BOĞAZKALE ARŞİVİNDEN HİŠUWA BAYRAMINI KONU ALAN YENİ BİR FRAGMAN (Bo 7850)

Öz İşlenecek Hititçe tablet, 1989 senesinde (Doğu) Berlin’den Türkiye’ye geri getirilen fragmanlardan biridir. Bo 7850, M.Ö. 13. yy’da III. Hattušili’nin eşi kraliçe Puduhepa tarafından Hattuša arşivine aktarılmış ve on üç tabletlik bir seriden oluşan (h)išuwa bayramına ait bir tablet fragmanıdır. Dokuz gün boyunca merasimleri gerçekleştirilen Hurri kökenli hišuwa/išuwa bayramının kutlanması sırasında Kizzuwatna’ya özgü ritüeller gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, ilgili tabletin transkripsiyonu ve tercümesi verilecek, filolojik yorumu yapılacak ve seri içindeki yeri belirlenecektir.

Kaynakça

Akdoğan, Rukiye, “URULa(ḫu)wazantiya “La(ḫu)wazantiya Şehri”, IX. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri 1.Cilt, Yay.Haz. Aygül Süel, Çorum 2019: 1-49.

Akdoğan, Rukiye, “URULa(ḫu)wazantiya “La(ḫu)wazantiya Şehri”, IX. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri 1.Cilt, Yay.Haz. Aygül Süel, Çorum 2019: 1-49.

Akdoğan, Rukiye, “Sumerce BA.BA.ZA (=BOZA) Kelimesi Hakkında”, KUBABA Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi 29, 2020: 7-35.

Akdoğan, Rukiye, “Sumerce BA.BA.ZA (=BOZA) Kelimesi Hakkında”, KUBABA Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi 29, 2020: 7-35.

Ardzinba, Vladislav, Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri, Çev. Orhan Uravelli, KafdavYayınevi, Ankara, 2010.

Ardzinba, Vladislav, Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri, Çev. Orhan Uravelli, KafdavYayınevi, Ankara, 2010.

Arıkan, Yasemin, “Hitit Çivi Yazılı Belgelerinde šuḫḫa- "(Düz) Dam, Çatı" Ve Onun Dinsel ve Sosyal Hayattaki Yeri”, Archivum Anatolicum 6/1, 2003: 11-57.

Arıkan, Yasemin, “Hitit Çivi Yazılı Belgelerinde šuḫḫa- "(Düz) Dam, Çatı" Ve Onun Dinsel ve Sosyal Hayattaki Yeri”, Archivum Anatolicum 6/1, 2003: 11-57.

Cancik, Hubert “"Herrschaft" in historiographischen und juridischen Texten der Hethiter”, (Ed. K. Raaflaub), Anfänge politischen Denkens in der Antike, Schriften des historischen Kollegs Kolloquien 24, 1993: 115 134.

Cancik, Hubert “"Herrschaft" in historiographischen und juridischen Texten der Hethiter”, (Ed. K. Raaflaub), Anfänge politischen Denkens in der Antike, Schriften des historischen Kollegs Kolloquien 24, 1993: 115 134.

Coşkun, Yaşar, “Boğazköy Metinlerinde Geçen Başlıca Libasyon Kapları, AÜDTCFD 27, Ankara 1969: 1-61.

Coşkun, Yaşar, “Boğazköy Metinlerinde Geçen Başlıca Libasyon Kapları, AÜDTCFD 27, Ankara 1969: 1-61.

De Roos, Johan, Hittite Votive Texts, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, İstanbul- Leiden, 2007

De Roos, Johan, Hittite Votive Texts, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, İstanbul- Leiden, 2007

De Martino, Stefano, “L'atto di "baciare" nel culto e nella vita quotidiana degli Ittiti, Studi di storia e filologia anatolica dedicati a Giovanni Pugliese Carratelli, 1988: 57-65.

De Martino, Stefano, “L'atto di "baciare" nel culto e nella vita quotidiana degli Ittiti, Studi di storia e filologia anatolica dedicati a Giovanni Pugliese Carratelli, 1988: 57-65.

del Monte Giuseppe- Tischler Johann, Die Orts- und Gewässernamen der hethitischen Texte (RGTC 6), Wiesbaden 1978.

del Monte Giuseppe- Tischler Johann, Die Orts- und Gewässernamen der hethitischen Texte (RGTC 6), Wiesbaden 1978.

del Monte Giuseppe, Die Orts- und Gewässernamen der hethitischen Texte. Supplement (RGTC 6/2), Wiesbaden 1992.

del Monte Giuseppe, Die Orts- und Gewässernamen der hethitischen Texte. Supplement (RGTC 6/2), Wiesbaden 1992.

