Türkiye'nin iki farklı coğrafik bölgesinde yaşayan cinsel istismar mağdurların sosyodemografik ve istismara ait özelliklerin karşılaştırılması

Amaç: Bu araştırmada Antalya ve Diyarbakır üniversite hastanelerine başvuran cinsel istismar mağduru çocukların sosyodemografik ve istismara ait verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSH) polikliniğine 2010 yılı içerisinde başvuran, 4-17 yaş aralığında 172 çocuk ve Dicle Üniversitesi ÇERSH polikliniğine 2012 yılı içerisinde başvuran, 4-17 yaş aralığında 167 çocuk çalışmaya alınmıştır. Olguların sosyodemografik ve istismara ait verileri hasta dosyalarının geriye dönük taranması ile elde edilmiştir.Bulgular: Diyarbakır grubunda çocuğun eğitim yılı, annenin eğitim yılı ve babanın eğitim yılı anlamlı oranda düşük iken kardeş sayısı ortalaması anlamlı oranda yüksekti. Diyarbakır grubunda erkek mağdur oranı anlamlı derecede yüksekti. Anne babanın sağ ve beraber olduğu aile yapısı Diyarbakır grubunda anlamlı oranda yüksekti. Penetrasyon varlığı ve istismarcıya yakınlık açısından gruplar arasında fark saptanmadı. Sonuç: Bu çalışma ile Türkiye'nin sosyokültürel, ekonomik ve etnik bakımdan farklılıklar gösteren iki bölgesi (Akdeniz ve güneydoğu Anadolu) arasındaki cinsel istismar mağdurlarının özellikleri araştırılmıştır. Bu çalışma bize Türkiye'de bölgeler arasında cinsel istismarın sosyodemografik ve istismara ait özelliklerinin bir kısmının farklı olduğu göstermiştir. Cinsel istismarı önleme çalışmalarının bu bulguların ışığında tekrar yapılandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Örneğin, Güneydoğu Anadolu'da çocuk işçiliğinin önlenmesi, bireylerin okuryazarlık oranlarının arttırılması ve aile planlaması uygulamalarının yaygınlaştırılması öncelikli hedefler olmalıdır.

Comparison of Sexual Abuse Survivors From Two Different Geographical Regions of Turkey in Terms of the Sociodemographic and Abuse-Related Characteristics

Objective: The aim of this study is to compare the sociodemographic and abuse-related data of the children who have presented to the Antalya and Diyarbakir University hospitals due to sexual abuse.Method: The patient files of 172 children between the ages of 4-17 presented to the Akdeniz University, Department of Child and Adolescent Psychiatric Health and Diseases (CAPHD) Clinic within the year 2010, and of 167 children between the ages of 4-17 presented to the Dicle University CAPHD Clinic during the year 2012 were scanned and the sociodemographic and abuse-related data of the patients were recorded.Results: In the Diyarbakir group, the total years of education of the child, the total years of education of the mother, and the total years of education of the father were significantly lower, while the mean number of the siblings was significantly higher. The number of the male abuse survivors in the Diyarbakir group was significantly higher. The family structure where the parents are alive and living together was significantly more frequent in the Diyarbakir group. No difference in terms of the occurrence of penetration and relationship with the abuser was observed between the groups. Conclusion: Within the framework of this study, the characteristics of the survivors of abuse between two socioculturally, economically and ethnically different regions of Turkey (the Mediterranean region and the south-east Anatolian region) have been investigated. This study has demonstrated that some of the sociodemographic and abuse-related characteristics of sexual abuse in Turkey differs between these regions. We are of the opinion that efforts to prevent sexual abuse should be restructured in the light of these results. For instance, prevention of child labour, increasing the literacy rate of the individuals and promoting family planning efforts in south-east Anatolia should be the primary focus of these efforts.

Kaynakça

1. Glaser D. Child Sexual Abuse: Rutter's Child and Adolescent Psychiatry, Fifth ed., Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd., 2008, 440-458.

2. Putnam FW. Ten-year research update review: child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42:269-278. 3. Aktepe E. Childhood sexual abuse. Curr Approaches Psychiatry 2009;1:95-119.

4. Finkelhor D. Epidemiological factors in the clinical identification of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1993; 17:67-70.

5. Berger LM. Income, family characteristics, and physical violence toward children. Child Abuse Negl 2005; 29:107-133.

6. Fergusson DM, Lynskey MT, Horwood LJ. Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in young adulthood, I: prevalence of sexual abuse and factors associated with sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996; 35:1355-1364.

7. Soylu N, Pilan BS, Ayaz M, Sonmez S. Study of factors affecting mental health in sexually abused children and adolescent. Anatolian Journal of Psychiatry 2012; 13:292-298.

8. Alexander PC, Lupfer SL. Family characteristics and long-term consequences associated with sexual abuse. Arch Sex Behav 1987; 16:235-245.

