Geç başlangıçlı romatoid artrit ve akciğer kanseri birlikteliği

-

Coexistence of late-onset rheumatoid arthritis and lung cancer

-

Kaynakça

1.Turkcapar N, Demir O, Atli T, et al. Late onset rheumatoid arthritis: clinical and laboratory comparisons with younger onset patients. Arch Gerontol Geriatr 2006;42:225-31.

2. Inoue K, Shichikawa K, Nishioka J, et al. Older age onset rheumatoid arthritis with or without osteoarthritis. Ann Rheum Dis 1987;46:908-11.

3.Naschitz JE, Rosner I. Musculoskeletal syndromes associated with malignancy (excluding hypertrophic osteoarthropathy). Curr Opin Rheumatol 2008;20-100.

4.Shah AA, Casciola-Rosen L, Rosen A. Review: cancer-induced autoimmunity in the rheumatic diseases. Arthritis Rheumatol 2015;67-317.

5. SchmalzingM.Paraneoplastic syndromes in rheumatology.2018;77:309-321.

6.Mito K, Maruyama R, Uenishi Y, Arita K, et al. Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy associated with non-small cell lung cancer demonstrated growth hormone-releasing hormone by immunohistochemical analysis. Intern Med 2001;40:532-5.

7.Majithia V, Peel C, Geraci SA. Rheumatoid arthritis in elderly patients. Geriatrics 2009;64:22-8.

8.Maoz CR, Langevitz P, Livneh A, et al. High incidence of malignancies in patients with dermatomyositis and polymyositis: an 11-year analysis. Semin Arthritis Rheum 1998;27:319-24.

9.Cherin P, Piette JC, Herson S, et al. Dermatomyositis and ovarian cancer: a report of 7 cases and literature review. J Rheumatol 1993;20:1897-9.

10.Caldwell DS, McCallum RM. Rheumatologic manifestations of cancer. Med Clin North Am 1986;70:385-417.

11.Forbes AM, Woodrow JC, Verbov JL, et al. Carcinoma of breast and scleroderma: four further cases and a literature review. Br J Rheumatol 1989;28:65-9.

12.Greer JM, Longley S, Edwards NL, et al. Vasculitis associated with malignancy. Experience with 13 patients and literatüre. Medicine (Baltimore). 1988;67:220-30.

13.KeaneJ,Gershon S,Wise RP, et al. Tuberculosis associated with infliximab, a tumor necrosis factor alpha-neutralizing agent. N Engl J Med. 2001;11:1098-104

Kaynak Göster

MLA Limon, M , Tezcan, D , Gülcemal, S , Yılmaz, S . "Geç başlangıçlı romatoid artrit ve akciğer kanseri birlikteliği" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1543-1545 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42408/552579>

52832 31020

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Nötrofil/lenfosit oranı diyabetik hastalarda epikardiyal yağ doku kalınlığının bağımsız bir belirleyicisidir.

Yaşar TURAN, Elif TURAN

İntertrokanterik femur kırığı sonrasında proksimal femur çivisi ile başarılı osteosentez elde edilen hastaların fonksiyonel sonuçları

İlker EREN, Dağhan KOYUNCU, Emel GÖNEN

Nazal ve sürekli hava yolu basıncı (N-CPAP) altında sırtüstü ve yüzükoyun pozisyonların preterm bebeklerin fizyolojik parametreleri üzerindeki etkisinin karşılaştırılması: bir çapraz klinik çalışma

Homa BABAEİ, Leila MOHAMMADİ PİRKASHANİ, Behzad SOLEİMANİ

Otizmli hastaların kardeşlerinin değerlendirilmesi ve kardeş sayı/sırasının hastalık şiddetine etkisi

Hatice ÜNVER, Nursu ÇAKIN MEMİK

İranlı kadınlara yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı ve öngörülebilirliği

Fariba VASEAİ, Hossein NAMDAR ARESHTANAB, Hossein EBRAHİMİ, Mohammad ARSHADİ BOSTANABAD

Şiddetli restriktif akciğer hastalığı olan hastada kolesistektomi operasyonu için kombine spinal epidural anestezi

Meltem GENEZ, Salih BÖLÜK

Ebola virüsüne yönelik ilaç çalışmaları: bir umut ışığı

Pugazhenthan THANGARAJU, Shobanbabu VARTHYA, Sajitha VENKATESAN

"Sigmoid volvulus sonrası tanı konulan diyafram evantrasyonu ve çoklu organ anomali birlikteliği' makalesi üzerine yorumlar

Sabri Selçuk ATAMANALP

Lepra tip 2 reaksiyonlarında talidomid tedavisinde ilaç yan etkisi olarak ikincil eosinofili: zorunlu bir sorumluluk

Pugazhenthan THANGARAJU, Sajitha VENKATESAN, Deeptanshu Nirmal CHANDU, Shoban Babu VARTHYA

Belediye otobüs şoförlerinde öfke ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi

Makbule TOKUR KESGİN