Özel Alan Çevirisi: Akademik Eğitim Uygulamalarında Teknoloji ve Sosyal Medya

Çeviribilim alanında uzun yıllardır dersler veren ve yayınlar üreten Dr. Dolunay Kumlu, Prof. Dr. Alev Bulut ile yürüttüğü doktora tez çalışmasını ve bu süreçteki ve yıllar içindeki deneyimlerini Özel Alan Çevirisi isimli kitabında bizlerle paylaşıyor. Çeviribilim eğitiminde gittikçe önemi artan teknoloji ve sosyal medyanın özel alan çevirisindeki kullanımını ve iş ortamlarında güncel teknolojiyi kullanım süreçlerini çevirmen adaylarına sade ve yalın bir dille aktarıyor.

___

Kumlu Dolunay.(2018).Özel Alan Çevirisi: Akademik Eğitim Uygulamalarında Teknoloji ve Sosyal Medya. Ankara: Siyasal Kitabevi, 156s.