Türkiye’deki Çeviri İşletmelerinde Çeviride Düzeltme

Çeviride düzeltme profesyonel çevirinin önemli bir parçasıdır ve çeviri şirketlerinde iş yükünün büyük kısımlarından birini oluşturmaktadır. Ancak, çeviribilimde konuyla ilgili alanyazında çok az araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma söz konusu eksikliği gidermek amacıyla, Rasmussen ve Schjoldager (2011) tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla Türkiye’deki çeviri şirketlerinin çeviride düzeltme politikalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan anket Türkiye özelindeki durumu yansıtabilmek adına kısmen değiştirilip uyarlanmıştır. Anket Türkiye’de özellikle üç büyük şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir)çeviri şirketinde çalışan 15 düzeltmen ve/veyaşirket yöneticisi tarafından yanıtlanmıştır. Anket aracılığıyla elde edilen veriler çeviri şirketlerinin çoğunlukla tercih ettiği çeviride düzeltme türlerini göstermektedir. Ankete verilen cevaplar çeviri şirketlerinin çeviride düzeltme esnasında dikkate aldıkları parametrelere ilişkin bakış açısı sunmaktadır. Ayrıca ankete verilen cevaplar, çeviri şirketlerinde çeviride düzeltme konulu eğitimlerin eksikliğini de vurgulamıştır. Bunun yanında ankete verilen cevaplarda Mossop (2007, 2014) tarafından önerilen çeviride dil ve sunum sorunlarının yanı sıra aktarım ve metnin içeriğine de önem verildiği gösterilmiştir. Kısaca bu çalışma Türkiye’de çeviride düzeltme işinin güncel durumuna ilişkin 15 çeviri işletmesi örneklemiyle betimleyici bir görünüm sunmaya çalışmaktadır.    

Translation Revision in Professional Translation Companies in Turkey

Translation revision is an essential part of professional translation, and it has been one of the biggest workloads of translation companies. However, far too little attention has been paid to it within the relevant literature on translation studies. To fill this gap, this study aims to analyze the translation revision policies of translation companies in Turkey through a questionnaire developed by Rasmussen &Schjoldager (2011). For this study, the questionnaire was adapted and slightly modified to reflect the specific situation in Turkey. The questionnaire was answered by 15 revisers and/or managers of translation companies in Turkey, specifically in three big cities (including İstanbul, Ankara, İzmir). The data derived from the questionnaire show the revision types that translation companies mostly prefer. The answers of the respondents in translation companies offer a brief insight into the parameters that translation companies consider during the revision process. The remarks of the respondents also highlighted the scarcity of the revision training within translation companies. In addition, the answers of the respondents showed that they give importance to the problems of the transfer and content of the text as well as language and presentation as suggested by Mossop (2007, 2014). This study, in short, tries to reflect a view on the current status of translation revision in Turkey through 15 translation companies.

___

 • Almeida, G. de. (2013). Translating the post-editor: an investigation of post-editing changes and correlations with professional experience across two Romance languages (Ph.D. Thesis). Dublin City University, Dublin.
 • Brunette, L., Gagnon, C., & Hine, J. (2005). The GREVIS project: revise or court calamity. Across Languages and Cultures, 6(1), 29–45.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., &KılıçÇakmak, E. (2009). Bilimselaraştırmayöntemleri (3rd ed.). Ankara: Pegem.
 • European Commission (2010). Revision manual. Directorate-General for Translation, Spanish Department. Brussels: European Commission. Retrieved from http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/documents/revisionmanual_en.
 • Horguelin, P. A. and Brunette, L. (1998). Pratique de la révision. Québec: Linguatec
 • Gile, D. (2009). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • International Organization for Standardization. (2015) Quality Management Systems - Requirements (ISO standard no. 9001:2015). Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en
 • Koponen, M., &Salmi, L. (2015). On the Correctness of Machine Translation: A Machine Translation post-editing task. The Journal of Specialised Translation, (23), 118–136.
 • Künzli, A. (2007). The ethical dimension of translation revision. An empirical study. The Journal of Specialised Translation, (8), 42–56.
 • Makoushina, J. (2007). Translation Quality Assurance Tools: Current State and Future Approaches. In Translating and the Computer 29 (pp. 1–39). London: Aslib.
 • Mirabeau, L., Mignerat, M., &Gtange, C. (2013). The Utility of Using Social Media Networks for Data Collection in Survey Research. Presented at the Thirty-Fourth International Conference on Information Systems, Milan.
 • Mossop, B. (2007). Empirical studies of revision: what we know and need to know. The Journal of Specialised Translation, (8), 5–20.
 • Mossop, B. (2014). Revising and editing for translators. London: Routledge.
 • Parra, S. (2016). Translations revision: fundamental methodological aspects and effectiveness of the EN 15038:2006 for translation quality assurance. In J. Zehnalova& O. Molnar (Eds.), Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality (Vol. 5, pp. 39–52). Olomouc: Palacký University Olomouc.
 • Rasmussen, K. W., &Schjoldager, A. (2011). A Survey of Revision Policies in Danish Translation Companies. The Journal of Specialised Translation, (15), 87–120.
 • Robert, I. S., Terryn, A. R., Ureel, J. J. J., &Remael, A. (2017). Conceptualizing translation revision competence: a pilot study on the ‘tools and research’ subcompetence. The Journal of Specialised Translation, (28), 293–316.
 • Temizöz, Ö. (2016). Postediting machine-translation output: subject-matter experts versus professional translators AU -Temizöz, Ö. Perspectives, 24(4), 646–665. https://doi.org/10.1080/0907676X.2015.1119862
 • Uotila, A. (2017). Revision and Quality Assurance in Professional Translation A Study of Revision Policies in Finnish Translation Companies (Master Thesis). University of Tampere, Tampere.
 • Yazıcı, M. (2017). The barriers in translator training. International Journal of Language Academy, 5(7), 43–50.