Antiepileptik barbeksaklon (maliasin®) bağımlılığı olan iki olgu

Barbeksaklon (Maliasin®), antiepileptik olarak değerlendirilen ve epilepsi tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bir ilaçtır. Bununla beraber, kliniğimize barbeksaklon kötüye kullanımı tanısı ile yatarak tedavi başvurusunda bulunan olguların sayıları da giderek artmaktadır. Bu yazıda, bir bağımlılık merkezinde yatarak tedavi olan ve barbeksaklon bağımlılığı tanısı alan iki olgu sunulmuştur. Ayrıca bu olgular doğrultusunda, reçeteli ilaçların endikasyon dışı kullanımları tartışılmıştır.

Two cases with antiepileptic barbexoclone (maliasin®) addiction

Barbexoclone (Maliasin®) is an antiepileptic drug, which has been found to be effective in the treatment of epilepsy. Inpatient treatment seeking cases with the diagnosis of barbexoclone abuse accumulate. In this report, we presented 2 inpatient cases in an addiction treatment center with barbexoclone dependence. Also we discussed the non-medical use of prescribed drugs according to these cases.

Kaynakça

1. Johanson CE, Balster RL, Henningfield JE, Schuster CR, Anthony JC, Barthwell AG, Coleman JJ, Dart RC, Gorodetzky CW, O’Keeffe C, Sellers EM, Vocci F, Walsh SL. Risk management and post-marketing surveillance for the abuse of medications acting on the central nervous system: expert panel report. Drug Alcohol Depend 2009;105 (Suppl. 1):65-71.

2. Saatçioğlu Ö, Erim R, Çakmak D. Tiyaneptin Kötüye Kullanımı: Bir Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17:72-75.

3. Kisa C, Bulbul DO, Aydemir C, Goka E. Is it possible to be dependent to Tianeptine, an antidepressant? A case report. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007; 31:776-778.

4. Evren C, Karatepe HT, Aydın A, Dalbudak E, Cakmak D. Alkol/ madde bağımlılarında ketiapinin etkisi ve kötüye kullanımı: Olgu serisi ve gözden geçirme Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19:148-154.

5. Yıldırım EA, Eşsizoğlu A, Köksal A, Doğu B, Baybaş S, Gökalp P. Metkatinon (Efedron) Kötüye Kullanımına Bağlı Kronik Manganez Entoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20:294-298.

6. Saatcioglu O, Evren C. A case of pheniramine dependence. Subst Abus 2005; 26:45-47.

7. McCabe SE, Boyd CJ, Teter CJ. Subtypes of nonmedical prescription drug misuse. Drug Alcohol Depend 2009; 102:63- 70. 8. Uhlmann C, Fröscher W. Low risk of development of substance dependence for barbiturates and clobazam prescribed as antiepileptic drugs: results from a questionnaire study. CNS Neurosci Ther 2009; 15:24-31.

9. López-Muñoz F, Ucha-Udabe R, Alamo C. The history of barbiturates a century after their clinical introduction. Neuropsychiatr Dis Treat 2005; 1:329-343.

10. Wesson DR. “Propylhexdrine”. Drug Alcohol Depend 1986; 17:273-278.

11. Gibbs LE. Validity and reliability of the Michigan Alcoholism Screening Test: A review. Drug Alcohol Depend 1985; 12:279-285.

12. Coskunol H, Bagdiken I, Sorias S, Saygili R. Michigan Alkolizm Tarama Testinin geçerliliği. Ege Tıp Dergisi 1995; 34:15-18.

13. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4:561-571.

14. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 1989; 7:3-13.

15. Spielberger C, Gorsuch R, Lushene R. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologist Press. Palo Alto, CA; 1970.

16. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision (DSMIV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.

17. Evren EC, Ögel K, Çakmak D. Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özelliklerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:20-27.

18. Bourin M. Can one avoid the dependence to benzodiazepine? Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11:78-81.

19. Otto C, Crackau B, Löhrmann I, Zahradnik A, Bischof G, John U, Rumpf HJ. Brief intervention in general hospital for problematic prescription drug use: 12-month outcome. Drug Alcohol Depend 2009; 105:221-226.

20. Compton WM, Volkow ND. Abuse of prescription drugs and the risk of addiction. Drug Alcohol Depend 2006;83 (Suppl. 1):4-7.

21. Mariani JJ, Rosenthal RN, Tross S, Singh P, Anand OP. A randomized, open-label, controlled trial of gabapentin and phenobarbital in the treatment of alcohol withdrawal. Am J Addict 2006; 15:76-84.

22. Book SW, Myrick H. Novel anticonvulsants in the treatment of alcoholism. Expert Opin Investig Drugs 2005; 14:371-376.

23. Khantzian EJ. Treating addiction as a human process. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1999.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.1b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yeme bozuklukları ve duygusal istismar: Olgu sunumu

Aylin AĞIRMAN, Fulya MANER

Olfaktör referans sendromu: Olgu sunumu

Emine Ebru AKSU, Haluk AKSU, Abdülkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU

Comparing the effectiveness of mood stabilizers and antidepressants for bipolar depression treatment: A retrospective chart review

Kürşat ALTINBAŞ, Timuçin E. ORAL, Danny SMITH, Nickholas CRADDOCK

Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, BURÇ ÇAĞRI POYRAZ, Ayça KILIÇ, Çağatay KARŞIDAĞ, Nihat ALPAY

Bipolar I bozukluk ve antidepresana bağlı mani/hipomani klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Nesrin TOMRUK, Ömer SAATÇİOĞLU, BURCU RAHŞAN ERİM, Nihat ALPAY

Antiepileptik barbeksaklon (maliasin®) bağımlılığı olan iki olgu

Esra SEZGİN, Cüneyt EVREN, Özgül Gülömür ÇINAR, SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Mübrra Kılıç BAYRAM

Korpus kallosum atrofisi ve psikoz: Bir olgu sunumu

YASEMİN GÖRGÜLÜ, Serap Çakıcı ALPARSLAN, Niyazi UYGUR

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları

EVRİM AKTEPE, Kadir DEMİRCİ, Ali Metehan ÇALIŞKAN, YONCA SÖNMEZ

Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students

SUAT KÜÇÜKGÖNCÜ, Evin AKTAR, Ebru ERGİNBAŞ, E. Emrem BEŞTEPE, Celal ÇALIKUŞU, Fulya ALGIN, Şahap ERKOÇ

Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastaların özellikleri: Geriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma

ALİ KEYVAN, VOLKAN TOPÇUOĞLU, Aylan Gımzal GÖNENTÜRK, M. Kemal KUŞÇU, İ. Çağrı YAZGAN, Nurhan FISTIKÇI