Kayısı (Prunus armeniaca L.) Odunu ve Meyve Endokarpının Kimyasal ve Morfolojik Özellikleri

Bu çalışmada kayısı (Prunus armeniaca L.) odunu ve meyve endokarpınun bazı kimyasal ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kayısı odununun holoselüloz, alfaselüloz ve lignin içerikleri sırasıyla %79.5, %42.33 ve %16.43 olarak bulunmuştur. Aynı şekilde meyve endokarpınun oranları sırasıyla %79.33, %28.65, ve %36.22 olarak tespit edilmiştir. Morfolojik olarak ele alındığında meyve kabuklarının kâğıt üretimine uygun olmadığı fakat levha üretiminde kullanılabileceği tespit edilmiştir. Bunlara ilaveten kayısı odununun diğer endüstriyel değeri olan yapraklı ağaç odunlarıyla benzer özellik gösterdiği ve bu nedenle kâğıt hamuru üretimi için uygun bir hammadde olduğu belirtilmiştir.

Chemical and Morphological Properties of Apricot Wood (Prunus armeniaca L.) and Fruit Endocarp

This study examined some of the chemical and morphological properties of apricot wood (Prunus armeniaca L.) and fruit endocarp. According to results, the holocellulose, alphacellulose, and lignin ratios of apricot wood were found to be 79.50%, 42.33% and 16.43% respectively. The holocellulose, alphacellulose, and lignin ratios of the apricot fruit endocarp were determined to be 79.33%, 28.65%, and 36.22%, respectively. In morphological terms, the apricot fruit endocarp has not been found to be suitable for paper manufacturing but it can be used for board manufacturing. And also, apricot wood is similar to the hardwood species that have industrial value, so it is a convenient raw material for pulp production.

Kaynakça

Akkayan, SC (1983). Sarıçam (P. sylvestris L.), Kızılçam (P. brutia Ten) ile Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipky), Kavak (P. euroamericana c.v. I-214), Okaliptus (E. camaldulensis Dehnh.) Odunlarından Elde Edilen Selüloz Karışımları, Özellikleri ve Kağıt Üretiminde Kullanılabilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fak. Derg., Seri A, 33 (1): 104-132.

Alaejos J, López F, Pérez A, Rodríguez A, Jiménez L (2008). Influence of the holm oak soda pulping conditions on the properties of the resulting paper sheets. Bioresource Technology, 99(14): 6320-6324.

Alkan C (2004). Türkiye’nin Onemli Yaprakli ve Igne Yaprakli Agac Odunlarinin Mikrografik Yonden Incelenmesi - Micrographic investigation of Turkey’s important Woods of Hardwood and Softwood Species, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Master’s Thesis, Zonguldak.

Bostanci, S (1987). Kagıt Hamuru Uretim ve Agartma Teknolojisi. K.T.U. Basimevi, Trabzon

Browning, BL (1967). Methods of Wood Chemistry. Institute of Paper Chemistry Appleton, Wisconsin, America.

Copur, Y, Guler, C, Akgul M, Tascioglu C (2007). Some chemical properties of hazelnut husk and its suitability for particleboard production. Building and Environment, 42(7): 2568-2572.

Eroglu, H (1990). Kagit Hamuru ve Kagit Fizigi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2.Baski, Yayin No:90, p. 132, Trabzon.

Eroglu, H (2003). Kagit Hamuru ve Kagit Fizigi Ders Notlari, Zonguldak Karaelmas Universitesi, Yayin No: 27, Bartin.

Gezer, I (1999). Determination of Relationships Between Spring Rigidity and Some Other Tree Properties in Apricot Trees with Respect to Harvesting Technique. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23(5): 1065-1069.

Gezer, I, Haciseferogulları, H, Ozcan, MM Arslan, D, Asma, BM, Unver, A (2011). Physico-Chemical Properties of Apricot (Prunus armeniaca L.) Kernels. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 2(1): 1-13.

Hacke, UG, Sperry, JS, Pittermann, J (2000). Drought experience and cavitation resistance in six shrubs from the Great Basin, Utah. Basic and Applied Ecology, 1: 31–41.

Hale, JD (1969). The Pulping of Wood. Second Edition, Volume 1, McGraw Hill, New York, p.11.

Karlsson, H (2006). Fibre Guide, Fibre analysis and process applications in the pulp and paper industry. Printed at, Elanders Tofters, Sweden, p.10.

