4-2-1. Kaside-i Bürde'ye Reddiye Kitapçığına Kısacık Reddiye

Hz. Muhammed'e sevginin bir eseri olarak Onu meth eden şiirler daha O hayatta iken yazılmaya başlamış, vefatının ardından artarak devam etmiştir. Konusu  ve sanat değeri itibariyle birer edebi şaheser olarak kabul görmüş bu şiirlerden biri de Kaside-i Bürde olarak tanınmaktadır. Bu Kaside Hz. Peygamber'in doğumunu, miracını, cihadını anlatan bir şiirdir. Özellikle Tasavvuf erleri arasında bu kasideyi vird edinenler çoktur. Kasideye bağlı pek çok çalışma yapılmıştır. Bunun yanında Hz. Muhammed'in meth edilme şekli ve içeriği bazı kişiler tarafından bu Kasideye reddiye yazılmasına da neden olmuştur. Makale Kaside - i Bürdeye yazılan reddiyedeki iddiaları değerlendirmekte ve bu iddialara bir reddiye niteliği taşımaktadır. 

Short Rejection on Qaseedat-ul-Burdah Rejection Booklet

The poems that propound Prophet Muhammad as a loving work of him began to be written while he was alive, and continued to increase after his death. One of these poems accepted as a literary masterpiece in terms of concept and art value is also known as Kaside-i Bürde. This is the qasida telling the birth of the Prophet Muhammad, a herald of miracles and jihad. Especially among Sufi masters, there are many who took the lead. Many studies related to Kasidey were done. In addition, the form and content of the poems were also caused to be rejected by some people.  The article evaluates the rejected claims written in the Kaside-i Bürde and carries a pretext of rejection.    

Kaynak Göster

APA Uğur, M . (1999). 4-2-1. Kaside-i Bürde'ye Reddiye Kitapçığına Kısacık Reddiye . Dini Araştırmalar , 1 (4) , .