Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Yeme bozuklukları, yeme davranışlarında birçok sorunla seyreden, oluşumunda biyolojik, psikolojik, sosyal etkenlerin önemli olduğu psikiyatrik bozukluklardır. Kişilik özellikleri ve travmatik yaşantıların yeme bozukluklarının gelişiminde önemli rolü vardır. Psikiyatrik ek tanı ve travma öyküsü yeme bozukluğu hastalarında sık rastlanabilir, prognoz ve tedavi sürecini etkileyebilir. Travma öyküsüne bulimik hastalarda, bulimik olmayan hastalara göre daha sık rastlanmaktadır. Travma ile ilgili yapılan ilk çalışmalar cinsel kötüye kullanım üzerine yoğunlaşmış olsa da, daha sonraki çalışmalarda yeme bozukluklarında travma spektrumunun cinsel kötüye kullanımdan fiziksel ya da duygusal kötüye kullanım, ihmal ve ilgisizliğe kadar uzandığı anlaşılmıştır. Bu olgu sunumunda, gelişiminde psikolojik etmenler ve travmatik yaşantılarının önemli olduğu anoreksiya nervoza (tıkınan, çıkaran tip) tanısı alan genç kadın hasta aktarılacaktır.

Eating disorders and emotional neglect: A case report

Eating disorders are psychiatric disorders presenting various problems in eating behavior and have biological, psychological, social factors as important causes. Personality features and traumatic experiences have significant role in its development. Psychiatric comorbidity and trauma history are frequently seen among eating disorder patients and are important matters affecting prognosis and treatment course. Trauma history is more frequently encountered among bulimic patients than in non-bulimic patients. Although initial studies about trauma have focused on sexual abuse, later studies have demonstrated that trauma spectrum in eating disorders range from sexual abuse to physical and emotional abuse, neglect and indifference. In this case report, a young female patient diagnosed with anorexia nervosa (binge eating/purging) that psychological factors and traumatic experiences have significant role in its development, is presented.

Kaynakça

1. Jacobi C, Morrıs L, Zwaan M. Risk factors, etiology and comorbidity: In Brewerton TD (editor). Clinical Handbook of Eating Disorders. South Carolina, USA: Marcel Dekker, 2004, 117-231.

2. Bulik CM, Sullivan PF, Fear JL, Joyce PR. Eating disorders and antecedent anxiety disorders. Acta Psychiatr Scand 1997; 96:101-107.

3. Herpetz-Dahlman B. Adolescent eating disorder. Definitions, symptomatology and comorbidity. Child Adolesc Psychiatr Clin 2009; 18:31-47.

4. Carter JC, Bewell C, Blackmore E, Woodside DB. The impact of childhood sexual abuse in anorexia nervosa. Child Abuse Negl 2006; 30:257-269.

5. Ackarda DM, Neumark-Sztainer D. Date violence and date rape among adolescents: associations with disordered eating behaviors and psychological health. Child Abuse Negl 2002; 26:455-473.

6. Brewerton TD. Eating Disorder, trauma and comorbidity: focus on PTSD. Eat Disord 2007; 15:285-304.

7. Ringer F, Crittenden PM. Eating Disorders and attachment: The effects of hidden family processes on eating disorders. Eur Eat Disord Rev 2007; 15:119-130.

8. Savaşır I, Erol N. Yeme Tutum Testi: Anoreksiya Nervoza belirtileri indeksi. Psikoloji Dergisi 1989; 7:19-25.

9. Amerikan Psikiyatri Birliği. Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El Kitabı, yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskı, (DSM-IV-TR). Köroğlu E (Çeviri Ed.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 2001.

10. Rosenvings JH, Martinussen M, Ostensen E. The comorbidity of eating disorders and personality disorders: a meta-analytic review of studies published between 1983 and 1998. Eat Weight Disord 2000; 5:52-61.

11. Anderson KP, Laporte D, Crawford S. Child sexual abuse and bulimic symptomatology prevelance of spesific abuse variables. Child Abuse Negl 2000; 24:1495-1502.

12. Deep AL, Lilenfeld LR, Plotnicov KH, Pollice C, Kaye WH. Sexual abuse in eating disorder subtypes and control women: the role of comorbid substance dependence in bulimia nervosa. Int J Eat Disord 1999; 25:1-10

13. Ackarda DM, Neumark-Sztainerb D, Hannanb PJ, Frenchb S, Storyb M. Binge and purge behavior among adolescents: associations with sexual and physical abuse in anationally representative sample. The Commonwealth Fund survey. Child Abuse Negl 2001; 6:771-785.

14. Holzera SR, Uppala S, Wonderlich SA, Crosby RD, Simonich H. Mediational significance of PTSD in the relationship of sexual trauma and eating disorders. Child Abuse Negl 2008;32: 561-566.

15. Gerke CK, Mazzeo SE, Kliewer W. The role of depression and dissociation in the relationship between childhood trauma and bulimic symptoms among ethnically diverse female undergraduates. Child Abuse Negl 2006; 30:1161-1172.

16. Kent A, Wallger G. Childhood emotional abuse and eating psychopatology. Clin Psychol Rev 2000; 20:887-903.

17. Hund AR, Espelage DL. Childhood emotional abuse and disordered eating among undergraduate females: mediating influence of alexithymia and distress. Child Abuse Negl 2006; 30:393-407.

18. Maner F. Yeme bozuklukları. Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar 2007; 1: 21-28.

19. van Gerko K, Hughes ML, Hamill M, Waller G. Reported childhood sexual abuse and eating-disorder cognitions and behaviors. Child Abuse Negl 2005; 29:375-382.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.9b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students

SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Evin AKTAR, Ebru ERGİNBAŞ, E. Emrem BEŞTEPE, Celal ÇALIKUŞU, Fulya ALGIN, Şahap ERKOÇ

Antiepileptik barbeksaklon (maliasin®) bağımlılığı olan iki olgu

Esra SEZGİN, Cüneyt EVREN, Özgül Gülömür ÇINAR, SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Mübrra Kılıç BAYRAM

Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: A retrospective chart review

Kürşat ALTINBAŞ, Timuçin E. ORAL, Danny SMITH, Nickholas CRADDOCK

Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Emine Ebru AKSU, Haluk AKSU, Abdülkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU

Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Nesrin TOMRUK, Ömer SAATÇİOĞLU, BURCU RAHŞAN ERİM, Nihat ALPAY

Erkek alkol bağımlılarında depreşme ile ilişkili etkenler: 12 aylık takip çalışması

Cüneyt EVREN, Mine DURKAYA, ERCAN DALBUDAK, Selime ÇELİK, Rabia ÇETİN, Duran ÇAKMAK

Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

ALİ KEYVAN, VOLKAN TOPÇUOĞLU, Aylan Gımzal GÖNENTÜRK, M. Kemal KUŞÇU, İ. Çağrı YAZGAN, Nurhan FISTIKÇI

Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu

YASEMİN GÖRGÜLÜ, Serap Çakıcı ALPARSLAN, Niyazi UYGUR

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları

EVRİM AKTEPE, Kadir DEMİRCİ, Ali Metehan ÇALIŞKAN, YONCA SÖNMEZ

Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Aylin AĞIRMAN, Fulya MANER