Dini Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi

Öz Din bilimleri açısından bir şeyin din olabilmesi için gerekli temel unsurlardan biri onun ibadet dini tören ve ayinlerinin bulunmasıdır. İnsanda fıtri olarak var olan din duygusu, kudretli bir yaratıcıya inanıp bağlanma ihtiyacı ile birlikte inandığına tazim, sevgi, teslimiyet, korku ümit ve niyazını ifade etmek , inandığını birtakım pratiklerle realize edip göstermek üzere ibadet etme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Makalede ibadet kavramının içeriği, dini hayat içerisindeki yeri, İslam'da ibadetin anlamı, toplu ibadet konuları ele alınmaktadır.

Place and Importance of Worship in Religious Life

Kaynak Göster

APA Certel, H . (1999). Dini Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 209-222 .