ATHENA’NIN OYU YA DA OYUNU

Öz Areopagos mahkemesinde, Orestes’in davasına bakan yargıçlar oylarını sessizce kullandıkları halde, Athena oyunu Orestes’ten yana kullanacağını beyan eder. Fakat Oresteia’nın doruk noktası olan bu oylama, özellikle de Athena’nın kullandığı oyun doğası ve oy kullanan yargıçların sayısı tartışmalıdır. Orestes, Athena’nın müdahalesiyle mi aklandı? Athena tek sayıda üyeden oluşan bir jüri mi, yoksa çift sayıda üyeden kurulmuş bir jüri mi yetkilendirmişti? Çoğu filoloğa göre Orestes, Eumenidler’de Athena’nın oyu ile beraat etmiştir. Bu makalede, Athena’nın oyunun aslında sembolik olup, eşit çıkan oylara dahil olmadığı tezi savunulacaktır. Orestes, Athena’nın müdahalesiyle değil insanların oylarıyla suçsuz bulunmuştur. Antik yazarların bu konudaki ifadelerine kabaca değinildikten sonra, Athena’nın oyunun da eşit sayıdaki oyların arasında bulunduğunu savunan görüşün temel argümanlarına itiraz edilecektir. Çalışmamızda, Athena’nın kullandığı oyun jürinin almış olduğu karara dair kendi kanaatini ifade etmenin bir yolu olarak anlaşılması gerektiği gösterilmeye çalışılacaktır. Athena, “oyum Orestes’ten yana” derken, aslında jürinin aldığı kararı desteklediğini ifade etmekte, jüri üyelerinin verdiği hükmün bağlayıcı olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynakça

Arıcı, Oğuz. “Oresteia: Bir Modern Devlet ve Adalet Tartışması”, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi 17, (2010): 1-17.

Bakewell, Geoffrey W. “Eumenides 267-75: μέγας Ἅιδης εὔθυνος”, The Classical Quarterly 47/1, (1997): 298-299.

Campbell, Lewis. The Oresteia of Aeschylus. London: Methuen and Co, 1893.

Croiset, Maurice. Eschyle. Paris: Les Belles Lettres, 1928.

Erhat, Azra. Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1989.

Fagles, Robert. Aeschylus: The Oresteia. New York: The Viking Press, 1975.

Fletcher, Judith. “Polyphony to Silence: The Jurors of the Oresteia”, College Literature 41/2, (2014): 56-75.

Gagarin, Michael. “The Vote of Athena”, The American Journal of Philology 96/2, (1975): 121-127.

Hall, Edith. “Peaceful Conflict Resolution and Its Discontents in Aeschylus’s Eumenides”, Common Knowledge 21/3, (2015): 253-269.

Hermann, Gottfried. Aeschyli Tragoediae II. Leipzig: Apud Weidmann, 1852.

Hester, David Albert. “The Casting Vote”, The American Journal of Philology 102/3, (1981): 265-274.

Kalaycı, Nazile. “Erinysler’den Eumenidler’e: abject olarak kadın”, Cogito 81, (2015): 42-60.

Kitto, Humphrey. Form and Meaning in Drama. London: Routledge, 1960.

Long, Jacqueline. “Gender, Democracy, and the Justice of Athena’s Vote to Acquit Orestes”, Text&Presentation 12, Classical Studies, (2015): 57-69.

Lutz, Mark J. “Civilization and the Gods in the Eumenides”, ed. A. Radasanu, In Search of Humanity: Essays in Honor of Clifford Orwin. 3-16. Lanham, 2015.

Mitchell-Boyask, Robin. Aeschylus: Eumenides. London: Duckworth, 2009.

Müller, Karl Otfried. Dissertations on the Eumenides of Aeschylus. Cambridge: John Deighton, 1835.

Paley, Frederick Apthorp. The Tragedies of Aeschylus. London: Whittaker, 1879.

Podlecki, Anthony J. The Political Background of Aeschylean Tragedy. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1968.

Sommerstein, Alan Herbert (ed.). Aeschylus: Eumenides. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Thomson, George. Aeschylus and Athens: A Study in the Social Origins of Drama. London: Lawrence & Wishart, 1966.

