ULUSLARARASI İLİŞKİLER, DİN OLGUSU VE DİNİ KAVRAMLAR

Birinci Dünya Harbi sonrası ihtiyaç duyulan güvenlik politikaları ve barışın temini çalışmaları ile de popülarite kazandığı ifade edilebilecek olan Uluslararası ilişkilerin farklı yönleri ile alakalı tartışmalar yirminci asrın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmışlardır. Vietnam savaşının meşruiyeti üzerine başlayan tartışmaların yanında 80 sonrası göç, küresel fakirlik ve ayrılma gibi farklı konular da ele alınmaya başlanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgeleri arasındaki refah seviyesinin farklılıkları ve bölücülük faaliyetleri gibi konular ise klasik yazarların işlemekten kaçındıkları konular olmuştur. Sekülarizm kavramı altında kamusal alan olarak tarif edilebilecek bütün sahalardan uzaklaştırılmaya çalışılan din olgusu ve uluslararası politika üzerindeki etkisi Uluslararası İlişkiler çalışmalarında genel anlamda göz ardı tutulmuştur. Bu çalışmada bunun sebeplerine yer vererek yirminci asrın son çeyreğinden beri Uluslararası İlişkilerde din ve din olgusu gibi kavramlar ele alınacaktır. 

INTERNATIONAL RELATIONS, RELIGION AND RELIGIOUS CONCEPTS

The field of International Relations gained popularity after the First World War as the need for security policies and means to ensure peace emerged and different issues around international relations started to be discussed. In addition to the debates on the legitimacy of the Vietnam war, various issues such as post-80’s emigration, global poverty and separation began to be addressed, even though differences in the level of welfare among various regions of the world and issues such as separatism have been subjects scholars in this field regularly avoid. Religion, which had been tried to be abstracted from the lives of people in the process of secularism and its role in shaping global politics was practically ignored in the analyses these scholars made. In this work, we will examine the reasons behind this and focus on religion and religious concepts in International Relations since the last quarter of the 20th century.

___

 • Akan, M. (2018). NATO’nun İslam’la Savaşı. Ankara: Hayat Yayınları.
 • Arı, T. (2011). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. Bursa: Mkm Yayıncılık.
 • Arslantürk, Z. and Amman, T. M. (2001). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Başgil, A. F. (1991). Din ve Laiklik. İstanbul: Yağmur Yayınları.
 • Cavanaugh, W. T. (1995) A Fire Strong Enough to Consume the House: The Wars of Religion and the Rise of the State. Modern Theology, 11:4.
 • Ferrari, S. (2003). The Legal Dimension. Muslims in the Enlarged Europe: Religion and Society, Leiden: Brill.
 • Fox, J., Sandler, S. (2004). Bringing Religion into International Relations, New York: Palgrave Macmillan US.
 • Gergerlioğlu, M. T. (2017). Avrupa’da Hayatın Neşvüneması; İslam Dünyasına Tesiri. https://www.tahagergerlioglu.com/kose-yazilari/avrupada-hayatinnesvunemasi-islam-dunyasina-tesiri/ (Last accessed: 21.06.2021)
 • Habermas, J. (2006) Religion in the Public Sphere. European Journal of Philosophy, 14:1.
 • Huntington, S. P. (1993). If Not Civilizations, What? Paradigms of the PostCold War World. Foreign Affairs, 72:5.
 • Huntington, S. P. (1998). Kampf der Kulturen: Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München: Siedler im Goldmann Verlag.
 • Hurd, E. S. (2008). The Politics of Secularism in International Relations. New Jersey: Princeton University Press.
 • Kissinger, H. (2003). Die Herausforderung Amerikas Weltpolitik im 21. Jahrhundert. (Übers. Hans-Ulrich Seebohm). Berlin: Ullstein.
 • Kristol, W. (2006). Why Bush Should Go to Tel Aviv - and Confront Iran. https://www.ft.com/content/d1e9154e-14e0-11db-b391-0000779e2340 (Last accessed: 21.06.2021)
 • Rose, G. (2013). The Clash at 20. Foreign Affairs Collection. https://www.foreignaffairs.com/system/files/c0007.pdf (Last accesed: 17.08.2021)
 • Smith, G. (2008). A Short History of Secularism. London: I.B.Tauris.
 • Sommer, T. (2012). Diese NATO hat ausgedient Das Bündnis muss europäischer werden. Hamburg: Edition Körber-Stiftung.
 • Şahin, M. (2009). Din-Dış Politika İlişkisi ABD Örneği. Ankara: Barış Platin Kitabevi.
 • Thatcher, M. (1990) Transcript of Margaret Thatcher’s speech to the North Atlantic Council at Turnberry, June 7 1990. https://www.margaretthatcher.org/document/108106 (Last accessed 18.08.2021)
 • Wilson, E. K. (2012). After Secularism: Rethinking Religion in Global Politics. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Woolsey, J. (2003). At War for Freedom. https://www.theguardian.com/world/2003/jul/20/usa.terrorism (Last accessed: 21.06.2021)