9. Yildirim A, Cetin I, Din H, Gumus B. Evaluation of cases with claims of sexual abuse referred to service of forensic medicine in a university hospital. Cumhuriyet Medical Journal 2011; 33:61- 69. (Turkish)

10. Erdogan A, Tufan E, Karaman MG, Atabek MS, Koparan C, Ozdemir E. Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey. Anatolian Journal of Psychiatry 2011; 12:55-61. (Turkish)

11. Aktepe E, Isık A, Kocaman O, Eroglu FO. Demographic and clinical characteristics of children and adolescents examined in a university hospital who are victims of sexual abuse. New Symposium 2013; 2:115-120. (Turkish)

12. Simsek S, Fettahoglu EC, Ozatalay E. Post-traumatic stress disorder in children who were sexually abused and in their parents. Dicle Medical Journal 2011; 38:318-324.

13. Bergen H, Marin G, Richardson A, Allison S, Roeger L. Sexual abuse and suicidal behavior: A model constructed from a large community sample of adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42:1301-1309.

14. Gokten ES. Forensic cases referred to child and adolescent psychiatry in a state hospital between 2009 and 2011. Turk Journal of Child and Adolescent Mental Health 2011; 18:105- 116. (Turkish)

15. Bahali K, Akcan R, Tahiroglu AY, Avci A. Child sexual abuse: seven years in practice. J Forensic Sci 2010; 55:633-636.

16. Feiring C, Taska L, Lewis M. Age and gender differences in children's and adolescents' adaptation to sexual abuse. Child Abuse Negl 1999; 23:115-128.

17. Wals C, MacMillan H, Jamieson E. The relationship between parental substance abuse and child maltreatment: findings from the Ontario Health Supplement. Child Abuse Negl 2003; 27:1409-1425.

18. Bilginer C, Hesapcioglu ST, Kandil S. Sexual abuse in childhood: a multi-dimentional look from the view point of victims and perpetrators. Düşünen Adam: Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013; 26:55-64. (Turkish)

19. Brown J, Cohen P, Johnson J, Salzinger S. A longitudinal analysis of risk factors for child maltreatment: findings of a 17-year prospective study of officially recorded and self-reported child abuse and neglect. Child Abuse Negl 1998; 22:1065-1078.

20. Cengel-Kultur E, Cuhadaroglu-Cetin F, Gokler B. Demographic and clinical features of child abuse and neglect cases. Turk J Pediatr 2007; 49:256.

21. Ugur C, Sireli O, Esenkaya Z, Yaylali H, Duman NS, Gul B, Gunay M, Kilic HT, Gul H, and Gurkan K. Psychiatric assessment and follow-up of child abuse victims: experience from the last four years. Turk Journal of Child and Adolescent Mental Health 2012; 19:81-86. (Turkish)

22. Gokcen C, Dursun OB. Evaluation of forensic cases referred to the child psychiatry clinic of a research hospital. Düşünen Adam: Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012; 25:238- 243. (Turkish)

23. Tahiroglu AY, Avci A, and Cekin N. Child abuse, mental health, mandatory reporting law. Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:1-7. (Turkish)

24. Kose S, Aslan Z, Basgul S, Sahin S, Yilmaz S, Citak S, Tezcan AE. The forensic cases applied to an education and research hospital's child psychiatry department. Anatolian Journal of Psychiatry 2011; 12:221-225. (Turkish)

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.5b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları

Müge BOZKURT, Gökhan UMUT, Cünayt EVREN, Vahap KARABULUT

Çocuk psikiyatrisi pratiğinde nadir bir durum: Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu

Kemal Utku YAZICI, İpek PERÇİNEL

Toksik nörobruselloza bağlı iki ergen hastada görülen psikotik atak

Osman ÖZDEMİR, Ali İrfan BARAN, Vedat ÇİLİNGİR, Mehmet Deniz BULUT, Pınar Güzel ÖZDEMİR, Ekrem YILMAZ

Nalmefene for Reduced-Risk Drinking: it is not Only Fancy Term For Harm Reduction

Cüneyt EVREN

Preklinik ve klinik dönemdeki Türk tıp öğrencilerinde empati becerileri ve çatışma eğiliminin karşılaştırılması: Kesitsel bir çalışma

İnci Meltem ATAY, Mehmet SARI, Mehmet DEMİRHAN, Evrim AKTEPE

Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılığında dürtüsellik ve karar vermenin değerlendirilmesi

Halime DAL, Ercan DURMAZ, Nabi ZORLU, Rüstem AŞKIN, İbrahim TAYMUR, Buket Belkız GÜNGÖR, Buket Belkız GÜNGÖR

Şizofrenide aripiprazol kullanımı ile ilişkili mani: Bir olgu sunumu

Ayşe KÖROĞLU, Cagdas Hunkar YELOGLU, Fatmagul Helvaci CELİK, Çiçek HOCAOĞLU, Bülent BAHÇECİ

Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi Türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Ümit MORSÜNBÜL

Rates of Carrying a Firearm During The Admission to a Neuropsychiatry Hospital

Gül ERYILMAZ, Gökben HIZLI SAYAR, Eylem ÖZTEN, Işıl GÜL GÖĞCEGÖZ

Hiperemesis gravidarum tedavisi için göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu serisi

Önder KAVAKÇI, Gonca İmir YENİCESU