol 2006;41:745-9.

2) Rampone B, Roviello F, Marelli D, et al. Giant appendiceal mucocele: report of a case and brief review. World J Gastroenterol 2005;11:4761-3.

3) Blecha MJ, Gupta A, Hoover JD, et al. Chronic abdominal pain secondary to a mucous cystadenoma of appendix in a 10-year old boy. J Pediatr Surg 2005;40:1792-4.

4) Alese OB, Irabor DO. Mucinous cystadenoma of the appendix: a case report. African Health Sciences 2010; 10: 99-100.

5) Calıskan K, Yıldırım S, Bal N, et al. Mucinous cystadenoma of the appendix: a rare cause of acute abdomen. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008;14:303-7.

6) Butte JM, Torres J, Henriques IM, et al. Appendiculer mucosal intussusception into the cecum secondary to an intramural mucinous cystadenoma of the appendix. J Am Coll Surg 2007;204:510.

7) Persaud T, Swan N, Torreggiani WC. Giant mucinous cystadenoma of the appendix. Radiographics 2007;27:553-7.

8) Khan MR, Ahmed R, Saleem T. Intricacies in the surgical management of appendiceal mucinous cystadenoma: A case report and review of the literature. J Med Case Reports 2010;4:129.

9) Gonzales MS, Shmookler BM, Sugarbaker PH. Appendiceal mucosele: Contraindication to laparoscopic appendectomy. Surg Endosc 1998;12:1177-9.

10) Stocchi L, Wolff B, Larson D, et al. Surgical treatment of appendiceal mucocele. Arch Surg 2003;138:585-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

7.2b 3.2b