TRABZON‐ARSİN İLÇESİ DÜĞÜN ADETLERİ

Türk toplumu, tarihinin her döneminde aile kurumuna önem atfetmiş, onukutsamış ve bu nedenle hem kurulmasını hem de devam etmesini teşvik edici birçokritüel ve inancı ortaya çıkarmış bir millettir. Türklerde ailenin kurulduğunun resmiilanı düğün törenidir. Zaman içerisinde sosyo‐ekonomik ve coğrafi farklılıklardandolayı düğün adetlerinde pek çok değişimler olmasına rağmen özü itibariyle hâlâ,düğün adetleri toplumun çok önem verdiği ve titizlikle icra etmeye devam ettiğiâdetlerden birisidir.Bu çalışmada da Trabzon ili Arsin ilçesinde yapılan düğün törenleri işlev, içerik vetarihsel boyut açılarından incelenip analiz edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Trabzon, Arsin, Düğün, Evlilik, Aile

WEDDING CUSTOM OF ARSIN DISTRICT OF TRABZON PROVINCE

Turkish society, is a nation which has made a point of the family in all historicalages, hallowed it and so that composed some beliefs and rituals providing of the familyboth founding and going on. The formal declaration of family’s occuring is marriagerites. This rite is one of the traditions that the society is try to perform and make a pointalthough occures a number of revisions whereas socio‐economic and geographycaldifferences along the time. In this study, the marriage rites in Arsin, Trabzon willanalysed about its measurement of functional, content and historical.

___

  • ERGİN, Muharrem, (1994). Dede Korkut Kitabı Metin‐Sözlük. Ankara: AKM Yayınları. EROL, Şerife Seher, (2016). “Safranbolu’da Evlilik Adetleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 43, 228‐240. KONGAR, Emre, (1986). Türkiye Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Remzi Kitabevi. NİRUN, Nihat, (1994). Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları ŞEŞEN, Ramazan, (1975). İbn Fadlan Seyahatnamesi Tercümesi. İstanbul: Bedir Yayınevi. YÖRÜKAN, Yusuf Ziya, (1998). Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. SÖZLÜ KAYNAKLAR KK 1: Ayşe YILDIZ, 1940 doğumlu, Okuma yazması yok. KK 2: Ahmet ÖZTÜRK, 1932 doğumlu, Okuma yazması yok KK 3: Bahaddin ÇEPNİ, 1930 doğumlu, Okuması yazması var. KK 4: Emine YILDIZ, 1957 doğumlu, İlkokul mezunu KK 5: Kıymet ÖZTÜRK, 1933 doğumlu, Okuma yazması yok.