YEREL YÖNETİMLERDE PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ

Bu çalışmayla, günümüzde Türkiye’deki Belediyeler ile Kültür-Sanat olgusu arasındaki ilişkinin dinamiklerini ortaya koyarak söz konusu ilişkinin geçmişine de odaklanmak suretiyle, toplumsal ve kurumsal kültürün sanatla doğrudan etkileşimi sayesinde yaşadığı değişimi anlamaya ve elde edilen bulgular üzerinden bir değerlendirme yapmak amaçlanmaktadır. Son dönemde yerel yönetimlerin sunduğu kültür-sanat etkinliklerinin arzında bir büyümenin gerçekleştiği düşünülmektedir. Türk alan yazınında yeterli araştırma konusu edilmemiş olan bu alana ilginin artacağı ise bir başka öngörüdür. Bu araştırmayla, Kamu Yönetimi disiplini bağlamında yer alan “belediyecilik” ile sosyolojik olgular olan “kültür-sanat” arasında bir köprü kurularak her iki alanın sınırları karşılıklı olarak genişleyebilecektir. Akademik beklentilere ek olarak, kültür-sanat etkinliklerinin yerel bağlamından çıkarak uluslararası boyutlara ulaşmış olduğu örnekler malumdur. Bu örneklerin artmasıyla kültürel ve sanatsal değerlerin evrensel paylaşımı, toplumsal ve bireysel gelişime katkı sağlayacaktır. Bu araştırmada araştırma evreninin genişliği, kurumsal-bireysel-yönetsel farklılıklar ve güçlü bir etkinlik sahası olan kültürel sanatsal alanların konu edilmesi nedeniyle yerinde gözlem ve görüşme metodu kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde dünyanın tamamında yaşanan ekonomik, siyasi ve sıhhi bunalımlardan arınma noktasında kültür-sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne yatırım yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

DIGITAL CULTURE AND ART SERVICES IN LOCAL AUTHORITIES DURING THE PANDEMIC PERIODS

This study aims to understand and evaluate the change experienced by social and institutional culture as a result of direct interaction of art by revealing the dynamics of the current relationship between the municipalities and the culture-art phenomenon in Turkey, and focusing on their relationship in the past. It is thought that there has been a growth in the number of culture and art activities offered by local governments recently. Another prediction is that the interest in this field, which has not been sufficiently studied in Turkish literature, will increase. This research will contribute to the mutual expansion of the borders of both fields by establishing a bridge between "municipalism" in the context of the discipline of Public Administration and "culture-art", which is sociological phenomena. In addition to academic expectations, it is known that culture and arts activities have reached international dimensions by moving out of their local context. With the increase of these examples, the universal sharing of cultural and artistic values will contribute to social and individual development. In this study, the method of on-site observation and interview was used due to the breadth of research universe, institutional-individual-managerial differences, and the subject of cultural artistic fields, which have a strong field of activity. It was concluded that in the current period, it is necessary to invest in the transformative and healing power of culture and art in order to be free from the economic, political and health crises experienced throughout the world.

