MİLLÎ BİR LİDER OLARAK MOTİVASYON DEHASI ATATÜRK

Öz Bu çalışma, Türk Milli Lideri olan Atatürk’ün emir ve tavsiyeleri üzerinde bir incelemedir. Bu emir ve önerileri; Türk Gençliğine, Türk Kadınına, Türk Köylüsüne, Türk Askerine, Türk Öğretmenine, Türk Aydınına, Türk Sanatçısına, Türk Sporcusuna yöneliktir. Bu emir ve tavsiyeler Türk İnsanını cesaretlendirmek ve motive etmek için bağımsızlık, ülke, devlet, çalışma, medeniyet, bilim ve teknoloji hakkındadır.

___

APA Sönmez, S . (2010). MİLLÎ BİR LİDER OLARAK MOTİVASYON DEHASI ATATÜRK . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 12 (31) , 23-72 .