Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı

Amaç: Bu araştırmada, büro çalışanlarının pazartesi ve perşembe günlerine ait durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Pazartesi sabahı 230 vergi dairesi çalışanına sosyodemografik bilgi formu, Durumluk Kaygı Envanteri (DKE), Sürekli Kaygı Envanteri (SKE) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) dağıtıldı. Toplam 144 kişiden güvenilir bilgi elde edildi. Bu 144 kişiye, perşembe sabahı (3 gün sonra) kaygı ölçekleri yeniden dağıtıldı, 61 kişiden güvenilir ve eksiksiz bilgi elde edildi. Bulgular: 61 kişinin DKE puanı pazartesi sabahı 44.4±10.2 iken, perşembe sabahı 42.2±9.9 olarak bulundu (t=2.226, p=0.030). SKE puanının ise pazartesi günü 44.7±8.8, perşembe günü 43.0±8.2 olduğu tespit edildi (t=2.123, p=0.038). Pazartesi günkü BDE puanı 14.4±10.5 bulundu. Hem pazartesi hem de perşembe günü memurların SKE puanı ortalaması, yöneticilerinkinden daha yüksekti. Benzer şekilde, memurların pazartesi günkü BDE puanları da, yöneticilerinkinden daha yüksekti. SKE puanı ortalamaları pazartesi günü, orta yaştaki memurlarda gençlerden ve kadınlarda erkeklerden daha yüksekti. Ayrıca, lise mezunlarının SKE ve DKE puanlarının üniversite mezunlarınkinden daha yüksek olduğu görüldü. Sonuç: Pazartesi günü kısmen yüksek olan kaygı; kadın olma, orta yaş üstünde olma, uzun süre aynı işte çalışma, düşük eğitim seviyesi ve yönetilen olma değişkenleri ile ilişkili bulundu.

Monday anxiety in office workers

Objective: In this study, comparison of state and trait anxiety levels of office workers on monday and on thursday was aimed. Method: On monday morning, sociodemographical form, State Anxiety Inventory (SAI), Trait Anxiety Inventory (TAI) and Beck Depression Inventory (BDI) were delivered to the 230 office workers. The data collected from 144 participants were usable. On thursday morning (3 days after) anxiety inventories were delivered again to these 144 workers. Complete and valid forms were collected from 61 participants. Results: The mean SAI scores of 61 participants on monday and on thursday were 44.4±10.2 and 42.2±9.9 (t=2.226, p=0.030) respectively; whereas their TAI scores were 44.7±8.8 and 43.0±8.2 (t=2.123, p=0.038) respectively. Mean BDI scores was 14.4±10.5. Mean TAI scores of workers both on monday and thursday were higher than managers’. Similarly, mean BDI score of workers on Monday was also higher than managers’. Mean TAI scores was higher in middle aged workers than youngs and higher in women than men. Additionally, mean SAI and TAI scores of high school graduates were higher than university graduates’. Conclusion: Relatively higher levels of anxiety on monday was found to be associated with women gender, being over middle ages, longer job experience in the same work, lower education level, and being blue collar employee.

Kaynakça

1. Bryson A, Forth J. Are there day of the week productivity effects? Manpower Human Resources Lab, London School of Economics, Discussion Paper No.4, 2007.

2. Sari I, Erer B, Tekbas E, Ucer E, Uyarel H, Davutoglu V, Ozer O, Sucu M, Soydinc S, Aksoy M. Septadian variation in the occurrence of ST elevation myocardial infarction in Turkish population: Monday syndrome. Circulation 2008; 118:162-413.

3. Willich SN, Lowel H, Lewis M, Hormann A, Arntz HR, Keil U. Weekly variation of acute myocardial infarction. increased Monday risk in the working population. Circulation 1994; 90:87-93.

4. Evans CJ, Chalmers JWT, Capewell S, Redpath A, Finlayson AR, Boyd JH, Pell JP, McMurray JV, Macintyre K, Graham L. “I don’t like Mondays”- day of the week of coronary heart disease deaths in Scotland: study of routinely collected data. BMJ 2000; 320:218-219.

5. Maldonado G, Kraus JF. Variation in suicide occurrence by time of day, day of the week, month, and lunar phase. Suicide Life Threat Behav 1991; 21:174-187.

6. Campolieti M, Hyatt DE. Further evidence on the ‘monday effect’ in workers’ compensation. Ind Labor Relat Rev 2006; 59:438-450.

7. Muchinsky PM. Employee absenteeism: A review of the literature. J Vocat Behav 1977; 10:316-340.

8. Koeske GF, Kirk SA, Koeske RD, Rauktis MB. Measuring the Monday blues: Validation of a job satisfaction scale for the human services. Soc Work Res 1994; 18:27-35.

9. Areni CS, Burger M. Memories of “bad” days are more biased than memories of “good” days: past saturdays vary, but past mondays are always blue. J Appl Soc Psychol 2008; 38:1395–1415.