Dinçol, Ali M., “Ein hurro- hethitischen Festritual: (ḫ)išuwaš-I-, Belleten 53, Ankara 1989: 1-50.

Dinçol, Ali M., “Ein hurro- hethitischen Festritual: (ḫ)išuwaš-I-, Belleten 53, Ankara 1989: 1-50.

Doğan- Alparslan, Meltem, Hitit Kralı II. Muwatalli: Kişiliği ve İcraatı. Filolojik Belgeler Işığında, İstanbul, 2012.

Doğan- Alparslan, Meltem, Hitit Kralı II. Muwatalli: Kişiliği ve İcraatı. Filolojik Belgeler Işığında, İstanbul, 2012.

Doğan- Alparslan, Meltem, “The Hišuwa Festival as a Political Instrument” , Anatolia between the 13th and the 12th Century BCE (Ed. Stefano de Martino – Elena Devecchi), Turin 2020: 117-127.

Doğan- Alparslan, Meltem, “The Hišuwa Festival as a Political Instrument” , Anatolia between the 13th and the 12th Century BCE (Ed. Stefano de Martino – Elena Devecchi), Turin 2020: 117-127.

Doğan-Alparslan, Meltem, “The Hittite ḫišuwa- Festival and Its Terminology”, Cult, Temple, Sacred Spaces Cult Practices and Cult Spaces in Hittite Anatolia and Neighbouring Cultures (Ed. Susanne Görke, Charles W. Steitler),(StBoT 66), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020: 366-375.

Doğan-Alparslan, Meltem, “The Hittite ḫišuwa- Festival and Its Terminology”, Cult, Temple, Sacred Spaces Cult Practices and Cult Spaces in Hittite Anatolia and Neighbouring Cultures (Ed. Susanne Görke, Charles W. Steitler),(StBoT 66), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020: 366-375.

Friedrich, Johannes, Hethitisches Worterbuch, Heidelberg, 1952.

Friedrich, Johannes, Hethitisches Worterbuch, Heidelberg, 1952.

Friedrich, Johannes, Hethitisches Wörterbuch. Kurzgefasste kritisch Sammlung der Deutungen hethitischer Wörter. 3. Ergänzungsheft, Heidelberg 1966.

Friedrich, Johannes, Hethitisches Wörterbuch. Kurzgefasste kritisch Sammlung der Deutungen hethitischer Wörter. 3. Ergänzungsheft, Heidelberg 1966.

Forlanini, Massimo, “Uda, un cas probable d'homonymie”, Hethitica 10, 1990: 109-127.

Forlanini, Massimo, “Uda, un cas probable d'homonymie”, Hethitica 10, 1990: 109-127.

Forlanini, Massimo. "How to Infer Ancient Roads and İtineraries from Heterogeneous Hittite Texts: The Case of the Cilician (Kizzuwatnean)Road System", Kaskal Rivista di Storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico, Volume 10, Firenze, 2013: 1-34.

Forlanini, Massimo. "How to Infer Ancient Roads and İtineraries from Heterogeneous Hittite Texts: The Case of the Cilician (Kizzuwatnean)Road System", Kaskal Rivista di Storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico, Volume 10, Firenze, 2013: 1-34.

Groddek Detlev, Hethitische Texte in Transkription. KUB 55, (DBH-P 4) Dresden 2002.

Groddek Detlev, Hethitische Texte in Transkription. KUB 55, (DBH-P 4) Dresden 2002.

Groddek, Detlev, “Fragmenta Hethitica dispersa XIII”, Altorientalische Forschungen 31, 2004: 73-86.

Groddek, Detlev, “Fragmenta Hethitica dispersa XIII”, Altorientalische Forschungen 31, 2004: 73-86.

Gurney Oliver Robert, Some Aspects of Hittite Religion. Schweich Lectures of the British Academy 1976, Oxford 1977.

Gurney Oliver Robert, Some Aspects of Hittite Religion. Schweich Lectures of the British Academy 1976, Oxford 1977.

Güterbock Hans Gustav − Hoffner Harry A., The Hittite dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Vol. P, fasc. 3:(CHD 4/3) Chicago, 1997.

Güterbock Hans Gustav − Hoffner Harry A., The Hittite dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Vol. P, fasc. 3:(CHD 4/3) Chicago, 1997.

Haas, Volkert, Geschichte der Hethitischen Religion, Handbuch der Orientalistik. Der Nahe und Mittlere Osten 15, Leiden, New York, Köln: Brill. 1994

Haas, Volkert, Geschichte der Hethitischen Religion, Handbuch der Orientalistik. Der Nahe und Mittlere Osten 15, Leiden, New York, Köln: Brill. 1994

Haas, Volkert., Materia Magica et Medica Hethitica. Ein Beitrag zur Heilkunde im Alten Orient, Volumen I-II, Berlin-New York 2003.

