Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları

Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları Amaç: Sentetik kannabinoidler (SK) kannabinoid reseptörleri üzerinde agonistik etki gösteren psikoaktif maddelerdir. Çalışmamızın amacı SK kullanımı nedeniyle Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) İstanbul polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerini, SK kullanım özelliklerini, SK'lerin klinik etkilerini ve yoksunluk bulgularını araştırırken aynı zamanda tarama (enzim immunoassay) yöntemi ile hastaların idrar örneklerinde SK'lerin analizini yapabilmekti. Yöntem: AMATEM İstanbul polikliniğine 28.08.13-2013.02.2014 tarihleri arasında başvuran ve SK kullandığını bildiren ardışık 158 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar sosyodemografik ve klinik veri formu ile birlikte değerlendirildi ve hastalardan idrar örneği alınarak SK için tarama testi uygulandı. Bulgular: Hastaların 135'i (%86.0) SK kullanımından önce esrar kullandığını, 19 (%12.1) kişi ise ilk madde olarak SK kullanmaya başladığını bildirdi. Kullanım nedeni 143 (%92.3) kişi için SK'in yarattığı rahatlama hissiydi. Hastaların 108'inin (%70.1) daha önce başarısız bırakma girişimleri olmuştu. İdrar örneği alınabilen 120 hastanın 104'ünde (%86.7) SK için kullanılan tarama testi pozitif olarak saptandı. Sonuç: Çalışmamız Türkiye'de SK'lerin kullanım özelliklerini ve klinik etkilerini araştıran ve SK tarama testi sonuçlarıyla birlikte değerlendiren ilk çalışma olması açısından önemlidir.

___

1. EMCDDA. Synthetic Perspectives on drugs. Cannabinoids in Europe. http://www.emcdda.europa.eu/attachements. cfm/att_212361_EN_EMCDDA_POD_2013_Synthetic%20 cannabinoids.pdf. Accessed March 19, 2014.

2. Winstock AR, Barratt MJ. Synthetic cannabis: a comparison of patterns of use and effect profile with natural cannabis in a large global sample. Drug Alcohol Depend 2013; 131:106-111.

3. EMCDDA. Understanding the ‘Spice’ phenomenon. http:// www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_80086_EN_ Spice%20Thematic%20paper%20%E2%80%94%20final%20 version.pdf. Accessed March 19, 2014.

4. Lewin AH, Seltzman HH, Carroll FI, Mascarella SW, Reddy PA. Emergence and properties of spice and bath salts: A medicinal chemistry perspective. Life Sci 2014; 97:9-19.

5. Gurdal F, Asirdizer M, Aker RG, Korkut S, Gocer Y, Kucukibrahimoglu EE, Ince CH. Review of detection frequency and type of synthetic cannabinoids in herbal compounds analyzed by Istanbul Narcotic Department of the Council of Forensic Medicine, Turkey. J Forensic Leg Med 2013; 20:667- 672.

6. Uchiyama N, Kikura-Hanajiri R, Ogata J, Goda Y. Chemical analysis of synthetic cannabinoids as designer drugs in herbal products. Forensic Sci Int 2010; 198:31-38.

7. Zuba D, Byrska B, Maciow M. Comparison of “herbal highs” composition. Anal Bioanal Chem 2011; 400:119-126.

8. Rosenbaum CD, Carreiro SP, Babu KM. Here today, gone tomorrow…and back again? A review of herbal marijuana alternatives [K2, spice], synthetic cathinones [bath salts], kratom, Salvia divinorum, methoxetamine, and piperazine. J Med Toxicol 2012; 8:15-32.

9. Ogata J, Uchiyama N, Kikura-Hanajiri R, Goda Y. DNA sequence analyses of blended herbal products including synthetic cannabinoids as designer drugs. Forensic Sci Int 2013; 227:33-41.

10. Glue P, Al-Shaqsi S, Hancock D, Gale C, Strong B, Schep L. Hospitalisation associated with use of the synthetic cannabinoid K2. N Z Med J 2013; 126:18-23.

11. Hoyte CO, Jacob J, Monte AA, Al-Jumaan M, Bronstein AC, Heard KJ. A characterization of synthetic cannabinoid exposures reported to the National Poison Data System in 2010. Ann Emerg Med 2012; 60:435-438.

12. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Acute kidney injury associated with synthetic cannabinoid use— multiple states. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013; 62:93-98.

