SUÇA KAPI ARALAYAN SÖZCÜK MAHREMİYETİ VE MEDYA DENETİMİ

Çoğu zaman bir suç veya olumsuz bir davranış, bilinmeyene kapı aralayan işitilmişbir sözcükle başlar. İnsanın doğasında var olan merak, onu ilk kez duyduğu ve anlamınıbilmediği sözcüğün kavramsal alanını sorgulamaya iter. Simgesel olarak duyulan birkavram alanı, öğrenme süreci ile tüm gerçekliğiyle insanın önüne serilir. Bu açıdanolumsuz anlam alanına sahip sözcükler, elden geldiğince mahrem kalmalı; insanlardanve bilhassa çocuklardan ‐en azından doğru ile yanlışın ayırımını yapabilecek bir yaşave olgunluğa gelene kadar‐ gizlenmelidir. Örneğin, öğrenim süreci içinde kendindenistenen davranışları tam da istendiği gibi sergileyen, ödevlerini araştırmaya dayalıolarak yapan ve takdir edilecek bir öğrenci davranışı sergileyen biri, ‘kopya’ sözcüğünüfısıltı şeklinde bile duysa ilk defa duyduğu bu sözcüğün ne olduğunu ‘merak’içgüdüsüyle araştıracaktır. Araştırmaya dayalı olarak edindiği ‘kopya’ sözcüğününkavramsal alanı da onu, ‘faydacılık’ ve ‘kolaycılık’ kavramlarının yönlendirmesiyle bukavramın gerçekliğini yerine getiren ve öğretmenlerince olumsuz algıyladeğerlendirilebilecek ve cezalandırılabilecek bir öğrenci konumuna getirmiş olacaktır.Millî ahlak çerçevesinde de düşünülebilecek olan yüzlerce suça ve ahlaksızlığakapı aralayacak sözcük dizisi listelemek mümkündür. Bilimsel bir yolu bulunup busözcüklerin listesi yapılmalı ve medyada bu tür sözcükler, ya hiç kullanılmamalı ya daelden geldiğince çocukların uyanık olmadığı saatler gibi bazı özel durumlar göz önündebulundurularak sınırlandırılmış bir şekilde kullanılmalıdır.Bu denetim, öncelikle gönüllülük esasına dayandırılmalıdır. Bunun için medyamensupları bilinçlendirilmeli ve yayın yapmak kadar yapılan yayınla insanın birşekilde biçimlendirildiğinin de farkında olmaları sağlanmalıdır. Bu bilinçten uzakhareket eden yayın kuruluşlarına ise RTÜK gibi denetleyici kurumlar son aşama olarakmüdahil de olabilmelidir; çünkü, aslında bu durumun kontrol altında tutulmasıkamusal bir hizmettir de.Bu yazıda, suça veya ahlaksızlığa kapı aralayan olabildiğince önemli sözcüklerinkısa bir dizin derlemi yapılacak ve medya analizi ile konunun önemi ortaya konmayaçalışılacaktır.

PRIVACY OF WORDS LEADING TO CRIME AND MEDIA CONTROL

Most of the time a crime or a negative behavior begins with an unheard wordwhich prepared unknown. Curiosity inherent of person impel own to question a word’sconceptual space which he hear firstly and doesn’t known its mean. As symbolicconceptual space hearded brings out to person with all reality during the learningprocess. In this regard, words having negative meaning space must be of a confidentialnature; they must be camouflaged from people especially children until they are agewhich is winnowed the truth from falsehood at least. For example, if somebody whoacts at par for the course correctly, does homeworks as based on research and presentyourself as a student preordained hears copy words as only whisper, because of'wonder' instinct he will research what this word having been heared firstly is.Conceptual space of copy word which he learns as research would have made him astudent which applies reality of this concept as are sult in manipulation of'pragmatism' and 'simplistic' concepts and could be considered adversely and could bepunished by his teachers.It is possible to list vocabulary which can lead to hundreds of crime andcorruption seen in terms of national ethics. This kind of words must be listed asdevising scientific way and these word must never be used in media or must be usedlimiting as some special cases like hours which children aren’t awake possibly areconsidered.This control should be based on a voluntary basis primarily members of the mediashould be make conscious of this issue and it should be ensured that they are aware ofbroadcast’s effects on people as broadcast control commissions like RTÜK can bemeddler to broadcasters being away from this consciousness In the last stage becausecontrol of this condition is also a public service.In this article it would be listed imported words which could lead to crime andcorruption shortly and it would be worked to emphasize the importance of the subjectwith media analysis.

___

  • DURAK, Mustafa, (2005). Dilbilim/Terimden Anlama. Multilingual Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. DÜNDAR, Ali, (1995). Dil ve Bilinç. Prospero Yayınları, 1. Basım, Ankara. GÖLPINARLI, Abdulbaki, (1955). Kuran‐ı Kerim ve Meali. Remzi Kitabevi, İstanbul. http://halalgoogling.com/search/noresult?search=kumar&startpage= 1&type=Web, 03.06.2017, 03.27. http://www.taraf.com.tr/haber/bu‐da‐google‐in‐helal‐hali.htm 5.11.2013, 15.20. https://www.bing.com/search?q=kumar&qs=n&form=QBLH&sp=‐ 1&pq=kumar&sc=8‐ 5&sk=&cvid=91CE17B7D87A486E96B87B3FA8D7127A, 03.06.2017, 03.33. https://www.google.com.tr/#q=kumar, 03.06.2017, 03.30. SAYGIN, Alkım, (2013). Kant’ın Aydınlanma Görüşü ve Foucault’nun Eleştirileri Üzerine I. http://www.kahvemolasi.com/sayilar/20130412.asp#alkimsaygin, 29.10.2013, 15.23.