Akçakoca lçesinin Ekoturizm Olanaklarının Degerlendirilmesi*

Öz 2023 Türkiye Turizm Stratejisi içerisinde degerlendirilen Akçakoca, yanlıs arazi

Kaynakça

Altanlar, A. 2007. Akçakoca Alternatif Turizm Olanaklarının Arastırılması.

Basılmamıs Yüksek Lisans tezi. A..B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlıgı Anabilim Dalı. Düzce.

Anonim, 1972. 1/ 100 000 ölçekli Toprak Haritası. Köy Hizmetleri Genel Müdürlügü. Ankara.

Anonim, 1982. 1/ 25 000 ölçekli Eregli F26-c4/d4/d3/c3 Pafta ndeksli Topografik Haritası. Harita Genel Komutanlıgı. Düzce.

Anonim, 2001. 1/ 25000 ölçekli Üretim ve Koruma Haritası. Akçakoca Orman sletme Müdürlügü. Akçakoca.

Anonim, 2002. 2000 Genel Nüfus Sayımı. Düzce. T.C. Basbakanlık Devlet statistik Enstitüsü Devlet statistik Enstitüsü Matbaası. Ankara.

Anonim, 2004. Düzce li 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Akçakoca 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu. UTTA Planlama Projelendirme Danısmanlık Sirketi. Ankara.

Anonim, 2004a. 1/25000 Ölçekli Akçakoca Çevre Düzeni Planı Revizyonu (AÇDP) (2020) Arastırma Raporu. UTTA Planlama Projelendirme Danısmanlık Sirketi. Ankara.

Anonim, (2005). Akçakoca Orman sletme Sefliklerine Baglı Ormanlık Alanlar. Akçakoca Orman sletme Müdürlügü. Düzce.

Anonim, 2006. Düzce Tarım l Müdürlügü Proje ve statistik Subesi Çalısması (2006). Düzce Tarım l Müdürlügü. Düzce.

Anonymous, 2007. Definitions & principites. (http://www.ecotourism.org. 13.09.2007.)

Anonim, 2007b. Uzun Yıllar Akçakoca klim Verileri. Akçakoca Meteoroloji stasyon Müdürlügü. Akçakoca.Anonim, 2007a. Turizm. (http://www.akcakoca.gov.tr . 10.02.2007.)

Anonim, 2007c. Taksonların Cografi Dagılımı. llerde Bulunan Taksonlar. (http://wwweski.tubitak.gov.tr. 05.06.2007)

Anonim, 2007d. Akçakoca. (http://www.duzcetanitim.com)

Anonim, 2007e. Turizm. (http://www.akcakoca.worldwidewebdevelopment. com 10.01.2007)

Arslan, ., Yavuz, R., ncedere, C. 2002. Düzce Tarım Master Planı. Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı Düzce Tarım l Müdürlügü. l Tarım Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi. Ankara.

Banerjee, U.K., Kumari. S., Paul, S.K., Sudhakar S. 2003.Remote Sensing and GIS based ecotourism planning: A case study for western Midnapore, West Bengal, India.

(http://www.gisdevelopment.net/application/miscellaneous/misc028e.htm 09.09.2007.)

Ceballos-Lascurain,H. 1993. Tourism, ecotourism and protected areas. Gland. Switzerland.

Demir, C., Çevirgen, A. 2006. Ekoturizm Yönetimi. Nobel yayın dagıtım. 222 syf. Ankara.

Dowling, R., K., And Fennell D. A. 2003. The context of ecotourism policy and planning, Cabi Publishing- Online Bookshop.

Dönmez, M.S. 2000. Akçakoca 2000. Zafer Ofset. 229s. Akçakoca

Gulinck, H., Vyverman, N., Bouchout, K., Gobin, A. 2001. “Landscape as framework for integrating local subsistence and ecotourism: a case study ın Zimbabwe”. Landscape and Urban Planning. 53(2001) 173.

Erdogan, N. 2003. Çevre ve (Eko)turizm. Erk yayıncılık. Ankara.

Esengil, A. 2003. Ekoturizm lkeleri ve Köprülü Kanyonda Uygulanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Kaur, C., R. 2006. ‘National Ecoturism Plan’ Assessing Implementation of The Guidelines For Marine Parks. Researcher, Centre for Coastal & Marine Environment Maritime Instıtute of Malaysia.

Kerry, B.G. 1992. “Tourism alternatives” potentials and soruns in the development of tourism”, Journal of Travel Research, University of Pennsylvania. 52: 34.

Ross, S., Wall, G. 1999. “Ecotourism: towards congruence between theory and practice”. Tourism Management. 123-132. Canada.

Okan, K. 2002. Akçakoca Folkloru. Dünya Yayıncılık. Düzce.234.

Kaynak Göster

APA Altanlar, A , Akıncı Kesm, G . (2009). Akçakoca lçesinin Ekoturizm Olanaklarının Degerlendirilmesi* . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (1) , 25-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4828/291115