13. Mir A, Obafemi A, Young A, Kane C. Myocardial infarction associated with use of the synthetic cannabinoid K2. Pediatrics 2011;128:1622-1627.

14. UNODC. Synthetic cannabinoids in herbal products. http:// www.unodc.org/documents/scientific/Synthetic_Cannabinoids. pdf. Accessed March 19, 2014.

15. Fattore L, FrattaW. Beyond THC: the newgeneration of cannabinoid designer drugs. Front Behav Neurosci 2011; 5:60.

16. UNODC, World Drug Report 2013 (United Nations publication, Sales No. E.13.XI.6). http://www.unodc.org/unodc/secured/ wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf. Accessed March 19, 2014.

17. Spaderna M, Addy PH, D’Souza DC. Spicing things up: synthetic cannabinoids. Psychopharmacology (Berl) 2013; 228:525-540.

18. Vandrey R, Dunn KE, Fry JA, Girling ER. A survey study to characterize use of Spice products (synthetic cannabinoids). Drug Alcohol Depend 2012; 120:238-241.

19. Kjellgren A, Henningsson H, Soussan C. Fascination and social togetherness-discussions about spice smoking on a Swedish Internet Forum. Subst Abuse 2013; 7:191-198.

20. Atwood BK, Huffman J, Straiker A, Mackie K. JWH018, a common constituent of ‘Spice’ herbal blends, is a potent and efficacious cannabinoid CB receptor agonist. Br J Pharmacol 2010; 160:585-593.

21. Zimmermann US, Winkelmann PR, Pillhatsch M, Nees JA, Spanagel R, Schulz K. Withdrawal phenomena and dependence syndrome after the consumption of “spice gold”. Dtsch Arztebl Int 2009; 106:464-467.

22. Seely KA, Lapoint J, Moran JH, Fattore L. Spice drugs are more than harmless herbal blends: a review of the pharmacology and toxicology of synthetic cannabinoids. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012;39: 234-243.

23. http://forum.shiftdelete.net/konu-disi/260308-yeni-uyusturucumadde-bonzai-2.html. Accessed March 19, 2014.

24. Rominger A, Cumming P, Xiong G, Koller G, Förster S, Zwergal A, Karamatskos E, Bartenstein P, La Fougere C, Pogarell O. Effects of acute detoxification of the herbal blend ‘Spice Gold’ on dopamine D receptor availability: a [18F]fallypride PET study. Eur Neuropsychopharmacol 2013; 23:1606-1610.

25. Merola G, Aturki Z, D’Orazio G, Gottardo R, Macchia T, Tagliaro F, Fanali S. Analysis of synthetic cannabinoids in herbal blends by means of nano-liquid hromatography. J Pharm Biomed Anal 2012; 71:45-53.

___

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

20.6b9.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Ümit MORSÜNBÜL

Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları

Müge BOZKURT, Gökhan UMUT, Cünayt EVREN, Vahap KARABULUT

Preklinik ve klinik dönemdeki Türk tıp öğrencilerinde empati becerileri ve çatışma eğiliminin karşılaştırılması: Kesitsel bir çalışma

İnci Meltem ATAY, Mehmet SARI, Mehmet DEMİRHAN, Evrim AKTEPE

Olasılıkla klozapinin neden olduğu mani: Bir olgu sunumu

Nihan OĞUZ, Mustafa GÜLEÇ, Almıla EROL

Angioedema as a Rare Adverse Effect of Olanzapine

Zeynep Baran TATAR, Ahmet NALBANT, Erhan KURT

Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması

SEHER A. SEVİM

Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılığında dürtüsellik ve karar vermenin değerlendirilmesi

Halime DAL, Ercan DURMAZ, Nabi ZORLU, Rüstem AŞKIN, İbrahim TAYMUR, Buket Belkız GÜNGÖR, Buket Belkız GÜNGÖR

Üniversite giriş sınavına katılıcak öğrencilerde sınav kaygısı yaygınlığı ve ilişkili değişkenler

Önder KAVAKÇI, Murat SEMİZ, Aysegul KARTAL, Ayfer DİKİCİ, Nesim KUĞU

Rates of Carrying a Firearm During The Admission to a Neuropsychiatry Hospital

Gül ERYILMAZ, Gökben HIZLI SAYAR, Eylem ÖZTEN, Işıl GÜL GÖĞCEGÖZ

Çocuk psikiyatrisi pratiğinde nadir bir durum: Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu

Kemal Utku YAZICI, İpek PERÇİNEL