Verrall, Arthur Woollgar. “The Vote of Athena”, Cambridge Praelections, (1906): 69-97.

Vickers, Brian. Towards Greek Tragedy: Drama. Myth. Society. London: Longman, 1973.

Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich. Aischylos: Interpretationen. Berlin: Weidmannsche, 1914.

Winnington-Ingram, Reginald Pepys. “Clytemnestra and the Vote of Athena”, The Journal of Hellenic Studies 68, (1948): 130-147.

Aisk. Eumenid.(Aiskhylos, Eumenides)= Aeschylus. Oresteia: Agamemnon. Libation-Bearers. Eumenides. Ed.-Trans. A. H. Sommerstein. Cambridge. MA: Harvard University Press 2009. (Loeb Classical Library)

Aisk. Orest. (Aiskhülos, Oresteia)= Aiskhülos. Oresteia: Agamemnon. Adak Sunucular. Eumenidler. (Çev. Y. Onay). Eski Yunan Tragedyaları 11. İstanbul: Mitos-Boyut, 2010.

Antiphon. De Caede. (Antiphontis, De Caede Herodis Oratio)= Antiphon – Andocides, Minor Attic Orators. vol. I. Trans. K. J. Maidment. Cambridge. MA: Harvard University Press 1941. (Loeb Classical Library)

Apollodoros. Epitome.=Apollodorus. The Library. vol. II: Books 3.10-end. Epitome. Trans. J. G. Frazer. Cambridge. MA: Harvard University Press 1921. (Loeb Classical Library)

Arist. Ath. Pol.(Aristoteles, Athenaion Politeia)= Aristotle. Athenian Constitution. Eudemian Ethics. Virtues and Vices. Trans. H. Rackham. Cambridge. MA: Harvard University Press 1935. (Loeb Classical Library)

Arist. Probl. (Aristoteles, Problemata)= Aristotle. Problems. vol. II: Books 20-38. Rhetoric to Alexander. Ed.-Trans. R. Mayhew – D. C. Mirhady. Cambridge. MA: Harvard University Press 2011. (Loeb Classical Library)

Aristeides. Orat. (Aristeides, Orationes)= Aelius Aristides. Orations. vol. I. Ed.-Trans. M. Trapp. Cambridge. MA: Harvard University Press 2017. (Loeb Classical Library)

Euripides. Elektra= Euripides. Suppliant Women. Electra. Heracles. Ed.-Trans. D. Kovacs. Cambridge. MA: Harvard University Press 1998. (Loeb Classical Library)

Euripides. Iph. Taur. (Euripides, Iphigeneia en Taurois)= Euripides. Trojan Women. Iphigenia among the Taurians. Ion. Ed.-Trans. D. Kovacs. Cambridge. MA: Harvard University Press 1999. (Loeb Classical Library)

Julian. Orat. (Julian, Orationes)= Julian. Orations 1-5. Trans. W. C. Wright. Cambridge. MA: Harvard University Press 1913. (Loeb Classical Library)

Lucian. Harm. (Lucian, Harmonides)= Lucian. Harmonides. vol. VI. Trans. K. Kilburn. Cambridge. MA: Harvard University Press 1959. (Loeb Classical Library)

Lucian. Pisc. (Lucian, Piscator)= Lucian. The Dead Come to Life or The Fisherman. vol. III. Trans. A. M. Harmon. Cambridge. MA: Harvard University Press 1921. (Loeb Classical Library)

Pollux. Onomast. (Pollux, Onomasticon)= Julii Pollucis. Onomasticon: cum Annotationibus Interpretum. Curavit Guilielmus Dindorfius. Vol. V. Pars I: VI-VIII. Leipzig 1824.

Strab. (Strabon) = Strabo. Geography. vol. IV: Books 8-9. Trans. H. L. Jones. Cambridge. MA: Harvard University Press 1927. (Loeb Classical Library)

Kaynak Göster

Chicago Akıncı Öztürk, E . "ATHENA’NIN OYU YA DA OYUNU". Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 15 (2021 ): 1-20