Şizofrenide aripiprazol kullanımı ile ilişkili mani: Bir olgu sunumu

Aripiprazol, şizofreni, bipolar bozukluk ve major depresif bozukluk gibi bir dizi psikiyatrik durumların tedavisi için kullanılan yeni bir antipsikotik ilaçtır. Klinik çalışmalarda etkinliği ve üstün tolerabilite profili belirlenmiştir. Bununla birlikte, az görülen istenmeyen yan etkilere de günlük klinik kullanım sırasında rastlanmaktadır. İkinci kuşak antipsikotik tedaviyle ilişkili az sayıda mani/hipomani olgusu bildirilmiştir. Burada aripiprazol dozunun 30mg/güne yükseltilmesinin sonrası mani belirtileri gelişen, aripiprazol tedavisinin kesilmesinin ardından mani belirtileri hızla kaybolan daha önce duygudurum dönemi öyküsü olmayan kronik şizofreni tanısı olan bir kadın olgu sunulmaktadır. İkinci kuşak antipsikotik kullanımı sırasında klinisyenler hastaların mani/hipomani belirtileri açısından dikkatli olmalıdır.

Mania Associated with Aripiprazole Treatment in Schizophrenia: a Case Reportt

Mania associated with aripiprazole treatment in schizophrenia: a case reportAripiprazole is a novel antipsychotic medication that is used to treat a number of psychiatric conditions, including schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder. Clinical trials have established its efficacy and favorable tolerability profile. Nevertheless, infrequent undesirable adverse events are often encountered during wide-scale everyday clinical use. There are a few mania/hypomania cases associated with second-generation antipsychotic treatment. Induction of mania, described for almost all secondgeneration antipsychotic, may be one of the rare adverse events of aripiprazole therapy. In this study, a female patient with chronic schizophrenia who had never presented history of mood episodes, in which manic symptoms developed after increasing aripiprazole dosage to 30mg/day and disappeared after cessation of the treatment was presented. During the second-generation antipsychotic use, clinicians should be cautious to patients's mania/hypomania symptoms.

___

1. Sharma A, Ramaswamy S, Dewan VK. Resolution of ziprasidonerelated tardive dyskinesia with a switch to aripiprazole (letter). Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2005; 7:36.

2. Yagcioglu AEA, Gurel SC. Atipik antipsikotikler: In Yuksel N. (editor) Priciples of Psychopharmacology. First ed., Ankara: Psychiatric Association of Turkey, 2010, 820. (Turkish)

3. Benyamina A, Samalin L. Atypical antipsychotic-induced mania/ hypomania: a review of recent case reports and clinical studies. Int J Psychiatry Clin Pract 2012; 16:2-7.

4. American Psychiatry Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Text Revision. Fourth ed. Washington, DC: APA, 2005.

5. Traber R, Schneiter R, Modestin J. A Case of Aripiprazoleinduced mania. Pharmacopsychiatry 2007; 40:37-38.

6. Donohue A. First manic episode in a 55-year-old man after initiation of aripiprazole. Psychiatry (Edgemont) 2010; 7:37-39.

7. Padala PR, Wengel SP, Petty F. Manic episode during treatment with aripiprazole. Am J Psychiatry 2007; 164:172-173.

___

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

20.6b9.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Preklinik ve klinik dönemdeki Türk tıp öğrencilerinde empati becerileri ve çatışma eğiliminin karşılaştırılması: Kesitsel bir çalışma

İnci Meltem ATAY, Mehmet SARI, Mehmet DEMİRHAN, Evrim AKTEPE

Hiperemesis gravidarum tedavisi için göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu serisi

Önder KAVAKÇI, Gonca İmir YENİCESU

Şizofrenide aripiprazol kullanımı ile ilişkili mani: Bir olgu sunumu

Ayşe KÖROĞLU, Cagdas Hunkar YELOGLU, Fatmagul Helvaci CELİK, Çiçek HOCAOĞLU, Bülent BAHÇECİ

Olasılıkla klozapinin neden olduğu mani: Bir olgu sunumu

Nihan OĞUZ, Mustafa GÜLEÇ, Almıla EROL

Nalmefene for Reduced-Risk Drinking: it is not Only Fancy Term For Harm Reduction

Cüneyt EVREN

Üniversite giriş sınavına katılıcak öğrencilerde sınav kaygısı yaygınlığı ve ilişkili değişkenler

Önder KAVAKÇI, Murat SEMİZ, Aysegul KARTAL, Ayfer DİKİCİ, Nesim KUĞU

Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması

SEHER A. SEVİM

Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılığında dürtüsellik ve karar vermenin değerlendirilmesi

Halime DAL, Ercan DURMAZ, Nabi ZORLU, Rüstem AŞKIN, İbrahim TAYMUR, Buket Belkız GÜNGÖR, Buket Belkız GÜNGÖR

Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları

Müge BOZKURT, Gökhan UMUT, Cünayt EVREN, Vahap KARABULUT

Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Ümit MORSÜNBÜL