Ömer Nasuhi Bilmen'in Beyanü'l- Hak'taki Şiirleri

Son devrin en önemli din bilginlerinden bir olan Ömer Nasuhi Bilmen, özellikle ilmihal alanındaki eserleri ile tanınmaktadır. Bunun yanında çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Bilmen, aynı zamanda bir şairdir. Bu makalede onun şairliği konu edilerek, ilk gençlik döneminde Beyanü'l-Hak Mecmuasında yayınlanan şiirleri okuyucuya sunulmaktadır. Onun şairliğini ele veren en önemli eseri Farsça olarak yazıp Türkçe'ye çevirdiği Nüzhetü'l-Ervah adlı divançesidir. Onun ilmi eserlerinde ele alınan konu ile ilgili olarak yer yer bazı şiirlere de rastlanır. II. Meşrutiyet döneminde yaşayan Bilmen, o dönemin edebi havasından etkilenmiştir.

Poems of Ömer Nasuhi Bilmen's Beyanü'l-Hak

Ömer Nasuhi Bilmen, one of the most important religious scholars of the last century, is especially known for his works in the field of catechism knowledge. Bilmen, who also has a sophisticated personality, is a poet at the same time. In this article, his poetry is mentioned and his poems published in Beyanü'l-Hak  Journal during his first youth period are presented to the reader. The most important work that reveals his poetry is the Nuzhets'l-Ervah which he wrote in Persian and translated into Turkish. There are some poems in place in relation to the subject dealt with in his scientific writings. Bilmen who lived during the II. Constitutional period was influenced by literary atmosphere at that time.    

Kaynak Göster

APA Kemi̇kli̇, B . (1999). Ömer Nasuhi Bilmen'in Beyanü'l- Hak'taki Şiirleri . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 47-58 .