EREĞLİ KÖMÜR MADENİ HAVZASINDA İLK ÜRETİM

Öz Bu çalışmada, Ereğli Kömür Madeni Havzası’nda ilk üretim ele alınmıştır. Ereğli Havzası’nda bulunan kömür, bir süre uygulanan deneme üretiminden sonra yüzde yüz yerli sermaye ile yerli girişimciler tarafından kurulan bir kumpanya eliyle işletilmiştir. Ereğli Kömür Madeni Havzası’nda olduğu gibi Osmanlı’da kurulan ilk şirketlerden olma özelliğini de taşıyan bu altı ortaklı kumpanyanın 1842 yılı Kasım ayı başından 1845 yılı Kasım ayı sonuna kadar üç yılı aşkın süreyi kapsayan üretim ve yatırım faaliyetleri değerlendirilmiştir. Böylece Ereğli Kömür Madeni Havzası’nda 1848 yılından itibaren yapıldığı zannedilen kömür üretiminin daha eskilere dayandığı tespit edilmiştir. Çalışma vesile ile kısaca Osmanlıda kömür madenciliğine ve kömür madenciliği ile Osmanlı sanayisi arasındaki ilgiye de temas edilmiştir.

___

APA Öğreten, A . (2010). EREĞLİ KÖMÜR MADENİ HAVZASINDA İLK ÜRETİM . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 12 (31) , 135-160 .