10. Oren H, Cosgun A. Weekly Variation of the QT Dispersion in Healthy Subjects and in Patients with Coronary Heart Disease. Cardiology 2007; 108:55–61.

11. Larsen RJ, Kasimatis M. Individual differences in entrainment of mood to the weekly calendar. J Pers Soc Psychol 1990; 58:164-171.

12. Akay A, Martinsson P. Sundays are blue: aren’t they? -the dayof- the-week effect on subjective well-being and socio-economic status. Working papers in economics No: 397, 2009.

13. Reinhold BB. Toxic Work: How to overcome stress, overload, and burnout and revitalize your career. New York, NY: Dutton Publication, 1996.

14. Croft GP, Walker AE. Are the Monday blues all in the mind? The role of expectancy in the subjective experience of mood. J Appl Soc Psychol 2001; 31:1133-1145.

15. Stone AA, Schwartz JE, Schkade D, Schwarz N, Krueger A, Kahneman DA. Population approach to the study of emotion: Diurnal rhythms of a working day examined with the day reconstruction method. Emotion 2006; 6:139-149.

16. Spilberger CD, Gorsuch RL, Lushene RD. Manual for the statetrait anxiety ınventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press, 1970.

17. Öner N, Compte AL. Süreksiz durumluk / Sürekli Kaygı Envanteri El kitabı. 2. Basım, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 1998.

18. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4:561-571.

19. Hisli N. Beck depresyon envanterinin üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenirliliği. Psikoloji Dergisi 1989; 7:3-13.

20. Daft RL. Management. New York, NY: The Dryden Press, 1991.

21. Ference TP, Stoner JA, Warren EK. Managing the career plateau. Acad Manage Rev 1977; 2:602-612.

22. Myrtek M, Fichtler A, Strittmatter M, Brügner G. Stress and strain of blue and white collar workers during work and leisure time: results of psychophysiological and behavioral monitoring. Appl Ergon 1999; 30:341-351.

23. Gove WR. Sex differences in mental illness among adult men and women: An evaluation of four questions raised regarding the evidence on the higher rates of women. Soc Sci Med 1978; 12:187-198.

24. Rossi AS, Rossi PE. Body time and social time: Mood patterns by menstrual cycle phase and day of the week. Soc Sci Res 1997; 6:273-308.

25. Diener E, Oishi S, Lucas RE. Personality, culture, and subjective well-being: emotional and cognitive evaluations of life. Annu Rev Psychol 2003; 54:403-425.

26. Anson J, Anson O. ‘Thank God it’s Friday: the weekly cycle of mortality in Israel. Popul Res Policy Rev 2000; 19:143–154.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.9b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Büro çalışanlarında pazartesi kaygısı

Yasin BEZ, Abdurrahim EMHAN, Mustafa ARI, Şakir ÖZEN

Özkıyım yaşı yükseliyor mu?

Nur AKGÜN, Abdullah Aydın ÖZCAN, Mine KARAMAN, Harun YILMAZ, Selma BAŞYİĞİT, Dilara KARAHAN

Validation study of the turkish version of the obsessive–compulsive drinking scale in male alcohol dependent inpatients

Cüneyt EVREN, Selime ÇELİK, Bilge EVREN, Reside AKSOY

Beden dismorfik bozukluğu ve madde bağımlılığı: Bir olgu sunumu

Selime ÇELİK, Ergül FİDAN, Cüneyt EVREN, FATMA YEŞİM CAN, Birim S. DANIŞMANT, Şengül ÇAVUŞ, EVRİM ERTEN

Risperidone Treatment in a Steroid-Induced Psychosis Case

Ayşe MİLANLIOĞLU, Mustafa GÜLEÇ

From social neurons to social cognition: implications for schizophrenia research

Martin BRUNE, Andreas EBERT

Travma sonrası hayata küsme bozukluğu ölçeğinin (PTED self-rating scale) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

SÜHEYLA ÜNAL, Sevgi GÜNEY, ŞÜKRÜ KARTALCI, İsmail REYHANİ

Aile içi cinsel istismar sonrası zedelenmiş cinsellik: Kompulsif cinsel davranışları olan bir olgu sunumu

Yavuz SELVİ, PINAR GÜZEL ÖZDEMİR, Abdullah ATLI, Gündoğdu Songül KIRAN

Ergen öznel iyi oluşunun, öznel iyi oluşu arttırma stratejilerini kullanma ile yaşam amaçlarını belirleme açısından incelenmesi

Ali ERYILMAZ

Kronik tiner bağımlılığında erken başlangıçlı bilişsel yetersizlik, depresyon ve psikotik bozukluk: Olgu sunumu

MEHMET HAMİD BOZTAŞ, Çiftçi Çiğdem KAYGUSUZ, ÖZDEN ARISOY, Safiye GÜREL