Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: A retrospective chart review

Amaç: Bu çalışma ile antidepresanların iki uçlu depresyonda düzelme üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: DSM-IV’e göre iki uçlu bozukluk tanısı ile özelleşmiş bir duygudurum merkezinde takip edilmekte olan hastaların en son depresif dönemleri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Yalnızca duygudurum dengeleyici titrasyonu yapılan ya da her hangi bir müdahale yapılmayan 34 hasta ve antidepresan ile tedavi edilmiş 30 hasta yineleme ve düzelmeye kadar geçen süre açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: Her iki grupta da, hastaların üçte biri depresif dönemleri sırasında duygudurum dengeleyici ilaç kullanmaktaydı. Duygudurum dengeleyici düzeyleri terapötik aralıkta olup ortalama düzeyler gruplar arasında farklılık göstermiyordu. Yineleme ve düzelmeye kadar geçen süre yönünden gruplar arası farklılık saptanmadı. Sonuç: Geriye dönük yapılmış bu ön çalışmada, antidepresan ilaçlarla tedavi edilen iki uçlu depresif dönemlerin antidepresanla tedavi edilmeyenlerden daha iyi tedavi sonucu getirmediği görüldü.

İki uçlu depresyon tedavisinde duygudurum dengeleyici ve antidepresan etkilerinin karşılaştırılması: Geriye dönük bir dosya taraması

Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of antidepressants on recovery in bipolar depression. Method: The most recent depressive episode of patients with DSM-IV Bipolar Disorder, recruited from a specialized mood disorder outpatient unit in Turkey, were evaluated retrospectively. Thirty-four patients, only received mood stabilizer titration or did not change their current treatment regimens and thirty patients, treated with an antidepressant agent were compared on rates of recurrence and time to remission. Results: One third of patients in each group were taking at least one mood stabilizer during their depressive episodes. Mood stabilizer levels were similar in each group and were within therapeutic limits. There were no significant differences between groups on rates of recurrence or time to remission. Conclusions: In this preliminary retrospective study, patients with bipolar depression who were treated with antidepressants did not have a better outcome than patients who received no antidepressants.

Kaynakça

1. Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, Hughes M, Eshleman S, Wittchen HU, Kendler KS. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1994; 51:8-19.

2. Angst J. The emerging epidemiology of hypomania and bipolar II disorder. J Affect Disord 1998; 50:143-151.

3. Buckley PF. Update on the treatment and management of schizophrenia and bipolar disorder. CNS Spectr 2008; 13 (Suppl.1):1-10.

4. Angst J, Sellaro R. Historical perspectives and natural history of bipolar disorder. Biol Psychiatry 2000; 48:445-457.

5. Hirschfeld RM, Lewis L, Vornik LA. Perceptions and impact of bipolar disorder: How far have we really come? Results of the national depressive and manic-depressive association 2000 survey of individuals with bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2003; 64:161-174.

6. Simpson SG, Jamison KR. The risk of suicide in patients with bipolar disorders. J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl.2):53-56.

7. McIntyre RS, Muzina DJ, Kemp DE, Blank D, Woldeyohannes HO, Lofchy J, Soczynska JK, Banik S, Konarski JZ. Bipolar disorder and suicide: research synthesis and clinical translation. Curr Psychiatry Rep 2008; 10:66-72.

8. Calabrese JR, Kasper S, Johnson G, Tajima O, Vieta E, Yatham LN, Young AH. International Consensus Group on Bipolar I Depression Treatment Guidelines. J Clin Psychiatry 2004; 65:571-579.

9. Keck PE Jr, McIntyre RS, Shelton RC. Bipolar depression: best practices for the outpatient. CNS Spectr 2007; 12 (Suppl.20):1-14.

10. Sachs GS, Nierenberg AA, Calabrese JR, Marangell LB, Wisniewski SR, Gyulai L, Friedman ES, Bowden CL, Fossey MD, Ostacher MJ, Ketter TA, Patel J, Hauser P, Rapport D, Martinez JM, Allen MH, Miklowitz DJ, Otto MW, Dennehy EB, Thase ME. Effectiveness of adjunctive antidepressant treatment for bipolar depression. N Engl J Med 2007; 356:1711-1722.

