"Sigmoid volvulus sonrası tanı konulan diyafram evantrasyonu ve çoklu organ anomali birlikteliği' makalesi üzerine yorumlar

-
Anahtar Kelimeler:

GD

Comments on ‘Coexistence of diaphragm eventration and multiple organ anomalies after sigmoid volvulus’

-

Kaynakça

References

1. Tasci HI. Coexistence of diaphragm eventration and multiple organ anomalies after sigmoid volvulus. Cukurova Med J. 2019;44:260-4.

2. Atamanalp SS. Sigmoid volvulus: the first one thousand-case single center series in the world. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019;45:175-6.

3. Web of Science. Sigmoid volvulus. http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=E1wpaXVDSBd8iRc3TTz&search_mode=GeneralSearch&prID=72243ad5-9a0d-4514-b193-87993e6c53f1. (accessed April 2019).

4. Bauman ZM, Evans CH. Volvulus. Surg Clin N Am. 2018;98:973-93.

5. Raveenthiran V, Madiba TE, Atamanalp SS, De U. Volvulus of the sigmoid colon. Colorectal Dis. 2010;12:e1-17.

Kaynak Göster

MLA Atamanalp, S . "Comments on ‘Coexistence of diaphragm eventration and multiple organ anomalies after sigmoid volvulus’" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1534-1535 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42408/550671>

50699 29954

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

IgA eksikliğinin juvenil dermatomiyozit prognozuna olumlu etkisi var mıdır? olgu sunumu.

Sibel BALCI, Rabia Miray KIŞLA EKİNCİ, Dilek DOĞRUEL, Mahir SERBES, Derya Ufuk ALTINTAŞ, Mustafa YILMAZ

Geç başlangıçlı romatoid artrit ve akciğer kanseri birlikteliği

Muhammet LİMON, Dilek TEZCAN, Semral GÜLCEMAL, Sema YILMAZ

Endovasküler aort tamirinde anestezi yaklaşımları: tek merkez deneyimi

Mediha TÜRKTAN, Uğur GÖÇEN

Kompulsif satın alma bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ilişkisi

Meliha ZENGİN EROĞLU, Mehmet Emin DEMİRKOL, Lut TAMAM, Volkan GELEGEN

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hedefe yönelik neonatal ekokardiografi

Mustafa Kurthan MERT

İdiyopatik konjenital tek taraflı vokal kord paralizisi: yenidoğanda tekrarlayan pnömoni ataklarının nadir bir nedeni

Hande GÜLCAN, Bilin ÇETİNKAYA, Birgin TÖRER, Fulya ÖZER

Akut iskemik inmeli hastalarda miyokard fonksiyonunun doku Doppler miyokardiyal performans indeksi ile değerlendirilmesi

Ünal ÖZTÜRK, Önder ÖZTÜRK, Yusuf TAMAM

Mantar zehirlenmesine bağlı rabdomiyoliz zemininde ağır böbrek, karaciğer ve kalp hasarı

Sema TABAN, Belda DURSUN

Elli yaş ve üzeri kadınlarda alt üriner sistem şikâyetleri ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları ilişkisi

Handan ÖZCAN, Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Nazal ve sürekli hava yolu basıncı (N-CPAP) altında sırtüstü ve yüzükoyun pozisyonların preterm bebeklerin fizyolojik parametreleri üzerindeki etkisinin karşılaştırılması: bir çapraz klinik çalışma

Homa BABAEİ, Leila MOHAMMADİ PİRKASHANİ, Behzad SOLEİMANİ