İbn Hazm el-Endülüsi'nin Musiki İle İlgili Hadise Bakışı

İslam'da musikinin hükmü konusunda bugüne kadar lehte ve aleyhte pek çok eser kaleme alınmıştır. bu eserler içerisinde İbn Hazm el- Endülisi'nin konuya yaklaşımı musiki ile ilgili rivayet edilen hadislere bakışı, konuyla ilgili çalışma yapan diğer alimlerden çok farklıdır. ancak İbn Hazm'ın musiki yönüyle ilgili Türkçe esere rastlanmamıştır. Makale bu konudaki eksikliği görerek kaleme alınmış; çalışmada, İbn Hazm'ın konuyla ilgili müstakil çalışması olan "Risaletün fi Ğınai'l-Mülhi e Mübahun hüve em Mahsurun" (Eğlendirici musikinin haram mı yoksa mübah mı olduğuna dair bir risale) adlı eseri incelenmiştir. Müellif hakkında kısaca bilgi verilerek onun musiki ile ilgili hadislere bakışı incelenmiştir.

Ibn Hazm al-Andalusia's View of Hadith Related to Music

In Islam, there are many works being written in favor and against against the music. Among these works, Ibn Hazm al-Andalusian's approach to the subject  was very different from the other scholars who studied the subject. However, the Turkish version of Ibn Hazm's music was not found. In this article, it was taken to see the lack of this subject; In his study, his independent work on Ibn Hazm's subject, "Risaletün fi Ğınai'l-Mülhi e Mübahun hüve em Mahsurun"" (a treatise on whether amusing music is forbidden or permissive) is examined. It is given brief information about the author, and his view of hadith on music is examined    

Kaynak Göster

APA Akdoğan, B . (1999). İbn Hazm el-Endülüsi'nin Musiki İle İlgili Hadise Bakışı . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 21-46 .