Ak Dut Agacının Anatomik, Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Öz Ak Dut (Morus alba L.) farklı iklim ve topraklarda yetisebilen bir agaç türüdür.

Kaynakça

Anonim, 1984. pekböcekçiligi ve Dutçuluk (Seminer Notları), pekböcekçiligi Arastırma Enstitüsü Yayınları. No:81, Bursa, 1-7 s.

Anon., 2002a. Morus alba, http://gardenbed.com/source/43/4223_lan.asp Behferooz, F 1993.

M. alba L. ve M. nigra L. Üzerinde Farmakognozik Arastırma, Ankara Üniversitesi, Saglık Bilimleri Enstitüsü,

Farmakognozi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, S. 119, Ankara.

Bozkurt, Y., Erdin N 1995. gne Yapraklı ve Yapraklı Agaç Odunlarında Tanım Özellikleri, stanbul.

Carlquist, S. 1986. Terminology of Imperforate Tracheary Elements, IAWA Bulletin, N.S., Vol. (1): 75-81, 1986.

Davis, P H 1982. Flora of Turkey and The East Aegean Island, Edinburg, Vol. 7. Duke, J A 1983. Handbook of Energy Crops,

http://newcrop.hort.purdue.edu/newcrop/nexus/morus spp. nex.html Fengel, D., Wegener, G 1984. Wood Chemistry, Ultrastructure, Reaction. Walter de Gruyter. New York.

Göker, Y 1982. Hızlı Gelisen Türlerden Bazılarının Teknolojik Özellikleri, stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, B Serisi, Cilt: 32, Sayı:1, stanbul.

Gökmen, H 1973. Kapalı Tohumlular (I. cilt). Sark Matbaası, Ankara..

Gündüz, G 1999. Camiyanı Karaçamının (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) Bazı Anatomik, Teknolojik ve Kimyasal Özellikleri, Doktora Tezi, Z.K.Ü. Orman Fak. Bartın.Güven, S ve Basaran, M 1979.

Çanakkale Yöresinde Üretilen Kara Dut (Morus nigra L.) Meyvesinin Besin Teknolojileri Yönünden

Degerlendirilmesi. Tarımsal Arastırma Dergisi 1(2) p. 108-117.

Huo, Y 2002. Mulberry Cutivation and Utilization In China, Mulberry for Animal Production, FAO Animal Production and Healt Paper 147, 11-44.

Lale, H., Özçagıran, R 1996. Dut Türlerinin Pomolojik, Fenolojik ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Çalısma. Derim Dergisi, 13(4): 177-182

Machii, H., Koyama A., Yamanouchi H., Matsumoto K., Kobayashi S. and Katagiri K. 2001.

A list of morphological and agronomical traits of mulberry genetic resources. Misc. Publ. Natl. Inst. Seric. Entomol. Sci., 29, 1-307

Moore, L M 2002. White Mulberry (Morus alba L.) http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/pg_moal.pdf.

Örs, Y., Keskin, H. 2001. Agaç Malzeme Bilgisi, stanbul.

Rehder, A 1962. Manual of Cultivated Trees and Shurubs, 2. Edition. New York

Tapi, 1997. Test Method T 204 cm-97: “Solvent extractives of wood and pulp”.

Tapi, 1999. Test Method T 207 cm-99: “Water solubility of wood and pulp”.

Tapi, 2002. Test Method T 212 om-02: “One percent sodium hydroxide solubility of wood and pulp”.

Tapi, 2002. Test Method T 222 om-02: “Acid-insoluble lignin in wood and

pulp”.

Tekeli, S T 1973. IV. Bilim Kongre Tebligleri.

Trujillo, F U 2002. Mulberry for Rearing Dairy Heifers, Mulberry for Animal Production, FAO Animal Production and Healt Paper, 147, 203-206.

TS 2471, 1981. Odunda Fiziksel Mekaniksel Deneyler çin Rutubet Miktarı Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara.

TS 2472, 1985. Odunda Fiziksel Mekaniksel Deneyler çin Birim Hacim Agırlıgı Tayini, I. Baskı, TSE, Ankara

TS 2474, 1976. Odunun Statik Egilme Dayanımının Tayini, TSE, Ankara TS 2595, 1977. Odunun Liflere Paralel Dogrultuda Basınç Dayanımının Tayini, TSE, Ankara

TS 4084, 1983. Odunda Radyal ve Teget Dogrultuda Sismenin Tayini, TSE, Ankara

TS 4085, 1983. Odunda Hacimsel Çekmenin Tayini, TSE, Ankara.

TS 4086, 1983. Odunda Hacimsel Sismenin Tayini, TSE, Ankara.

TS 53, 1981. Odunun Fiziksel Özelliklerinin Tayini için Numune Alma,

Muayene ve Deney Metotları, TSE, Ankara.

Xiaolan, Y, Jikan, Z, Wenli, M 1998. The Composition and Some Characteristics of the Seeds and the Seed-Oil of Morus alba L. Journal of the Chinese Cereals and Ois Association. 13(4): 43–45 www.wikipedia.org/wiki/Resim:Morus alba.jpg.

Kaynak Göster

APA Gündüz, G , Yıldırım, N , Şirin, G , Murat Onat, S . (2009). Ak Dut Agacının Anatomik, Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (1) , 131-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4828/291128