Hüseyin CERTEL

Dini Hayatta İbadetin Yeri ve Önemi

Place and Importance of Worship in Religious Life

Dini Araştırmalar

1999-Cilt: 1 - Sayı: 4

209-222

İbadet, Saygı, Sevgi, Şükür, Bağlanma

Worship, Respect, Love, Thankfulness, Bonding

20144