Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu

Otuz bir yaşındaki erkek hasta, işlediği cinayet suçu nedeniyle ilgili mahkemenin verdiği koruma ve tedavi altına alınması kararı gereğince hastanemize yatırıldı. Hasta, 2001 yılında geçirdiği trafik kazasına bağlı kafa travması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü. Hastanın bu kazaya kadar herhangi bir şikayeti ya da hastalığı yokken, kafa travması nedeniyle gördüğü tedavinin tamamlanmasından hemen sonra perseküsyon hezeyanları şeklinde psikotik belirtileri ortaya çıkmıştı. Kendisine düşmanca davrandığı ve kötülük yapacağı şeklindeki perseküsyon hezeyanları nedeniyle halasını öldürmüştü. Hastanın kranial MR’ında, korpus kallosumda total incelme-atrofi saptandı. DSM-IV TR’ye göre hastanın tanısı, “kafa travmasına bağlı psikotik bozukluk, hezeyanlarla giden tip” olarak konuldu. Bu olgu, kafa travması, psikoz ve kafa travmasından sonra saptanan korpus kallosum atrofisi arasındaki zamansal ilişki nedeniyle ilginç bulunmuştur.

Corpus callosum atrophy and psychosis: A case report

A 31-year-old male patient was hospitalized in our hospital due to the compulsory treatment desicion of the related court because of the guilt of “murder”. The patient had been treated in intensive care unit due to head trauma because of a traffic accident, in 2001. The patient had had no complaints or disease until this accident. After his treatment for head trauma, psychotic signs as persecution delusions had appeared. He had killed his aunt because of his persecution delusions as he believed his aunt had been hostile to and would harm him. In his cranial MRI, thinning-atrophy in all parts of corpus callosum was observed. He was diagnosed with “psychotic disorder due to head trauma, with delusions”, according to DSM-IV TR. This case is found interesting because of the time relation between head trauma and psychosis and corpus callosum atrophy detected after the head trauma.

Kaynakça

1. David AS. Schizophrenia and the corpus callosum: developmental, structural and functional relationships. Behav Brain Res 1994; 64:203-211.

2. Josse G, Seghier ML, Kherif F, Price CJ. Explaining function with anatomy: language lateralization and corpus callosum size. J Neurosci 2008; 28:14132-14139.

3. Coger RW, Serafetinides EA. Schizophrenia, corpus callosum, and interhemispheric communication: a review. Psychiatry Res 1990;34:163-184.

4. Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Tam Metin (DSM-IV-TR). Köroğlu E (Çeviri Ed.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 2007, 473-478.

5. Marangolo P, De Renzi E, Di Pace E, Ciurli P, Castriota- Skandenberg A. Let not thy left hand know what thy right hand knoweth. The case of a patient with an infarct involving the callosal pathways. Brain 1998; 121:1459-1467.

6. Sauerwein H, Lassonde MC. Intra- and interhemispheric processing of visual information in callosal agenesis. Neuropsychologia 1983; 21:167-171.

7. Sauerwein HC, Lassonde MC, Cardu B, Geoffroy G. Interhemispheric integration of sensory and motor functions in agenesis of the corpus callosum. Neuropsychologia 1981;19:445-454.

8. Forget J, Lippé S, Lassonde M. Perceptual priming does not transfer interhemispherically in the acallosal brain. Exp Brain Res 2009; 192:443-454.

9. Rosenthal R, Bigelow LB. Quantitative brain measurements in chronic schizophrenia. Br J Psychiatry 1972; 121:259-264.

10. Woodruff PW, McManus IC, David AS. Meta-analysis of corpus callosum size in schizophrenia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995; 58:457-461.

11. Günther W, Petsch R, Steinberg R, Moser E, Streck P, Heller H, Kurtz G, Hippius H. Brain dysfunction during motor activation and corpus callosum alterations in schizophrenia measured by cerebral blood flow and magnetic resonance imaging. Biol Psychiatry 1991; 29:535-555.

