Göknar Odunun Yüzey Kalitesi Üzerine Yaşlandırma Süresi, Zımparalama ve Kesit Yönü Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmada, Göknar odununa demir asetat ((CH3COO)2Fe) çözeltisi ile yapay yaşlandırma işlemi uygulanmış ve yaşlandırma işlemine maruz bırakılma süresi, zımpara numarası ve kesit yönlerinin yüzey pürüzlülüğü ve renk değişimleri üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yüzey pürüzlülük parametre değerleri ISO 4287 standardına, renk ölçüm analizleri ISO 2469 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre, radyal ve teğet kesitlerdeki en düzgün yüzeyler sırasıyla 150 ve 80 numaralı zımparalar ile zımpara işlemi uygulanan 15 dakika demir asetata maruz bırakılan numunelerde gözlemlenmiştir.

Investigation of The Effect of Aging Time, Sanding and Cross Section on The Surface Quality of Fir Wood

In this study, artificial aging with iron acetate ((CH3COO)2Fe) solution was applied to Fir wood and it was aimed to investigate effects of aging time, sanding number and cross section directions on surface roughness and color changes. The surface roughness parameter values ​​were measured according to ISO 4287 standard and color measurement analyzes was performed according to ISO 2469 standard. According to the obtained data, the smoothest surfaces in the radial and tangential sections were observed in the samples exposed to iron acetate for 15 minutes, respectively, which were sanded with sanders 150 and 80, respectively.

Kaynakça

Anonim (2013). Pickling Wood Woodworking Newsletter Vol. 7. (4) – March http://www.leevalley.com/us/newsletters/Woodworking/7/4/article2.pdf.

Borgin K, Parameswaran N, Liese W (1975). The Effect of Aging on the Ultrastructure of Wood. Wood Science. Technol. 9(2):87–98.

Fengel D (1991). Aging and Fossilization of Wood and İts Components. Wood Sci. Technol 25(3):153–177.

Gust J, and Suwalski J (1994). Use of Mossbauer spectroscopy to study reaction products of polyphenols and iron compounds, Corrosion, 50(5): 355-365.

Hazlewood PE, Singh PM , Hsieh J S (2006). Role of Wood Extractives in Black Liquor Corrosiveness Corrosion, 62(10): 911-917.

Kannan S, Kelly RG (1996). Corrosion Science, The role of Dihydroxybenzenes and Oxygen on the Corrosion of Steel in Black Liquor – Elsevier, 38(7):1051-1069.

Krilov A, Gref R (1986). Mechanism of Sawblade Corrosion by Polyphenolic Compounds. Wood science and technology, - Springer, 20(4):369-375.

Kuo ML, Hu NH (1991). Ultrastructural Changes of Photo Degradation of Wood Surfaces Exposed to UV. Holzforschung 45(5): 347.

MacLean H, Gardner JAF (1952). Bark Extracts in Adhesives. Pulp Paper Mag. Can. (August) 111–114.

Matamala G, Smeltzer W, Droguett G (2000). Comparison of Steel Anticorrosive Protection Formulated with Natural Tannins Extracted from Acacia and from Pine Bark- Corrosion Science, - Elsevier,42(8): 1351-1362.

McDonald M, Mila I, Scalbert A (1996). Precipitation of Metal Ions by Plant Polyphenols: Optimal Conditions and Origin of Precipitation J. Agric. Food Chemistry, -ACS Publications, 44(2): 599−606.

Nasrazadani S (1997). The application of İnfrared Spectroscopy to a Study of Phosphoric and Tannic Acids İnteractions with Magnetite (Fe3O4), Goethite (α-FEOOH) and Lepidocrocite (γ-FeOOH) Corrosion Science, 39(10-11): 1845-1859.

Németh K (1998). A faanyag degradációja [Degradation of Wood], Erdélyi, J, Rusznák, I., Szaktudás Kiadó, Budapest, 35-58.

Nilsson T, Daniel G (1990) Structure and the Aging Process of Dry Archaeological Wood. In: Rowell, R.M., Barbour, R.J. (Eds.), Archaeological Wood: Properties, Chemistry and Preservation. Advances in Chemistry Series, American Chemical Society, Washington, DC, 225(15): 67–86.

Örs Y, Baykan İ (1999). Masif Ağaç Malzemede Rendeleme ve Zımparalamanın Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri. Turkey Journal of Agriculture and Forestry, 23(3): 577-582.

Peters CC, Cumming JD (1970). Measuring Wood. Surface Smoothness: A Review, Forest Products Journal, 20(12): 40–43.

Pugsley V, Corn G, Luyckx S, Sockel H (2002). On Localised Corrosive Attack, Stress Corrosion Cracking and Corrosion Fatigue Effects in a Hardmetal Cutting-tool Material. Zeitschrift für Metallkunde: 93(7): 745-749.