Kiaei, M., Tajik, M., Vaysi, R. 2014. Chemical and biometrical properties of plum wood and its application in pulp and paper production. Maderas. Ciencia y tecnología, 16(3), 313–322.

Kirci, H (2003). Kagit Hamuru Endüstrisi Ders Notlari. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın, No: 72, Trabzon.

Lessard, FG, Chouinard A (1980). Properties and utilization of Philippine erect bamboos. Proceedings of the International Seminar on Bamboo Research in Asia, Singapore, May 28-30, p.194.

Pakhala, KA, Paavilainen, L, Mela, T (1993). Grass species as a raw material for pulp and paper. Proceedings of the XVII International Grassland Congress, Palmerston North, New Zealand, and Queensland, February 8-21, pp.55-60.

Panshin, AJ, deZeeuw, C (1970). Textbook of Wood Technology, 3rd ed. New York: McGraw-Hill: 705 p. Vol. 1.

Suchsland, O, Woodson, GE (1986). Fiber Manufacturing Practices in the United States, United States Department of Agriculture Forest Service, No: 640, p.19.

Tank, T (1980). Lif ve Selüloz Teknolojisi I, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Yayın No: 272, 159 s, İstanbul.

TAPPI T 222-om02 (2002). Acid insoluble lignin in wood pulp. 15 Technology Parkway South, Suite 115 Peachtree Corners, GA.

TAPPI T 207-cm99 (1999). Water solubility of wood and pulp. 15 Technology Parkway South, Suite 115 Peachtree Corners, GA.

TAPPI T 204-cm97 (1997). Solvent extractives of wood and pulp. 15 Technology Parkway South, Suite 115 Peachtree Corners, GA.

TAPPI T 11 os-75 (1975). Preparation of wood for chemical analysis. 15 Technology Parkway South, Suite 115 Peachtree Corners, GA.

TAPPI T 203 os-71 (1975). Alpha, beta and gamma cellulose in pulp. 15 Technology Parkway South, Suite 115 Peachtree Corners, GA.

Yaman. B, Gencer, A (2005). Trabzon koşullarında yetiştirilen Kiwi (Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang & A.R. Ferguson)'nin lif morfolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A (2): 149-155.

Kaynak Göster

APA Onat, S , Gençer, A , Özgül, U , Gündüz, G , Yaman, B , Yazıcı, H . (2018). Chemical and Morphological Properties of Apricot Wood (Prunus armeniaca L.) and Fruit Endocarp . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 205-209 .
  • ISSN: 1302-0943
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Bartın Üniversitesi

37.1b 22.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erschoviella musculana Erschoff 1874, Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Tür ve Yeni Bir Ceviz Zararlısı

Yafes YILDIZ, İbrahim YILDIRIM, Cengiz BOSTANCI, Onur AYDOĞAN

Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Odununun Bazı Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi

Gürcan GÜLER, Samim YAŞAR

Batı Karadeniz Ekolojisinde Farklı Tritikale (xTriticosecale Wittmack) Çeşitlerinin Tohum Verimi Üzerine Araştırma

Ayşe GENÇ LERMİ, Şahin PALTA

Balamba Tabiat Parkı (Bartın) Florası

Zafer KAYA, Cevdet GÜMÜŞ

Göknar Odunun Yüzey Kalitesi Üzerine Yaşlandırma Süresi, Zımparalama ve Kesit Yönü Etkisinin Araştırılması

Ferhat ÖZDEMİR, Doğu RAMAZANOĞLU, Ahmet TUTUŞ

Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme Algoritmaları Kullanarak Nanokompozitlerde Deformasyonun Tahmin Edilmesi

Eser SÖZEN, Timuçin BARDAK, Deniz AYDEMİR, Selahattin BARDAK

Ahşap Esaslı Levhalarda Formaldehit Emisyon Problemleri ve Çözüm Önerileri

Abdullah İSTEK, İsmail ÖZLÜSOYLU, Saadettin Murat ONAT, Şeyma ÖZLÜSOYLU

Orman Alanlarının Ormancılık Dışı Kullanımlara Tahsisinde Yasal Düzenlemelere ve Verilen İzinlere İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi

Hakan OLGUN, Ahmet TOLUNAY

Yabani Hindiba (Cichorium intybus L.) Saplarından Üretilen Yongalevhaların Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Pürüzlülük Özelliklerinin İncelenmesi

Gürcan GÜLER, Abdullah BERAM

Bartın İlinde Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri

Rıfat KURT, Ahmet CAN, Hüseyin SİVRİKAYA