Ortaokullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimine Genel Bir Yaklaşım

Öz Bu çalışmada genel eğitim- öğretimin öğretim unsurları itibariyle din öğretimi ve eğitimi alanına farklı yansımalarını ve öğretim unsurlarının ve birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi tespit ve değerlendirmelerinin problemin teşhis ve tedavisindeki önemini esas alınmıştır. Böylece "Orta Öğretim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi" öğretim unsurları itibariyle (öğrenci öğretmen, amaç , program, metod) tartışmaya açmak amaçlanmıştır. Bu unsurların hepsi tek başına araştırılabilecek kadar geniş bir alana sahip olmakla birlikte, bu çalışmada konunun tartışmaya ve araştırılmaya açılması için genel bir görünüm sunmak amaçlanmıştır.

A General Approach to the Teaching of Religion Culture and Ethics in Middle School

Kaynak Göster

APA Buyrukçu, R . (1999). Ortaokullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimine Genel Bir Yaklaşım . Dini Araştırmalar , 1 (4) , 177-194 .