Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Öz ÖZET: Bacalar ve yoğun trafikten salınan kükürt dioksit ve azot oksit gazları atmosferde oksijen ve nem ile birleşerek sülfürik ve nitrik asitleri meydana getirir. Bunlar toprağa yağmur olarak indiğinde ise canlı cansız her şeye olumsuz etki eder. Bu derlemede, asit yağmurlarının canlılar üzerine etkisi ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler: Asit yağmurları, canlılar.The Effects on Organsms of Acid Rains ABSTRACT: SOX and NOX gazos from fuel-oil emissions interact with O2 and vapor in atmosphere, and form sulphiric and nitric acido. Acid rains have negative effects on human beign, plants and soils. This article discusses the effects of acid rains on organisms.Key Words: Acid rains, organisims.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd40816, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, pages = { - }, doi = {}, title = {Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains}, key = {cite}, author = {Kant, Canan and Kızıloğlu, Tülay} }
APA Kant, C , Kızıloğlu, T . (2011). Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , .
MLA Kant, C , Kızıloğlu, T . "Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): <
Chicago Kant, C , Kızıloğlu, T . "Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains AU - Canan Kant , Tülay Kızıloğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains %A Canan Kant , Tülay Kızıloğlu %T Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U
ISNAD Kant, Canan , Kızıloğlu, Tülay . "Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): - .
AMA Kant C , Kızıloğlu T . Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
Vancouver Kant C , Kızıloğlu T . Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): -.
IEEE C. Kant ve T. Kızıloğlu , "Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 34, sayı. 2, Oca. 2011
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

109.6b57b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Colletotrichum Türleri ile Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species

Cafer EKEN, Erkol DEMİRCİ

A Research on Applicability of Greenhouse Sheep Barns in Bursa Conditions / Sera Tipi Ağılların Bursa Koşullarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması

Ercan ŞİMŞEK, Erkan YASLIOĞLU, İsmet ARICI

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında Yonca Yetiştiriciliğinde Problemler ve Bazı Tavsiyeler / Problems and Some Recommendations For Alfalfa Culture in The Basins of Kop and Burnazdere of Bayburt Province

Yunus SERİN

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri

Huriye ARIMAN, Esat Mahmut KOCAMAN

Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses

Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN

Serum Immunoglobulin Concentrations of Brown Swiss and Holstein Friesian Calves and Their Relationship with Growth Characteristics / Esmer ve Siyah Alaca Buzağıların Serum İmmunoglobulin Konsantrasyonları ve Bunların Büyüme ve Gelişme Özellikleri ile İliş

Ömer Akbulut, Bahri Bayram, Mete Yanar, Sait Keleş