Pugsley VA, Korn G, Luyckx S, Sockel HG, Heinrich W, Wolf M, feld H, Schulte R (2001). The İnfluence of a Corrosive Wood-cutting Environment on the Mechanical Properties of Hardmetal tools. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 19(4-6): 311-318.

Radojcic I, Berkovic K, Kovac S, Vorkapic-Furac J (2008). Natural Honey and Black Radish Juice as tin Corrosion İnhibitors Corrosion Science 50(5),1498-1504.

Rahim AA, Rocca E, Steinmetz J, Kassim MJ (2008). Inhibitive Action of Mangrove Tannins and Phosphoric Acid on Pre-Rusted Steel via Electrochemical Methods. Corrosion Science 50(6): 1546-1550.

Singh PM, Anaya A (2007). Effect of Wood Species on Corrosion Behavior of Carbon Steel and Stainless Steels in Black Liquors Corros. Science, 49(2): 497-509.

Singh PM, Anaya A, Frey K, Mahmood J (2001). Corrosivity of Black Liquors – role of Wood Species Pulped, in: Proceedings of the 10th International Symposium on Corrosion in the Pulp and Paper Industry, Helsinki, Finland. August 21–24.

Strumbo DA (1963). Surface Texture. Measurement Methods. Forest Products Journal, 12(7): 299–303.

Tolvaj L, Molna´r S (2008). Photodegradation and Thermal Degradation of Outdoor Wood. In: Gril J (ed) Wood Science for Preservation of Cultural Heritage: Mechanical and Biological Factors. Braga, Portugal, 67–72.

Unger A, Schniewind AP, Unger W (2001). Conservation of wood artifacts. Springer, Berlin.

Wagenfu¨hr R (2007). Holzatlas (Wood atlas), 6th edn. Fachbuchverlag, Leipzig.

Winkelmann H, Badisch, E, Ilo S, Eglsaer S (2009a). Corrosion Behaviour of Tool Steels in Tannic Acids Mater. Corrosion, 60(3): 192.

Winkelmann H, Badisch E, Roy M, Danninger H (2009b). Corrosion Mechanisms in the Wood Industry, Especially Caused by Tannins Mater Corrosion, 60(1): 40-48.

Yoshimoto T (1972). Photochemical Analysis of Wood and Related Substances. The Japan Wood Research Society (18):45–49.

Kaynak Göster

APA Özdemir, F , Ramazanoğlu, D , Tutuş, A . (2018). Göknar Odunun Yüzey Kalitesi Üzerine Yaşlandırma Süresi, Zımparalama ve Kesit Yönü Etkisinin Araştırılması . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 194-204 .
  • ISSN: 1302-0943
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Bartın Üniversitesi

36.7b 21.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bartın İlinde Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri

Rıfat KURT, Ahmet CAN, Hüseyin SİVRİKAYA

Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Odununun Bazı Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi

Gürcan GÜLER, Samim YAŞAR

Farklı Dikim Zamanlarının Ankara Koşullarında Açıkta Yetiştirilen Glayöl (Gladiolus grandiflorus L.) Çeşitlerinin Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

Ceren YALÇINTAŞ, Ş. Şebnem ELLİALTIOĞLU, Cevdet GÜMÜŞ

Ahşap Esaslı Levhalarda Formaldehit Emisyon Problemleri ve Çözüm Önerileri

Abdullah İSTEK, İsmail ÖZLÜSOYLU, Saadettin Murat ONAT, Şeyma ÖZLÜSOYLU

Açık Artırmalı Tomruk Satış Fiyatlarındaki Mevsimsel Etkinin Belirlenmesi ve Gelecek Dönem Fiyat Tahmini

Gökhan ŞEN, Ersin GÜNGÖR

Bartın İli Kutlubey Demirci Köyü Merasının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Şahin PALTA, Ayşe GENÇ LERMİ

Göknar Odunun Yüzey Kalitesi Üzerine Yaşlandırma Süresi, Zımparalama ve Kesit Yönü Etkisinin Araştırılması

Ferhat ÖZDEMİR, Doğu RAMAZANOĞLU, Ahmet TUTUŞ

Yabani Hindiba (Cichorium intybus L.) Saplarından Üretilen Yongalevhaların Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Pürüzlülük Özelliklerinin İncelenmesi

Gürcan GÜLER, Abdullah BERAM

İmalat Sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma: Erzincan İli Mobilya İşletmeleri Örneği

Şekip Şadiye YAŞAR, Osman KOMUT

Balamba Tabiat Parkı (Bartın) Florası

Zafer KAYA, Cevdet GÜMÜŞ