12. Woodruff PW, Pearlson GD, Geer MJ, Barta PE, Chilcoat HD. A computerized magnetic resonance imaging study of corpus callosum morphology in schizophrenia. Psychol Med 1993; 23:45-56.

13. Nasrallah HA, Andreasen NC, Coffman JA, Olson SC, Dunn VD, Ehrhardt JC, Chapman SM. A controlled magnetic resonance imaging study of corpus callosum thickness in schizophrenia. Biol Psychiatry 1986; 21:274-282.

14. John JP, Shakeel MK, Jain S. Corpus callosal area differences and gender dimorphism in neuroleptic-naive, recent-onset schizophrenia and healthy control subjects. Schizophr Res 2008;103:11-21.

15. Bachmann S, Pantel J, Flender A, Bottmer C, Essig M, Schroder J. Corpus callosum in first-episode patients with schizophrenia--a magnetic resonance imaging study. Psychol Med 2003; 33:1019-1027.

16. Keshavan MS, Diwadkar VA, Harenski K, Rosenberg DR, Sweeney JA, Pettegrew JW. Abnormalities of the corpus callosum in first episode, treatment naive schizophrenia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 72:757-760.

17. Tibbo P, Nopoulos P, Arndt S, Andreasen NC. Corpus callosum shape and size in male patients with schizophrenia. Biol Psychiatry 1998; 44:405-412.

18. Woodruff PW, Phillips ML, Rushe T, Wright IC, Murray RM, David AS. Corpus callosum size and inter-hemispheric function in schizophrenia. Schizophr Res 1997; 23:189-196.

19. Hallak JE, Crippa JA, Pinto JP, Machado de Sousa JP, Trzesniak C, Dursun SM, McGuire P, Deakin JF, Zuardi AW. Total agenesis of the corpus callosum in a patient with childhood-onset schizophrenia. Arq Neuropsiquiatr 2007; 65:1216-1219.

20. Motomura N, Satani S, Inaba M. Monozygotic twin cases of the agenesis of the corpus callosum with schizophrenic disorder. Psychiatry Clin Neurosci 2002; 56:199-202.

21. Kocabıyık A, Alibaşoğlu H, Tomruk N, Alpay N. Korpus kallosum agenezisi ve şizofreni: Bir olgu sunumu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2006; 19:103-109.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.8b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları

EVRİM AKTEPE, Kadir DEMİRCİ, Ali Metehan ÇALIŞKAN, YONCA SÖNMEZ

Erkek alkol bağımlılarında depreşme ile ilişkili etkenler: 12 aylık takip çalışması

Cüneyt EVREN, Mine DURKAYA, ERCAN DALBUDAK, Selime ÇELİK, Rabia ÇETİN, Duran ÇAKMAK

Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students

SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Evin AKTAR, Ebru ERGİNBAŞ, E. Emrem BEŞTEPE, Celal ÇALIKUŞU, Fulya ALGIN, Şahap ERKOÇ

Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Aylin AĞIRMAN, Fulya MANER

Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

ALİ KEYVAN, VOLKAN TOPÇUOĞLU, Aylan Gımzal GÖNENTÜRK, M. Kemal KUŞÇU, İ. Çağrı YAZGAN, Nurhan FISTIKÇI

Antiepileptik barbeksaklon (maliasin®) bağımlılığı olan iki olgu

Esra SEZGİN, Cüneyt EVREN, Özgül Gülömür ÇINAR, SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Mübrra Kılıç BAYRAM

Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Emine Ebru AKSU, Haluk AKSU, Abdülkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU

Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: A retrospective chart review

Kürşat ALTINBAŞ, Timuçin E. ORAL, Danny SMITH, Nickholas CRADDOCK

Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Nesrin TOMRUK, Ömer SAATÇİOĞLU, BURCU RAHŞAN ERİM, Nihat ALPAY

Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, BURÇ ÇAĞRI POYRAZ, Ayça KILIÇ, Çağatay KARŞIDAĞ, Nihat ALPAY