Ebu Hayyan Tevhidi'nin İbn-i Miskeveyh'e Yönelttiği Felsefi Sorular

Felsefe yapmanın yollarından biri kabul edilen soru-cevap tekniği Müslüman filozofların sıkça kullandığı metotlardan biridir. bu metodun en önemli özelliklerinden birisi, düşüncelerin sorular biçimine konularak anlatılmasıdır. soruların kendisi de en az cevaplar kadar önemlidir. Ebu Hayyan Tevhidi'nin İbn Miskeveyhe sorduğu sorular ve İbn Miskeveyhin bunlara verdiği cevaplar, İslam Felsefesinin erken dönemlerinde tartışılan problemlere ışık tutması ve hicri dördüncü asırda kullanılan felsefi dilin öğrenilmesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Makalede Tevhidi'nin soruları verilmekte, gerekli görülen yerlerde İbn Miskeveyhin cevaplarına da değinilmektedir.

Philosophical Questions directed by Abu Hayyan Tawhid to Ibn-i Miskeveyh

One of the ways of doing philosophy is the accepted question-and-answer technique, one of the methods frequently used by Muslim philosophers. One of the most important features of this method is to express the thoughts in the form of questions.The questions themselves are as important as the answers.The questions that Ebu Hayyan Tevhidi asked to IbnMiskeveyh and the answers given by IbnMiskeveyh have a special importance in shedding light on the problems discussed in the early periods of the Islamic Philosophy and in learning the philosophical language used for the fourth century. In this article, the questions of Tevhid are given and the answers of Ibn Miskeveyh are mentioned where it is deemed necessary.    

Kaynak Göster

APA Öçal, Ş . (1999). Ebu Hayyan Tevhidi'nin İbn-i Miskeveyh'e Yönelttiği Felsefi Sorular . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 123-141 .