Haas, Volkert., Materia Magica et Medica Hethitica. Ein Beitrag zur Heilkunde im Alten Orient, Volumen I-II, Berlin-New York 2003.

Hoffner Jr., Harry Angier, Alimento Hethaeorum, Food production in Hittite Asia Minor, New Haven 1974.

Hoffner Jr., Harry Angier, Alimento Hethaeorum, Food production in Hittite Asia Minor, New Haven 1974.

Karauğuz, Güngör Hititler Dönemi’nde Anadolu’da Ekmek, Arkoeloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2006 Laroche, Emanuel, Documents En Langue Hourrite Provenant De Ras Shamra, Ugaritica V , Paris 1968: 447- 544.

Karauğuz, Güngör Hititler Dönemi’nde Anadolu’da Ekmek, Arkoeloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2006 Laroche, Emanuel, Documents En Langue Hourrite Provenant De Ras Shamra, Ugaritica V , Paris 1968: 447- 544.

Laroche, Emanuel, "Sur le vocabulaire de l'haruspisin Hittite ", RA 64, Paris 1970

Laroche, Emanuel, "Sur le vocabulaire de l'haruspisin Hittite ", RA 64, Paris 1970

Laroche, Emanuel, Glossaire de la langue hourrite II, RHA 35, Paris 1977. Murat, Leyla, “Hititlerde Su Kültü”, Tarih Araştırmaları Dergisi 51, 2012, 125-157. Pecchioli Daddi, Franca, Mestieri Professioni E Dignità Nell’Anatolia Ittita, Roma 1982.

Laroche, Emanuel, Glossaire de la langue hourrite II, RHA 35, Paris 1977. Murat, Leyla, “Hititlerde Su Kültü”, Tarih Araştırmaları Dergisi 51, 2012, 125-157. Pecchioli Daddi, Franca, Mestieri Professioni E Dignità Nell’Anatolia Ittita, Roma 1982.

Popko, Maciej, Kultobjekte in der hethitischen Religion (nach keilschriftlichen Quellen), Warszawa 1978.

Popko, Maciej, Kultobjekte in der hethitischen Religion (nach keilschriftlichen Quellen), Warszawa 1978.

Popko, Maciej, Zippalanda. Ein Kultzentrum im hethitischen Kleinasien (THeth 21), Heidelberg 1994.

Popko, Maciej, Zippalanda. Ein Kultzentrum im hethitischen Kleinasien (THeth 21), Heidelberg 1994.

Puhvel, Jaan, Hittite Etymological Dictionary,Vol. 1 , Words beginning with A, Berlin-New York- Amsterdam 1984.

Puhvel, Jaan, Hittite Etymological Dictionary,Vol. 1 , Words beginning with A, Berlin-New York- Amsterdam 1984.

Puhvel, Jaan ,Hethitische Etymological Dictionary Vol.3: Words beginning with H, Berlin-New York 1991.

Puhvel, Jaan ,Hethitische Etymological Dictionary Vol.3: Words beginning with H, Berlin-New York 1991.

Puhvel, Jaan, Etymological Dictionary Vol.4: Words beginning with K, Berlin-New York 1997.

Puhvel, Jaan, Etymological Dictionary Vol.4: Words beginning with K, Berlin-New York 1997.

Puhvel, Jaan, Etymological Dictionary Vol.6: Words beginning with M, Berlin-New York 2004.

Puhvel, Jaan, Etymological Dictionary Vol.6: Words beginning with M, Berlin-New York 2004.

Rieken, Elisabeth ve diğ. (ed.), hethiter.net/: CTH 343.1 (INTR 2009-08-12)

Rieken, Elisabeth ve diğ. (ed.), hethiter.net/: CTH 343.1 (INTR 2009-08-12)

Strauß, Rita, “Elemente Kizzuwatnäischer Ritualkunde in Hethitischen Texten”, Motivation und Mechanismen des Kulturkontaktes in der Späten Bronzezeit, (Eothen 13), herausgegeben von Doris Prechel 2005: 227-246. Strauß, Rita, (ed.), hethiter.net/: CTH 471 (Expl. A, 03.11.2010

Strauß, Rita, “Elemente Kizzuwatnäischer Ritualkunde in Hethitischen Texten”, Motivation und Mechanismen des Kulturkontaktes in der Späten Bronzezeit, (Eothen 13), herausgegeben von Doris Prechel 2005: 227-246. Strauß, Rita, (ed.), hethiter.net/: CTH 471 (Expl. A, 03.11.2010

Tischler, Johann, Hethitisches Etymologisches Glossar Teil I, A-K, Innsbruck 1977-83.

