Datura stramonium zehirlenmesi: Psikiyatrik belirtilerle başvuran olgu

Deliryum, pek çok sistemik hastalık ve metabolizma bozukluklarının yanı sıra, ilaç ya da maddelerin toksik etkisi sonucu da oluşabilir. Hastada sanrılar, varsanılar ve ajitasyon gibi birçok psikiyatrik belirti ve bulgu tespit edilebileceğinden, sıklıkla diğer psikiyatrik bozukluklarla karışabilir. Datura stramonium belladona alkaloid ailesinin bir üyesi olan hallüsinojenik bir bitkidir ve yüksek doz alınması durumunda görsel ve işitsel hallüsinasyonlar, ajitasyon ve deliryuma sebep olabilir. Biz bu olgu sunumunda, acil servise “akut psikoz ve demans” ön tanılarıyla sevk edilen ve Datura stramonium alımına bağlı oluştuğu tespit edilen bir deliryum vakasını tartışmayı amaçladık.

Kaynakça

1. Mattoo SK, Grover S, Gupta N. Delirium in general practice. Indian J Med Res 2010; 131:387-398.

2. Meagher DJ. Delirium: optimising management. BMJ 2001; 322:144-149.

3. Mihanovic M, Bodor D, Kezic S, Restek-Petrovic B, Silic A. Differential diagnosis of psychotropic side effects and symptoms and signs of psychiatric disorders. Psychiatr Danub 2009; 21:570-574.

4. Köse R, Şahin ÖÖ, Abay E. Datura stramonium zehirlenmesine bağlı deliryum: Bir olgu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:54-57.

5. Spina SP, Taddei A. Teenagers with Jimson weed (Datura stramonium) poisoning. CJEM 2007; 9:467-468.

6. Burns MJ, Linden CH, Graudins A, Brown RM, Fletcher KE. A comparison of physostigmine and benzodiazepines for the treatment of anticholinergic poisoning. Ann Emerg Med 2000; 35:374-381.

7. Attard A, Ranjith G, Taylor D. Delirium and its treatment. CNS Drugs 2008; 22:631-644.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.3b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Paranoid tip şizofreni tanısı alan bir hastada reduplikatif paramnezi, intermetamorfoz ve capgras sendromu birlikteliği: Bir olgu sunumu

RABİA BİLİCİ, A. Evren TUFAN, Karakaş Görkem UĞURLU, Sadullah SAĞLAM, Mustafa NAMLI

Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı dağılımı

İBRAHİM DURUKAN, DURSUN KARAMAN, Koray KARA, Türker TÜRKER, Ali Evren TUFAN, ÖZHAN YALÇIN, Koray KARABEKİROĞLU

Concomitant heart and brain hydatid cyst without other organ involvement: A case report

Mehmet Ali EKİCİ, Arzu EKİCİ, Hüseyin PER, Bülent TUNCER, Sefer KUMANDAŞ, ALİ KURTSOY

İdiyopatik Parkinson hastalığında motor ünite sayısı değişimi

Tamer YAZAR, Karagöz Nazan SAKALLI, MEHMET BARIŞ BASLO, DURSUN KIRBAŞ, Yavuz ALTUNKAYNAK, VİLDAN AYŞE YAYLA

Çocuk suçluluğunda sosyal ve coğrafi bölgenin belirleyici rolü

Yavuz SELVİ

Madde bağımlılığı tanısı alan gençlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve verilen eğitimin etkisi

HACER YALNIZ DİLCEN, Melike NEBİOĞLU, Saydam Birsen KARACAN, Mükerrem GÜVEN, Ömer GEÇİCİ

An evaluation of cases with delirium in a training hospital

Murat ASLAN, Ayşe KÖROĞLU, Helvecı Fatmagül ÇELİK, Çiçek HOCAOĞLU

Datura stramonium zehirlenmesi: Psikiyatrik belirtilerle başvuran olgu

Sevdegül KARADAŞ, Yavuz SELVİ, Mustafa ŞAHİN, Fatih SELVİ, Reşit ÖNCÜ, Fevzi ÖZGÖKÇE

Hekim tutumları üzerine bir çalışma: Ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım

Ayşe ÖZKİRİŞ, GÜLCAN GÜLEÇ, Çınar YENİLMEZ, AHMET MUSMUL, Meltem YANAŞ

Akut lityum zehirlenmesinde tanı ve tedavi güçlükleri: Olgu sunumu

Nesrin Buket TOMRUK, Arslan Mehtap DELİCE, ABDULLAH YILDIRIM, Nihat ALPAY