Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi