Roma Dönemi Kent Yerlesimleri ve Prusias ad Hypium (Kieros, Üskübü, Konuralp)

Öz Üç dönemde gelisme gösteren ve dünya üzerinde genis bir alana yayılan Roma

Kaynakça

Anonim. 1993. Cumhuriyetin 70.Yılında Bolu. Gazeteciler Cemiyeti.Bolu.

Anonim.1998. Bolu Yıllıgı. Bolu Valiligi. Bolu

Anonim. 2006. Düzce li Sit Alanları.(Basılmamıs). l Kültür ve Turizm Müdürlügü. Düzce

Anonymous 2008.

Prusias.http://z.about.com/d/ancienthistory/1/0/b/A/gearydiagram1.jpg.17 .

07.2008Aksit, . 1982. Anadolu Uygarlıkları. Aksit Kültür ve Turizm Yayınları. stanbul

Akurgal, E. 1989. Anadolu Uygarlıkları. stanbul: Net Turistik Yayınlar A.S. stanbul.

Aldrete, G.S. 2004. Daily Life in the Roman City. Greenwood Press. Connecticut.

Google Earth, 2008. Arastırma Alanı ve Konuralp Görüntüleri. www.googleearth.com

Kesim, G.A., P.Köylü, P.Girti. 2008. Roma Dönemi Kent Yerlesimleri ile Konuralp’in Yer Seçim Kriterlerinin Karsılastırılması. D.Ü.Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlıgı Bölümü. D.Ü.BAP (05.05.01.215) Kesin Rapor (basılmamıs). Düzce.

Konrapa, M.Z. 1964. Bolu Tarihi. Bolu Vilayet Matbaası.Kurt, M. 1979. Prusias ad Hypium’un (Konuralp) Arkeolojik Yapısı. Atatürk

Üniversitesi Edebiyet Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Basılmamıs Bitirme Tezi. Erzurum.

Liberati, A. M. & Bourbon, F.. 2005. Rome: Splendours of an Ancient Civilization. London: Thames and Hudson, pp. 292

Usman Anadolu, M.. 2001. stanbul ve Anadolu’daki Mimarlık Yapıtları. Eski Anadolu Uygarlıkları Dizisi: 4. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. stanbul.

Vitrivius 1960. The Construction of Fortified Towns. The Ten Boks on Architecture (Çev.Morris Hicky Morgan). The Pre-industrial Cities and Technology Reader. (Editor Chant, C. 1999). içinde. Bölüm: 9. 59-63. Routledge. Oxon

Zeyrek, T., Çelik, G.B. 2005. Prusias ad Hypium (Kieros) Anadolu’nun Kuzeybatısında Antik Bir Kent (Konuralp/Üskübü). Ege Yayınları

Kaynak Göster

APA Akıncı Kesm, G , Köylü, P , Girti, P . (2009). Roma Dönemi Kent Yerlesimleri ve Prusias ad Hypium (Kieros, Üskübü, Konuralp) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (1) , 4-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4828/291111