Menenjit ile karışan mide adenokarsinomuna bağlı leptomeningeal karsinomatozis

-

Leptomeningeal carcinomatosis due to gastric adenocarcinoma mixed with meningitis

Kaynakça

1.)Kesari S, Batchelor TT. Leptomeningeal metastases. Neurol Clin 2003; 21: 25-66.

2.) Lee JL, Kang YK, Kim TW, et al. Leptomeningeal carcinomatosis in gastric cancer. J Neurooncol. 2004; 66 (1-2):167-74.

3.) Bulut G, Erden A , Karaca B , Göker E. Leptomeningeal carcinomatosis of gastric adenocarcinoma. Turk J Gastroenterol 2011; 22 (2): 195-198.

4.) Özdoğan M, Çoban E. Leptomeningeal Karsinomatozis. Türk Onkoloji Dergisi 2004; 19(2): 76-79.

5.) Özatlı T, Bal Ö, Budakoğlu B, Ekinci AŞ, Eşbah O, Öksüzoğlu B. Isolated Leptomeningeal Carcinomatosis in a Patient with Newly Diagnosed Gastric Cancer. Acta Onkol Tur 2013; 46(1): 65-67.6.) Lisenko Y, Kumar AJ, Yao J, Ajani J, Ho L. Leptomeningeal Carcinomatosis Originating from Gastric Cancer. Am J Clin Oncol 2003; 26(2): 165-170.7.) Çokmert S, Doğanay L, Paköz B, Yüksel A, Gezer E, Alakavuklar MN. Spinal Leptomeningeal Metastasis from Gastric Cancer: Case Report. Acta Onkol Tur 2015; 48(2): 93-96.

8.) Karaca S, Karakurum B, Meliha G, Karataş TM, Yerdelen D, Arlıer Z, Giray S. Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu ile Ortaya Çıkan Leptomeningeal Karsinomatoziste Bos Sitolojisinin Önemi. Türk Nöroloji Dergisi 2006; 12(2):144-148.

9.) Park K-K, Yang S-I, Seo K-W, Kim Y-O, Yoon K-Y. A case of metastatic leptomeningeal carcinomatosis from early gastric carcinoma. World journal of surgical oncology 2012;10(1 ): 74. doi:10.1186/1477- 7819-10-74.

Kaynak Göster

MLA Sünnetçioğlu, M , Çelik, M , Ünal, M , Tarcan, T , Erten, R , Baran, A . "Menenjit ile karışan mide adenokarsinomuna bağlı leptomeningeal karsinomatozis" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1540-1542 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42408/553343>

53966 31835

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Doğu Asya ve Güney Amerika bölgelerinde gıda kaynaklı trematodiazlarla mücadelesini ele almak

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemilerde serum Fas ve Fas Ligand düzeyleri

Alev ARSLAN, Ali Bülent ANTMEN

Menenjit ile karışan mide adenokarsinomuna bağlı leptomeningeal karsinomatozis

Mahmut Sünnetçioğlu, Mehmet Çelik, Murat Ünal, Tayyar Tarcan, Remzi Erten, Ali İrfan Baran

Elli yaş ve üzeri kadınlarda alt üriner sistem şikâyetleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları ilişkisi

Handan ÖZCAN, Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Kronik hepatit B hastalarında karaciğer histolojisi ile platelet parametreleri arasındaki ilişki

Cihat ÇOŞGUN, Alpaslan KARABULUT, Barış YILMAZ, Hüseyin KÖSEOĞLU, Emre DEMİR

Geç başlangıçlı romatoid artrit ve akciğer kanseri birlikteliği

Muhammet LİMON, Dilek TEZCAN, Semral GÜLCEMAL, Sema YILMAZ

Kohlear implant cerrahisinde anestezi yaklaşımları

Ebru BİRİCİK

Integrating AYUSH in healthcare delivery system of India

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

Hemolitik anemi, lökoeritroblastozis ve kemik iliğinde belirgin diseritropoez ile prezante olan vitamin B12 ve folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi

Asya Eylül AĞAOĞLU, Ali Gurur ÇEVİK, Cengiz BEYAN

İdiyopatik konjenital tek taraflı vokal kord paralizisi: yenidoğanda tekrarlayan pnömoni ataklarının nadir bir nedeni

Hande GÜLCAN, Bilin ÇETİNKAYA, Birgin TÖRER, Fulya ÖZER