SARIKAMIŞ’TA ERMENİ OLAYLARI

Öz Sarıkamış 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakılmıştır. Sarıkamış’ın 1920 yılına kadar 42 yıl Kars’la birlikte esaret altında kalmıştır. Kafkasya’da örgütlenen Ermeni komiteciler Osmanlı vilayetlerinde olay çıkarmak üzere sınırı geçmişlerdir. Bu geçişlerde kullanılan güzergâhlardan biri de Sarıkamış bölgesi idi. Birinci Dünya Savaşı’nda Sarıkamış çarpışmalarında Rus Ordusu’nda bulunan gönüllü Ermeni alayları, Türk birliklerine karşı amansız bir şekilde savaşmışlardır. Savaş kaybedilince de Ermeni çeteleri Müslüman halka karşı mezalim ve katliama giriştiler. 1918’de Osmanlı Ordusu tarafından kurtarılan Sarıkamış, 1919 yılında İngilizler tarafından Ermeni kuvvetlerinin eline verilmiştir. Sarıkamış bölgesi Müslüman halkı en acı günlerini 29 Eylül 1920 son kurtuluşa kadar yaşamıştır. Bu dönemde Sarıkamış ve köylerinde Ermeni çeteler adeta taş taş üzerinde koymamışlardır. Ermeni çeteler beş bininin üzerinde Müslüman katletmişlerdir. Katliam ve mezalimler Osmanlı arşiv belgeleri ile izah edilmeye çalışıldı.