11. Tırpan K, Ozerdem A, Tunca Z, Yazici O, Oral ET, Kurt E,Vahip S. A Computerized Registry Program for Bipolar Illness in Turkey. J Affect Disord 2004; 78 (Suppl.1) :142.

12. Amsterdam J. Efficacy and safety of venlafaxine in the treatment of bipolar II major depressive episode. J Clin Psychopharmacol 1998; 18:414-417.

13. Amsterdam JD, Garcia-España F. Venlafaxine monotherapy in women with bipolar II and unipolar major depression. J Affect Disord 2000; 59:225-229.

14. Altshuler L, Kiriakos L, Calcagno J, Goodman R, Gitlin M, Frye M, Mintz J. The impact of antidepressant discontinuation versus antidepressant continuation on 1-year risk for relapse of bipolar depression: A retrospective chart review. J Clin Psychiatry 2001; 62:612-616.

15. Frankle WG, Perlis RH, Deckersbach T, Grandin LD, Gray SM, Sachs GS, Nierenberg AA. Bipolar depression: relationship between episode length and antidepressant treatment. Psychological Med 2002; 32:1417-1423.

16. Goldberg JF. When do antidepressants worsen the course of bipolar disorder? J Psychiatr Pract 2003; 9:181-194.

17. Sachs GS, Koslow CL, Ghaemi SN. The treatment of bipolar depression. Bipolar Disord 2000; 2:256-260.

18. Bhagwagar Z, Goodwin GM. The role of lithium in the treatment of bipolar depression. Clin Neurosci Res 2002; 2:222-227.

19. Thase ME, Sachs GS. Bipolar depression: Pharmacotherapy and related therapeutic strategies. Biol Psychiatry 2000; 48:558-572.

20. Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an overview. IDrugs 2004; 7:846-850.

21. Ghaemi SN, Ko JY, Goodwin FK. The Bipolar Spectrum and the Antidepressant View of the World. J Psychiatr Pract 2001; 7:287- 297.

22. Ghaemi SN, Wingo AP, Filkowski MA, Baldessarini RJ. Longterm antidepressant treatment in bipolar disorder: meta-analyses of benefits and risks. Acta Psychiatr Scand 2008; 118:347-356.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.1b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Nesrin TOMRUK, Ömer SAATÇİOĞLU, BURCU RAHŞAN ERİM, Nihat ALPAY

Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu

YASEMİN GÖRGÜLÜ, Serap Çakıcı ALPARSLAN, Niyazi UYGUR

Erkek alkol bağımlılarında depreşme ile ilişkili etkenler: 12 aylık takip çalışması

Cüneyt EVREN, Mine DURKAYA, ERCAN DALBUDAK, Selime ÇELİK, Rabia ÇETİN, Duran ÇAKMAK

Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students

SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Evin AKTAR, Ebru ERGİNBAŞ, E. Emrem BEŞTEPE, Celal ÇALIKUŞU, Fulya ALGIN, Şahap ERKOÇ

Antiepileptik barbeksaklon (maliasin®) bağımlılığı olan iki olgu

Esra SEZGİN, Cüneyt EVREN, Özgül Gülömür ÇINAR, SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Mübrra Kılıç BAYRAM

Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Aylin AĞIRMAN, Fulya MANER

Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

ALİ KEYVAN, VOLKAN TOPÇUOĞLU, Aylan Gımzal GÖNENTÜRK, M. Kemal KUŞÇU, İ. Çağrı YAZGAN, Nurhan FISTIKÇI

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları

EVRİM AKTEPE, Kadir DEMİRCİ, Ali Metehan ÇALIŞKAN, YONCA SÖNMEZ

Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, BURÇ ÇAĞRI POYRAZ, Ayça KILIÇ, Çağatay KARŞIDAĞ, Nihat ALPAY

Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Emine Ebru AKSU, Haluk AKSU, Abdülkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU