Heterozigot β-talasemili kadınlarda gebelik değişkeninin HbA2 değeri üzerine etkisi

--

Effect of pregnancy on HbA2 value in women with heterozygous β- thalassemia

-

Kaynakça

1. Özbolat G. Tuli A. Talasemi ve ilgili hemoglobinopatilerin Moleküler Tanı Yöntemleri: Günümüz ve Gelecek. Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg, 2017;3(3):599-616.

2. Paglietti ME, Satta S, Sollaino MC, Barella S, Ventrella A, Desogus MF, Demartis FR, Manunza L, Origa R. The Problem of Borderline Hemoglobin A2 Levels in the Screening for β-Thalassemia Carriers in Sardinia. Acta Haematol. 2016;135(4):193-9.

3. Özbolat G. Tuli A. Hematologic features of beta-globin gene mutation type (βo) with homozygous beta thalassemia. Ukr. Biochem. J., 2018, 90,4.

4. Paglietti ME, Satta S, Sollaino MC, Barella S, Ventrella A, Desogus MF, Demartis FR, Manunza L, Origa R. The Problem of Borderline Hemoglobin A2 Levels in the Screening for β-Thalassemia Carriers in Sardinia. Acta Haematol. 2016;135(4):193-9.

5. Menzel S, Garner C, Rooks H, Spector TD, Thein SL. HbA2 levels in normal adults are influenced by two distinct genetic mechanisms. Br J Haematol. 2013;160(1):101-5.

6. Șeicaru D. Constantinescu D. Corina F. Bulucea D. Heterozygous Beta-thalassemia, a Genetic Haemolytic Anaemia in Continuous Expansion. Acta Medica Marisiensis 2013;59(2):154-157.

7. Kneifati-Hayek, J. Fleischman W. Bernstein LH. Riccioli A. Bellevue R. A model for automated screening of thalassemia in hematology (math study). Lab. Hematol., 2007;13, 119- 123.

8. Giambona A, Passarello C, Renda D, Maggio A. The significance of the hemoglobin A(2) value in screening for hemoglobinopathies. Clin Biochem. 2009;42(18):1786-96.

9. Özbolat G. Yılmaz N. Döğüş Y. Tuli A. The pregnancy variable in women with heterozygous beta thalassemia. Ejpmr, 2018,5(4), 98-100.

Kaynak Göster

MLA Özbolat, G . "Heterozigot β-talasemili kadınlarda gebelik değişkeninin HbA2 değeri üzerine etkisi" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 274-275 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42403/440755>

50521 29771

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Meme rekonstrüktif cerrahisi sonrası silikon implantına bağlı lenfadenopati

Züleyha ÇALIKUŞU, Orhan DEMİRCAN, Pinar SALTAOGLU, Nazli OZCAN

Lokal ileri evre meme kanserli hastalarda neoadjuvan kemoterapinin ER, PR, c-erb2, VEGF ve Ki-67 üzerine etkisi

Ahmet Gökhan SARITAŞ, Orçun YALAV, Yalçın KEKEÇ, Gürhan SAKMAN, Emine KILIÇ, Suzan ZORLUDEMİR, Melek ERGİN, İsmail Cem ERAY, Oğuz KARA, Semra PAYDAŞ

Sağlık bilimlerinde araştırma ve yayın etiği

Serhan KÜPELİ

Çocukluk çağı medulloblastom olgularında P53, ERBB2, c-Kit ve BCL2 Ekspresyonunun prognostik ve klinik önemi

Süheyla OCAK, Mustafa Alp ÖZKAN, Ferda OZKAN, Büge ÖZ, Tülin Tiraje CELKAN, Hilmi APAK

Sistosele bağli gelişen hidroüreteronefrozis

Canan ALTAY, Hakan Abdullah ÖZGÜL, İşıl BAŞARA AKIN, Mustafa SEÇİL

Çok parçalı kalkaneus kırıkların cerrahi tedavisinde kemik greftlemenin gerekliliği

Mustafa Caner OKKAOĞLU, Ahmet ATEŞ, Yüksel Uğur YARADILMIŞ, İsmail DEMİRKALE, Ali Teoman EVREN, Murat ALTAY

Tümörogenezisde endoplazmik retikulum stres cevabının rolü

Gülşah EVYAPAN, Gülsevinç AY, Gamze CÖMERTPAY, H. Ümit LÜLEYAP

Migren ve gerilim tipi baş ağrısı tanılı bireylerde psikiyatrik eştanı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: ön çalışma

Nilüfer SAYILGAN, Füsun Mayda DOMAÇ, Hüseyin GÜLEÇ

Streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik hastalık (PANDAS) ile insan lököksit antijen (HLA) ilişkisi

Gökhan KARACAOĞLAN, Ümit LÜLEYAP, Ayşegül Yolga TAHİROĞLU, Perçin PAZARCI, Akgün YAMAN, Salih ÇETİNER, Yaşar SERTDEMİR, Doğa LÜLEYAP

Nedeni bilinmeyen ateş: 30 çocuk hastanın değerlendirilmesi

Özlem Özgür GÜNDEŞLİ̇OĞLU, Emine KOCABAŞ, Emre ALHAN, Necmi AKSARAY, Derya ALABAZ, Barbaros Şahin KARAGÜN