KÜLTEPE’DE 1970 (Kt. v/k) KAZISINDA BULUNMUŞ ARŞİVDEN ÜÇ MEKTUP

Öz Eski Asur Ticaret Kolonileri Devri’nde Asurlu tüccarlar ticaret yapmak amacıyla Anadolu’ya gelmişler ve burada büyük bir ticarî organizasyon kurmuşlardır. Bu dönemin ekonomik gelişmeleri ile ilgili en eski yazılı kaynaklar Kültepe tabletleridir. Büyük çoğunluğu Asurlu tüccarların kişisel arşivlerinde ele geçen bu belgeler arasında büyük bir grubu iş mektupları oluşturmaktadır. Bunlar sayesinde tüccarların ticarî faaliyetleri ve aile ilişkileri hakkında önemli bilgiler ediniyoruz. Çalışmamızda, 1970 (Kt. v/k) kazılarında bulunmuş, Asurlu tüccar Ennam-Aššur arşivinden, ailesi ve ticarî ilişkileri ile ilgili dikkat çekici bilgilerin kaydedildiği üç yeni mektubu tanıtacağız.

Kaynakça

E. Bilgiç-C. Günbattı 1995 Ankaraner Kültepe Text III (AKT III), FAOS, Beiheft:3, Stuttgart. İ. Albayrak 2016 "Uṣur-ša-İštar’ın Arşivinden Bakır Ticareti İle İlgili Bir Mektup”, Studies in Honour of Ahmet Ünal Armağanı, s. 25-35. C. Günbattı 1990 “Kültepe Tabletleri Arasında Aile Haberleşmelerinden Örnekler”, I. UHKB, s.126-133. C. Günbattı 1990 “Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Anadolu Kralları ile Asurlu Tüccarlar Arasındaki İlişkilere Işık Tutan İki Yeni Belge”, XII. TTKB, s. 75.83.

Kaynak Göster

Chicago Çayır, M . "KÜLTEPE’DE 1970 (Kt. v/k) KAZISINDA BULUNMUŞ ARŞİVDEN ÜÇ MEKTUP". Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 15 (2021 ): 47-58