ÜÇ ÇİÇEK, POETİKA VE ŞİİR ATI’YLA TÜRK ŞİİRİNDE 1980 KUŞAĞI

Şiir anlayışları farklı olmasına rağmen şiirde estetiği ve geleneği benimsedikleriiçin bir araya gelen şairlerin (Tuğrul Tanyol, Adnan Özer, Metin Celâl, Haydar Ergülen,Ali Günvar, Vural Bahadır Bayrıl...) çıkardıkları Üç Çiçek, Poetika ve Şiir Atı adlı dergilergünümüzde de değerini korumaktadır.Üç Çiçek, Poetika ve Şiir Atı adlı dergileri çıkaran Tuğrul Tanyol, Adnan Özer, MetinCelâl, Haydar Ergülen, Ali Günvar, Vural Bahadır Bayrıl gibi şairler 1970’lerin slogancışiirine karşı gelerek şiirin ne olup, ne olmadığını irdeleyen yazılarıyla tartışmalarakatkıda bulunmuşlardır.Adı geçen şairlerin dergilerinde yer alan “Ahmet Hamdi Tanpınar Yaprakları,İlhan Berk Yaprakları, Adnan Özer Dosyası” gibi dosyalar onların kendilerinden öncekikuşağın şairlerine vefalarını ve birbirlerine verdikleri değeri göstermektedir.Günümüzde Âsaf Hâlet Çelebi, Ahmet Muhip Dıranas, Haydar Ergülen gibi şairlerinşiirleri üzerine yapılan çalışmalarda adı geçen dosyalardaki yazılara atıflar yeralmaktadır. Adı geçen dergiler, 1980 kuşağı şairlerinin toplu olarak sesleriniduyurdukları, ürün yayımladıkları ve şiir anlayışlarını açıkladıkları için iz bırakmıştır.

THE 1980s GENERATION IN TURKISH POETRY WITH ÜÇ ÇİÇEK, POETİKA AND ŞİİR ATI

Produced by poets who, despite their divergent poetic approaches, came togethersince they espoused traditional aesthetics (e.g. Tuğrul Tanyol, Adnan Özer, Metin Celâl,Haydar Ergülen, Ali Günvar, Vural Bahadır Bayrıl etc.), the literary magazines Üç Çiçek,Poetika and ŞiirAtı, have preserved their prominence to date.Opposing to the slogan poems on 1970s, poets like Tuğrul Tanyol, Adnan Özer,Metin Celâl, Haydar Ergülen, Ali Günvar, and Vural Bahadır Bayrıl who issued themagazines Üç Çiçek, Poetika and Şiir Atı, contributed to literary debates with theirwritings on what or what not poetry is.The main topics like “Ahmet Hamdi Tanpınar Yaprakları, İlhan Berk Yaprakları,Adnan Özer Dosyası” covered in the magazines of the aforementioned poets indicatethe homage they pay to the preceding poets and the value they appraise to one another. Studies on the poetry of poets like Âsaf Hâlet Çelebi, Ahmet Muhip Dıranas, HaydarErgülen refer to the writings that took place in the aforementioned magazines. Suchmagazines left their marks for they provided the grounds for the poets of 1980s tomake their voices heard collectively, publish their works and express their poeticapproaches.

___

  • Ahmet Oktay, “1980 Sonrasında Şiir”, İmkânsız Poetika, Alkım Yayınevi, İstanbul 2004. Metin Celâl, “Yeni Türk Şiiri ve Eleştiri”, Yeni Türk Şiiri “80’li Yıllar”, Çizgi Yayıncılık, İstanbul 1999. Poetika, Haz: Tuğrul Tanyol, Mehmet Müfit, Metin Celâl, Çizgi Yayıncılık, Sayı: 1, İstanbul 1984. Poetika, Haz: Tuğrul Tanyol, Mehmet Müfit, Metin Celâl, Çizgi Yayıncılık, Sayı: 2, İstanbul 1985. Poetika, Haz: Tuğrul Tanyol, Mehmet Müfit, Metin Celâl, Çizgi Yayıncılık Sayı: 3, 1985. Poetika, Haz: Tuğrul Tanyol, Mehmet Müfit, Metin Celâl, Çizgi Yayıncılık Sayı: 4, 1985. Şiir Atı, Haz: Orhan Alkaya, Vural Bahadır Bayrıl, Seyhan Erözçelik, Osman Hakan A. , Sayı: 1, Mart 1986. Şiir Atı, Haz: Osman Hakan A. , Vural Bahadır Bayrıl, Ali Günvar, Sayı: 7, Aralık 1994 . Şiir Atı, Haz: Osman Hakan A. , Vural Bahadır Bayrıl, Haydar Ergülen, Ali Günvar, Sayı: 3, Nisan 1987. Şiir Atı, Haz: Osman Hakan A. , Vural Bahadır Bayrıl, Haydar Ergülen, Ali Günvar, Sayı: 4, Aralık 1987. Şiir Atı, Haz: Osman Hakan A. , Vural Bahadır Bayrıl, Haydar Ergülen, Ali Günvar, Sayı: 5, Aralık 1988. Şiir Atı, Haz: Osman Hakan A. , Vural Bahadır Bayrıl, Haydar Ergülen, Ali Günvar, Oğuzhan Akay, Sayı: 6, Nisan 1991. Şiir Atı, Haz: Osman Hakan A. , Vural Bahadır Bayrıl, Seyhan Erözçelik, Ali Günvar, Sayı: 2, Kasım 1986. TANYOL, Tuğrul , Toplu Şiirler (2000‐1971), YKY, İstanbul 2008. Üç Çiçek, Haz: Tuğrul Tanyol, Ali Günvar, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Sayı: 3, Ocak 1984. Üç Çiçek, Haz: Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Taner Ay, Özcan Özbilge, Sayı: 1, Mayıs 1983. Üç Çiçek, Haz: Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Taner Ay, Orhan Tekelioğlu, Sayı: 2, Haziran‐Temmuz‐Ağustos 1983.