ATATÜRK’ÜN DOĞUMU VE ÇOCUKLUK YILLARI (1881-1893)

Öz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk, 1881 yılında Selanik’te Kasımiye mahallesi, Islahhane caddesinde şimdi müze olan evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım’dır. Atatürk çok kısa bir süre mahalle mektebine devam ettikten sonra, modern usullere göre eğitim veren Şemsi Efendi Okulu’nda okudu. Babasının ölümünden sonra O, annesiyle birlikte dayısının çalıştığı çiftliğe gitti. Sonra Selanik’teki teyzesinin yanına döndü. Bir süre sivil ortaokula devam ettikten sonra, 1893’de askeri okula girdi. Bu çalışmada Atatürk’ün doğumu, çocukluk yılları ve askeri okula girişine kadarki dönem üzerinde durulmaktadır.

___

AFETİNAN, Ayşe; Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları,Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Nisan 1999.

ANDREW MANGO, Atatürk, ( çev: Füsun Doruker ), İstanbul, 2000.

Atatürk 1880-1938, Ankara, 1939, Ulus Basımevi.

Atatürk Diyor ki Atatürk’ün Direktifleri Düşünceleri ve Kısaca Hayatı, İstanbul, 1966, Altıncı Baskı, Varlık Yayınevi.

ATAY, Falih Rıfkı; Babanız Atatürk, Bayrak, Atatürkçülük Nedir, Atatürk Ne İdi, İstanbul, 1980.

ATAY, Falih Rıfkı; Çankaya, İstanbul, 1969.

ATEŞ, Sami; Atatürk Anadolu’ya Geçince, Ankara, Ocak 1991, 2.Baskı.

AYDEMİR, Şevket Süreyya; Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), Üçüncü Baskı, İstanbul, 1966.

AYGÜN, Tahsin; Fotoğraflarla Atatürk, Ankara, 1963.

BANOĞLU, Niyazi Ahmet; Yayınlanmamış Belgelerle Atatürk Siyasi ve Özel Hayatı İlkeleri, İstanbul, 1981.

BAYUR, Hikmet; Atatürk Hayatı ve Eseri, Ankara, 1990.

BESLEYİCİ, Hadi; Atamız Atatürk, Dilek Yayınevi, 1980.

BENOIST MECHIN, Mustafa Kemal Bir İmparatorluğun Ölümü, (çev: Zeki Çelikkol ), Ankara, 1997.

BİRCAN, Osman; Belge ve Fotoğraflarla Atatürk’ün Hayatı, İstanbul, 1993.

CEBESOY, Ali Fuat; Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul, 1967.

DEVELLİOĞLU, Ferit; Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, (Yayına Hazırlayan: Aydın Sami Güneyçal), Ankara, 1993.

ERGİN, Feridun; Kemal Atatürk, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 1978.

ERİKAN, Celâl; Komutan Atatürk, Ankara, 1972.

EROĞLU, Hamza; Atatürk’ün Hayatı, Ankara, 1986.

FEYZİOĞLU, Turhan; “The Life And Achievements Of Mustafa Kemal Atatürk”, Atatürk’s Way, İstanbul, 1982.

GÖKSEL, Burhan; Atatürk’ün Soykütüğü Üzerine Bir Çalışma, Ankara, 1994.

GÖKTÜRK, Halil İbrahim; Atatürk ve Çağlarını Aşanlar, Sena Matbaası, 1981.

GÜLER, Ali; “Mustafa Kemal’i Atatürk Yapan Süreçte Aile Çevresi İle İlk Ve Orta Öğrenim Yaşantısının Rolü”, Atatürk ve Manastır Sempozyumu 12-13 Ekim 1998, Ankara, 1999.

GÜLER, Ali; Atatürk Soyu Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Ankara, 1999.

GÜNEY, Eflâtun Cem; Atatürk Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1963.

GÜNGÖR, Selâhaddin; Öz Dilimizle Atatürk, Maarif Matbaası, 1935.

Her Yönüyle Atatürk, (Editör: Avni Altıner), İstanbul, 1974, 2.Baskı.

İĞDEMİR, Uluğ; Atatürk’ün Yaşamı 1881-1918, I. Cilt, Ankara, 1988.

İslâm Ansiklopedisi, Eskişehir, 1997, C.I.

JORGE BLANCO VİLLALTA, Atatürk, Ankara, 1979.

KARTAL, Numan; Atatürk ve Kocacık Türkleri, Ankara, 2002.

KILIÇ ALİ, Atatürk’ün Hususiyetleri, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., 1998.

KOCATÜRK, Utkan; Atatürk, Ankara, 1987.

KUMRAL, A. Muhtar; Atatürk Diktatör müdür ?, İstanbul, 1949.

KUTAY, Cemal; Atatürk Olmasaydı?, İstanbul, 1993.

LORD KİNROSS, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, (çev: Ayhan Tezel), İstanbul, 1978.

LORD KİNROSS, Atatürk The Rebirth Of A Nation, , London, , 1966.

OMURTAK, Salih vd.; Atatürk, İstanbul, 1970.

ÖZEL, Mehmet; Atatürk, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, (albüm).

PERRONE DI SAN MARTINO, Ön Asya Diktatörü Mustafa Kemal ve Zaferleri, İstanbul, 1998.

SERTOĞLU, Midhat; Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul, 1986.

SÖNMEZ, Cemil; Atatürk ve Çocuklar, UNICEF Türkiye Temsilciliği, 1991.

ŞAPOLYO, Enver Behnan; Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Ankara, 1944.

ŞEHSUVAROĞLU, Halûk; Tarihçi Gözüyle Atatürk, Ankara, 1963.

ŞEKERCİOĞLU, Hüseyin; “Atatürk’ün Soy ve Sülalesi Hakkında Anadolu’da Yaptığım Araştırmalar”, Türk Kültürü, Kasım 1974, S.145.

THOMAS A VAİDİS, Kemal Atatürk Yeni Türkiye’nin Kurucusu -Yunanlı gözüyle Atatürk-, (çev; Ahmet Angın), İstanbul, 1967.

TÜNAY, Bekir, Gazi’nin Doğuş Destanı I, Ankara, 1981.

Türk Tarihi Silahlı Kuvvetleri ve Atatürkçülük, Genel Kurmay Başkanlığı 50 nci Yıl Yayını.

UCA, Alaattin; “Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 2004, S.23.