Yetisme Muhitinin Lamine Kavak (populus nigra l.) Odunun Mekanik Özelliklerine Etkileri

Öz Bu çalısmada, yetisme muhitinin (Karadeniz ve Ege) Karakavak odununun

Kaynakça

Acar C F. 2006. Paulownıa’nın Odun Özelliklerinin Kavak Ve Okaliptüs le

Karsılastırılması, Ege Ormancılık Arastırma Müdürlügü Dergisi, ISSN:

1300 9532

Altınok M. 1995. Sandalye Tasarımında Gerilme Analizine Göre Mukavemet

Elemanlarının Boyutlandırılması, Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Anonim 1994. Türkiye’de Kavakçılık, Kavak ve Hızlı Gelisen Orman Agaçları Enstitüsü, zmit

Bozkurt Y. ve GÖKER Y. 1987. Fiziksel ve Mekanik Agaç Teknolojisi, .Ü. Orman Fakültesi Yayını, No: 3445, stanbul

DIN 68140 (Anonim 1998). Finger Joints in Wood, Part 1: Finger Jointed Structural Timber, DIN 68140. Deutsche Norm

DIN 53255, Bestimmung der bindefestigkeit von sperrholzleimungen im zugversuch und aufstechversuch, Deutsche Institute für Normen, Deutschland.

Dilik T. 1997. Lamine Agaç Malzemeden Pencere Profili Üretimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, .Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, stanbul

Eckelman C A. 1993. Potential Uses of Laminated Veneer Lumber in

Furniture. Forest Products Journal, 43 (4) : 19-24

Eren S. 1998. Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Odunundan Üretilen Lamine Agaç Malzemelerin Bazı Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Tutkal Türü ve Tomruk Buharlama Süresinin Etkileri. K.Ü. FBE Yüksek Lis. Tezi, Trabzon.

Franklın Glue Comp. (1989). Adhesive Trouble Shooting, Colombus, USA Keskin H. 2003. Lamine Edilmis Dogu Ladini (picea orientalis lipsky) Odununun Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, ISSN: 1302- 7085, Sayfa: 139-151

Keskin H. 2004. Sapsız Mese (quercus petraea liebl.) Ve Sarıçam (pinus sylvestris lipsky) Kombinasyonu le Üretilmis Lamine Agaç Malzemelerin Bazı Teknolojik Özellikleri Ve Kullanım mkanları, G.Ü.

Fen Bilimleri Dergisi, 17(4):121-131 (2004)ISSN 1303-9709

Keskin H ve Togay A. 2003. Dogu Kayını (fagus oriantalis l.) ve Karakavak (populus nigra l.) Kombinasyonu le Üretilmis Lamine Agaç Aalzemelerin Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, ISSN: 1302- 7085, Sayfa: 101-114

Keskin H ve Atar M. 2005. Orta Katmanlarda Kavak Kullanılmıs (5 Katlı) Farklı Agaç Malzeme Laminasyonlarının Bazı Teknolojik Özelliklerinin Karsılastırılması, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,

ISSN 1303-9709, 18(1) Sayfa no:115-126

Öner M N. 1996. Kütahya-Gediz-Yagmurlar Yöresinde Dogal Olarak Yetisen Titrek Kavak (Populus tremula L.) Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Arastırmalar, D.P.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

Örs, Y., Keskin H., 2001. Agaç Malzeme Bilgisi, Gazi Üniversitesi yayın no: 2000/352, Atlas Yayıncılık no: 2, stanbul

Özalp M. 2003. 'Su tici Ve Koruyucu Emprenye Maddeleri le Muamele Edilmis Çam Örneklerinin Su Sogutma Kulelerinde Kullanımı le Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinde Meydana Gelen

Degisimin ncelenmesi, ZKÜ, F.B.E., Doktora Tezi, Bartın

Sahin S. Karaman S. Örüng . 2006. Tokat-Niksar Yöresinde Yetistirilen ve Yöredeki Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Kavak Agacının Önemli Fiziksel ve Mekanik Özellikleri GOÜ. Ziraat

Fakültesi Dergisi, 2006, 23 (1), 61-66

Senay A. 1996. Ahsap Lamine Tasıyıcı Elemanların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Arastırmalar, Ü,F.B.E., Doktora Tezi,stanbul. Ulupınar M. 1998. Lamine Edilmis Melez Kavak (Populus Euramericana) ‘in

Teknolojik Özelliklerinin Tespiti, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi,

TS En 386 (Anonim 1999), Yapıstırılmıs Lamine Ahsap Performans Özellikleri ve Asgari Üretim sartları, TSE, Ankara,

TS 2472, 1972. Odunda Fiziksel ve Mekanik Deneyler, Hacim-yogunluk Tayini, TSE, Ankara,

TS EN 326, 1997. Ahsap Esaslı Levhalardan Numune Alınması, TSE, Ankara, TS 2474, 1976. Odunun Statik Egilmede Dayanımının Tayini, TSE, Ankara, TS 2595, 1977. Odunun Liflere Paralel Dogrultuda Basınç Dayanımı Tayini, TSE, Ankara

TS En 386,(Anonim 1999), Yapıstırılmıs Lamine Ahsap Performans

Özellikleri ve Asgari Üretim sartları, TSE, Ankara

Kaynak Göster

APA Altınok, M , Özalp, M , Perçn, O . (2009). Yetisme Muhitinin Lamine Kavak (populus nigra l.) Odunun Mekanik Özelliklerine Etkileri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (1) , 107-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4828/291124