Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması

Amaç: Bu çalışmanın amacı Leuven Algılanan Ana Bbabalık Ölçeği'nin (LAABÖ) ergen ve anababa sürümlerini Türkçeye uyarlamaktır.Yöntem: LAABÖ ergen sürümünün faktör yapısını ve iç tutarlılık güvenilirliğini incelemek amacıyla 14-23 yaş aralığında 643 gençten veri toplanmıştır. Ana baba sürümünün uyarlama çalışması ise çocukları ergenlik döneminde olan 250 ana babadan toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ergenlerin hem anne hem babalarını değerlendirdikleri ölçeğin dört faktörlü modeli doğrulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ergen-anne sürümünde duyarlık 0.88, davranışsal denetim 0.58, psikolojik kontrol 0.81 ve özerklik desteği 0.72; ergen-baba sürümünde ise duyarlık 0.91, davranışsal denetim 0.78, psikolojik kontrol 0.77 ve özerklik desteği 0.67 olarak saptanmıştır. Ölçeğin ana baba sürümünün faktör yapısını incelemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre üç madde atıldıktan sonra ölçeğin dört faktörlü yapısı Türk kültüründe de doğrulanmıştır. İç tutarlılık katsayıları ise duyarlık boyutu 0.75, davranışsal denetim 0.66, psikolojik kontrol 0.82 ve özerklik desteği 0.63 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda ölçeğin her iki sürümünün de doyurucu bir geçerlik ve güvenilirlik düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.

Adaptation of Parent and Adolescent Versions of Leuven Adolescent Perceived Parenting Scale

Objective: This study aims to adapt the Leuven Adolescent Perceived Parenting Scale's (LAPPS) parent and adolescent versions to the Turkish culture.Method: 643 adolescents between the ages 14 and 23 were administered the adapted LAPPS in order to investigate the confirmatory factor analysis and internal consistency coefficients of the adolescent version. On the other hand, the adaptation study of the parent version has been conducted on the basis of the data gathered from 250 parents who have adolescent children. Results: Confirmatory factor analyses were conducted with four scales for the adolescents to rate the behaviors of their mothers and fathers. The Scale's coefficients for internal consistency in the adolescentmother version are calculated 0.88 for responsiveness, 0.58 for behavioral control, 0.81 for psychological control, and 0.72 for autonomy granting; while, in the adolescent-father version the corresponding outcomes are 0.91, 0.78, 0.77, and 0.67. On the other hand, the coefficients for internal consistency with regard to LAPPS parent version are found to be 0.75 for responsiveness, 0.66 for behavioral control, 0.82 for psychological control and 0.63 for autonomy support.Conclusion: The research findings indicate that both versions of the Scale have satisfactory levels of reliability and validity.

Kaynakça

1. Baumrind D. The discipline controversy revisited. Fam Relat 1996; 45:405-414.

2. Baumrind D. Patterns of parental authority and adolescent autonomy. New Dir Child Adolesc Dev 2005; 108:61-69.

3. Coplan RJ, Hastings DG, Lagace-Seguin DG, Moulton CE. Authoritative and authoritarian mothers' parenting goals, attributions, and emotions across different childrearing contexts. Parent Sci Prac 2002; 2:1-26.

ERIC Identifier: ED427896, March 1999 http://www.eric.ed.gov/ PDFS/ED427896.pdf.

5. Garcia F, Gracia E. Is always authoritative the optimum parenting style? evidence from Spanish families. Adolescence 2009; 44:101- 131.

6. Steinberg L. Adolescence. Cok F. (Translation Editor) First ed. Ankara: İmge 2007; 158-159. (Turkish)

7. Peterson GW. Family influences on adolescent development. Gullotta TP, Adams GR, Ramos JM (editors). Handbook of Adolescent Behavioral Problems. Springer US 2005; 27-55.

8. Barber BK. Parental psychological control: revisiting a neglected construct. Child Dev 1996; 67:3296-3319.

9. Silk JS, Morris AS, Kanaya T, Steinberg L. Psychological control and autonomy granting: Opposite ends of a continuum or distinct constructs? J Res Adolescence 2003; 13:113-128.

10. Soenens B, Vansteenkiste M. A theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: Proposing new insights on the basis of self-determination theory. Dev Rev 2010; 30:74-99.

11. Kuzgun Y. Influences of parental attitudes on individual's level of self-actualization. Hacettepe Journal of Social and Human Sciences 1973; 5:57-70. (Turkish)

12. Kuzgun Y, Eldeklioğlu J. Parental Attitude Inventory. In: Kuzgun Y, Bacanlı F. (Editors). Clinical Scales for Psychological Counseling and Guidance. First ed. Ankara: Nobel, 2005, 67-76. (Turkish)

13. LeCompte G, LeCompte A, Ozer S. et al. Child-rearing attitudes of mothers in Ankara in high socio-economic level. An inventory adaptation. Turkish Journal of Psychology 1978; 1:5-8. (Turkish)

14. Sumer N, Gungor D. The effects of child-rearing styles on attachment patterns, self-evaluation and intimate relationships. Turkish Journal of Psychology 1999; 14:35-60. (Turkish)

