Epistemolojik Bir Dirilişe Doğru, Kalbin Anlaması

Farklı zaman ve mekanlarda değişik sosyo-politik sorunlara çözümler üreterek tutarlılığını ve geçerliliğini, dolayısıyla da kendi müntesipleri bazında da olsa evrenselliklerini sistematize edebilmek için her sistem öncelikle bir bilgi tasavvuru geliştirmeli ve kendi modelini bunun üzerine temellendirmelidir. Makale bilgi edinme sürecinde akıl ve kalp yetileri üzerinde durmaktadır.  Makale , "Bilginin İslamileştirilmesi" adlı çalışmamızın bir tamamlayıcısı niteliğindedir. Burada  çağdaş bir İslami bilgi teorisi/tasavvuru oluşturmada akıl ve teakkulun bir üst boyutu olan "kalp ile tefekkür" ya da "kalbin anlaması"  müstakil bir metin haline getirilmiştir. Böylece klasik usul kitaplarında bilginin vasıtası olarak zikredilen beş duyu ve aklın ötesinde ama onların ürettiği bilgiyi de işleyen kalbin işlevselliği ortaya çıkacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Kalp, Bilgi, Vahiy, Akıl, İman

Toward an Epistemological Resurrection Understanding Heart

In order to be able to systematize the consistency and validity of different socio-political problems at different times and places, and thus the universality, even at their own sites, each system should first develop an information conception and base its model on this.The article focuses on the mind and heart competence in the process of acquiring knowledge.The article is a complement to our work called "Islamization of knowledge"Here, a contemporary Islamic knowledge theory / conceptualization has been turned into an independent text, which is an upper dimension of reason and conception, of "contemplation of heart" or "conception of heart". Thus, beyond the five senses and minds mentioned as the means of knowledge in classical procedural books, the functioning of the heart, which also processes the knowledge produced by it, is going to emerge.    

Kaynak Göster

APA Uyanık, M . (1999). Epistemolojik Bir Dirilişe Doğru, Kalbin Anlaması . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 101-122 .