Tischler, Johann, Hethitisches Etymologisches Glossar Teil I, A-K, Innsbruck 1977-83.

Tischler, Johann, Hethitisches Etymologisches Glossar, L-M, Innsbruck 1990. Tischler, Johann, Hethitisches Etymologisches Glossar, Teil III T-D, Innsbruck 1991.

Tischler, Johann, Hethitisches Etymologisches Glossar, L-M, Innsbruck 1990. Tischler, Johann, Hethitisches Etymologisches Glossar, Teil III T-D, Innsbruck 1991.

Tischler, Johann, Hethitisches Handwörterbuch, Mit dem wortschatz der Nachbarsprachen Innsbruck 2001.

Tischler, Johann, Hethitisches Handwörterbuch, Mit dem wortschatz der Nachbarsprachen Innsbruck 2001.

Trémouille, Marie Claude, “Il tabri e i suoi "addetti" nella documentazione ittita”, Quattro studi ittiti Eothen 4, 1991: 94

Trémouille, Marie Claude, “Il tabri e i suoi "addetti" nella documentazione ittita”, Quattro studi ittiti Eothen 4, 1991: 94

Trémouille, Marie Claude, dHebat, une divinité syro-anatolienne, (Eothen 7) Firenze, 1997.

Trémouille, Marie Claude, dHebat, une divinité syro-anatolienne, (Eothen 7) Firenze, 1997.

Ünal, Ahmet, Rev. of: Freydank H. Keilschrifturkunden aus Boghazköi 55 Hethitische Rituale und Festbeschreibungen, Berlin 1985. Bibliotheca Orientalis 44, 1987: 474-486.

Ünal, Ahmet, Rev. of: Freydank H. Keilschrifturkunden aus Boghazköi 55 Hethitische Rituale und Festbeschreibungen, Berlin 1985. Bibliotheca Orientalis 44, 1987: 474-486.

Ünal, Ahmet, Multilinguales Handwörterbuch des Hethitischen / A Concise Multilingual Hittite Dictionary/ Hititçe Çok Dilli El Sözlüğü, Hamburg 2007.

Ünal, Ahmet, Multilinguales Handwörterbuch des Hethitischen / A Concise Multilingual Hittite Dictionary/ Hititçe Çok Dilli El Sözlüğü, Hamburg 2007.

Ünal, Ahmet, Eskiçağ Anadolu Toplumlarında Puduhepa ve Zamanı Kadın Anayanlı Bir Hitit Kraliçesi, Hitit Üniversitesi Yayınları, Çorum 2014.

Ünal, Ahmet, Eskiçağ Anadolu Toplumlarında Puduhepa ve Zamanı Kadın Anayanlı Bir Hitit Kraliçesi, Hitit Üniversitesi Yayınları, Çorum 2014.

Ünal, Ahmet, Hititçe-Türkçe, Türkçe-Hititçe Büyük Sözlük, Hattice, Hurrice, Hiyeroglif Luvicesi, Çivi Yazısı Luvicesi ve Palaca Sözcük Listeleriyle Birlikte, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2016.

Ünal, Ahmet, Hititçe-Türkçe, Türkçe-Hititçe Büyük Sözlük, Hattice, Hurrice, Hiyeroglif Luvicesi, Çivi Yazısı Luvicesi ve Palaca Sözcük Listeleriyle Birlikte, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2016.

Ünal, Ahmet, Hitit Başkenti Hattuša’da Otuz Bin Koyunlu, On Bin Boğalı ve Bol İçkili Büyük Şölen Eski Anadolu’nun 3500 Yıllık Yemek ve İçkileri, Bilgin Kültür Sanat Yayınları Ankara 2019.

Ünal, Ahmet, Hitit Başkenti Hattuša’da Otuz Bin Koyunlu, On Bin Boğalı ve Bol İçkili Büyük Şölen Eski Anadolu’nun 3500 Yıllık Yemek ve İçkileri, Bilgin Kültür Sanat Yayınları Ankara 2019.

Wegner, Ilse- Salvini, Mirjo, Die hethitisch-hurritischen Ritualtafeln des (ḫ)išuwa-Festes,(ChS 1/4), Roma 1991.

Wegner, Ilse- Salvini, Mirjo, Die hethitisch-hurritischen Ritualtafeln des (ḫ)išuwa-Festes,(ChS 1/4), Roma 1991.

Kaynak Göster

Chicago Sir Gavaz, Ö , Masalcı Şahin, G . "BOĞAZKALE ARŞİVİNDEN HİŠUWA BAYRAMINI KONU ALAN YENİ BİR FRAGMAN (Bo 7850)". Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 15 (2021 ): 171-192