15. Yilmaz A. Reliability and validity study of parental attitude scale. Turk J Child Adolesc Ment Health 2000; 7:160-172. (Turkish)

16. Soygut G, Cakir Z, Karaosmanoglu, A. The evaluation of parenting styles: an assesment about the psychometric characteristics of the young parenting scale. Turkish Journal of Psychology 2008; 11:17-30. (Turkish)

17. Darling N, Steinberg L. Parenting style as context: an integrative model. Psychol Bull 1993; 113:487-496.

18. Soenens B, Beyers W, Goossens L. Leuven adolescent perceived parenting scale. 2004; Unpublished research report.

19. Soenens B, Vansteenkiste M, Luyten P, Duriez B, Goossens L. Maladaptive perfectionistic self-representations: the mediational link between psychological control and adjustment. Pers Indiv Dif 2005; 38:487-498.

20. Soenens B, Beyers W, Vansteenkiste M, Sierens E, Luyckx K, Goossens L. The ''gross anatomy'' of parenting styles in adolescence: three or four dimensions? Paper presented at the 18th biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) Ghent Belgium 2004: July.

21. Soenens B, Vanteenskiste M. Luyckx K, Duriez B, Goossens L. Clarifying the link between parental psychological control and adolescents' depressive symptoms: Reciprocal versus unidirectional models. Merrill Palmer Q 2008; 54:411-444.

22. Beyers W, Goossens L. Dynamics of perceived parenting and identity formation in late adolescence. J Adolesc 2008; 31:165-184.

23. Kocayoruk E. A Turkish adaptation of the IPPA: The reliability and validity study. Eurasian Journal of Educational Research 2010; 40:133-151.

24. Hisli N. Reliability and validity of beck depression inventory for the university students. Turkish Journal of Psychology 1989; 7:3- 13. (Turkish)

25. Turkum S. Developing coping with stress scale: Validity and reliability studies. Turkish Journal of Psychological Counseling and Guidance 2002; 18:25-34. (Turkish)

26. Kaner S. Teachers' and parents' self-efficacy beliefs, sense of burnout and evaluation of problem behaviors of children. Ankara University Scientific Research Projects Final Report. 2007; 47-48. (Turkish)

27. Hamamci Z, Koksal-Akyol A. Identifying the parent training needs of parents having children in elementary or high schools. Cukurova University Journal of Education Faculty 2005; 29:37- 49. (Turkish)

28. Gungor D. The meaning of parental control in migrant, sending and host communities: adaptation or persistence? Applied Psychology 2008; 57:397-416.

29. Kagitcibasi C. Autonomous-related self: A new sythentes. Turkish Journal of Psychology 1996; 11:36-44. (Turkish)

30. Suar D. Kentli Turk annelerin uc neslinde annelerin, babaların cocuk yetistirme pratikleri ve benlik saygisi. Bekman S. ve Aksu-Koc A. (Editors). Insan Gelisimi, Aile ve Kultur: Farkli Bakis Acilari. First ed. Istanbul: Koc University, 2013:173-187. (Turkish)

31. Kagitcibasi C. Kultur ve ana babalik: K36uram ve uygulama cikarsamalari. Sayil M, Yagmurlu B (Editors). Ana Babalik: Kuram ve Arastirma. First ed. Istanbul: Koc University, 2012:61-80. (Turkish)

Kaynak Göster

1323 484

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Rates of Carrying a Firearm During The Admission to a Neuropsychiatry Hospital

Gül ERYILMAZ, Gökben HIZLI SAYAR, Eylem ÖZTEN, Işıl GÜL GÖĞCEGÖZ

Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılığında dürtüsellik ve karar vermenin değerlendirilmesi

Halime DAL, Ercan DURMAZ, Nabi ZORLU, Rüstem AŞKIN, İbrahim TAYMUR, Buket Belkız GÜNGÖR, Buket Belkız GÜNGÖR

Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları

Müge BOZKURT, Gökhan UMUT, Cünayt EVREN, Vahap KARABULUT

Çocuk psikiyatrisi pratiğinde nadir bir durum: Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu

Kemal Utku YAZICI, İpek PERÇİNEL

Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması

SEHER A. SEVİM

Üniversite giriş sınavına katılıcak öğrencilerde sınav kaygısı yaygınlığı ve ilişkili değişkenler

Önder KAVAKÇI, Murat SEMİZ, Aysegul KARTAL, Ayfer DİKİCİ, Nesim KUĞU

Toksik nörobruselloza bağlı iki ergen hastada görülen psikotik atak

Osman ÖZDEMİR, Ali İrfan BARAN, Vedat ÇİLİNGİR, Mehmet Deniz BULUT, Pınar Güzel ÖZDEMİR, Ekrem YILMAZ

Olasılıkla klozapinin neden olduğu mani: Bir olgu sunumu

Nihan OĞUZ, Mustafa GÜLEÇ, Almıla EROL

Nalmefene for Reduced-Risk Drinking: it is not Only Fancy Term For Harm Reduction

Cüneyt EVREN

Hiperemesis gravidarum tedavisi için göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu serisi

Önder KAVAKÇI, Gonca İmir YENİCESU