MAHTUMKULU’NU ŞİİRLERİYLE TANIMAK

Türkmenlerin millî şairi Mahtumkulu, yalnız Türkmenistan’da değil diğer Türkdevlet ve topluluklarında da tanınan ve sevilen bir şairdir. Şairin şiirleri pek çok dileçevrilmiştir. Hatta geçtiğimiz sene ülkemizde de 290. doğum yılı münasebetiyle şairinbütün şiirlerinin Türkiye Türkçesine aktarımının yer aldığı Mahtumkulu Dîvânı adlıeser yayınlanmıştır. Mahtumkulu, yüzlerce yıl dağınık boylar hâlinde yaşamış vedüzenli bir devlet kuramamış olan Türkmenleri millî birlik ve beraberlik ideallerinesevk eden şiirler yazmış ve dizeleriyle Türkmen millî şuurunu daima beslemiştir. Buçalışmada da şairin kendi hayatı, millî, dinî‐tasavvufi ve felsefi konularda yazdığı şiirlerincelenerek şairin hayatı, dünya görüşü ve hayat felsefesi hakkında sonuçlaraulaşılmaya çalışılmıştır.

GET TO KNOW MAHTUMKULU WITH HIS POEMS

Mahtumkulu, national poet of Turkmenistan, is not only known and popular inTurkmenistan but also known in other Turkish states and communities. The poetspoems have been translated into many languages. On the occasion of his 290thanniversary of the birth, a written work called Mahtumkulu Divan has been publishedinvolving all of his poems in Turkish too. Mahtumkulu wrote poems to refer theTurkmens who live in scattered tribes hundreds of years but couldn’t set up a regulargovernment to national unity and ideals and he always supported the Turkmennational consciousness with his strings. In this study, it has been tried to reach theconclusions about the philosophy of his life and worldvwiev by examining the poemswhich he wrote about national, religious – mystical and philosophical issues.

___

  • AŞIROV, A. (1984). Magtımgulınıñ Golyazmalarınıñ Tesviri. Aşgabat: Ilım Neşriyat. ̶(haz.) (2012). Magtımgulı‐Eserler Yıgındısı I/ II. Aşgabat: MGI. ̶(haz.) (2014). Mahtumkulu‐Bütün Eserleri I/ II. Ankara: Türkmenistan Bilimler Akademisi Millî Yazmalar Enstitüsü. BİRAY, Himmet (1992). Mahtumkulu Divanı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. GARRIYEV, B. A. (haz.) (1959). Magtımgulı. Aşgabat: Türkmendövletpedneşir. GÜZEL, Abdurrahman (Edt.). Duymaz, A.; Sarıyev, B. vd. (2014). Mahtumkulu Dîvânı –Türkiye Türkçesi‐. İstanbul: Akademik Kitaplar. HAMZAYEV M. Y. vd. (1962). Türkmen Diliniñ Sözlügi. Aşkabat: Türkmenistan Ilımlar Akademiyası, Dil Bilim İnstitutı. MÄMMEDOV, A. (haz.) (2014). Magtımgulı‐Ilham Çeşmesi (Magtımgulı Pıragınıñ doglan gününiñ 290 yıllıgına bagışlanyar). Aşgabat: Türkmen Dövlet Neşiryat. ORAZOV, A. (Edt.) (1992). Magtımgulı‐Şıgırlar‐I. Aşgabat: Türkmenistan DNÇB. ̶., (Edt.) (1994). Magtımgulı‐Şıgırlar‐II. Aşgabat: Türkmenistan. Türkmen Diliniñ Düşündirişli Sözlügi I‐II (2016). Aşgabat: Türkmenistanıñ Ilımlar Akademiyası Magtımgulı Adındakı Dil ve Edebiyat İnstitutı. Türkmen Sovet Entsiklopediyası (1983). Magtımgulı. C:5, Aşgabat. Turkmenskaya Literatura Uçebnik‐Hrestomatiya dlya X‐XI. Klassov (1993). Aşgabat: Magarıf. YAGMIR, O. (1992). Mahdumkulunama. Aşgabat.