___

 • Biçer, O. H. (2020). Dijital Çağda Görsel Sanat Alanı: Mimari Mekan ve Performans. B. Kayıhan içinde, Dijital Çağda Kitle Kültürü, Eğlence ve Sanat (s. 243-282). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Burckhardt, T. (2019). Doğu'da ve Batı'da Kutsal Sanat "Sanatın İlkeleri ve Yöntemleri". (T. Uluç, Çev.) İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Çakır, M. (2013). Medya ve Sanat. İstanbul: Parşömen Yayıncılık.
 • Çaycı, A. (2018). Oryantalizm Oksidentalizm ve Sanat. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Demir, İ. (2020). Dijital Çağda Ücreti Ödenmeyen Emek Ya Da Eğlenceye Gömülü Emek. B. Kayıhan içinde, Dijital Çağda Kitle Kültürü,
 • Eğlence ve Sanat (s. 17-43). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Ece Aydınlık, Ö. (2020). Pandemi Sırasında ve Sonrasında Kültür Sanat. 10 06, 2020 tarihinde Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OR6HfxwnroQ adresinden alındı
 • Ersoy, M. N. (2020). Sanal Müzeleri 11,5 milyon kişi ziyaret etti. (S. Gazetesi, Röportajı Yapan)
 • Gielen, P. (2016). Sanatsal Çokluğun Mırıltısı Küresel Sanat, Siyaset ve Post-Fordizm. (A. Ulutaşlı, Çev.) İstanbul: Norgunk Yayıncılık.
 • Güler, B. A. (2013). Yerel Yönetimler Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım. Ankara: İmge Yayınevi.
 • İKSV. (2020). Pandemi_Sirasinda_Kultur_Sanatin_Birlestirici_Gucu_ve_Alanin_Iht iyaclari. 04 28, 2020 tarihinde İKSV.org: https://www.iksv.org/i/assets//iksv/documents/Pandemi_Sirasinda_Ku ltur_Sanatin_Birlestirici_Gucu_ve_Alanin_Ihtiyaclari.pdf adresinden alındı
 • Kayıhan, B. (2020). Sunuş. B. Kayıhan içinde, Dijital Çağda Kitle Kültürü, Eğlence ve Sanat (s. 7-14). Ankara: Ütopya.
 • Kedik, A. (2012). Kamusal Alan ve Türkiye'de Heykelin Kamuya Açık Alanlarda Var Olma Koşulla
 • Koca, F. (2020). Yeni Dönemin Adı: Kontrollü Sosyal Hayat. Son Dakika . Ankara: CNNTurk.
 • Kuspit, D. (2018). Sanatın Sonu. (Y. Tezgiden, Çev.) İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Milliyet. (2020). Milliyet Kültür Sanat Haberleri. 02 14, 2021 tarihinde Milliyet.com.tr: https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/pandemidoneminde-nostaljik-sarkilar-on-planda-6232560 adresinden alındı.
 • Mumcu, Y. (2020). Kültür ve Sanatın Dijital Dönüşümü. 11 10, 2020 tarihinde Eskişehir Net: https://www.eskisehir.net/kultur-ve-sanatindijital-donusumu-makale,311.html adresinden alındı
 • Rees, M. (2020). Koronavirüs Sonrası Dünya Nasıl Olacak? (DW, Prodüktör, & DW ) 04 28, 2020 tarihinde Made for Minds: https://www.dw.com/tr/koronavir%C3%BCs-sonras%C4%B1- d%C3%BCnya-nas%C4%B1l-olacak/a-53007573 adresinden alındı
 • Ritzer, G. (2011). Sociological Theory. New York: Mc Graw Hill.
 • Salimoğlu, M. (2020). Sefaletin Metalaştırılması: Kapitalizmin Gölgesinde Bir İyilik Hareketi Olarak Ahbap Platformu. B. Kayıhan içinde, Dijital Çağda Kitle Kültürü, Eğlence ve Sanat (s. 44-66). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Statista. (2021). Global Digital Population as of October 2020. 02 14, 2021 tarihinde Statista: https://www.statista.com/statistics/617136/digitalpopulationworldwide/#:~:text=Almost%204.66%20billion%20people%20were,p ercent%20of%20total%20internet%20users. adresinden alındı
 • Taner, G. (2020). İKSV ve Pandemi Döneminde Müzik Sektörü Üzerine. (GarantiBBVA, Röportajı Yapan) İstanbul.
 • Thing, T. (2021). History. 02 15, 2021 tarihinde the thing.net: https://the.thing.net/about/about.html adresinden alındı
 • Topal, H. (2016). Mırıltıdan Homurdanmaya: Sanatın Yeni Bağlamı (Sunuş). P. Gielen içinde, Sanatsal Çokluğun Mırıltısı Küresl Sanat, Siyaset ve Post-Fordizm (A. Ulutaşlı, Çev., s. 9-14). İstanbul: Norgun
 • Yurdakul, H. (2020). Gündelik Hayatın Ritmi: Dijital İletişim Çağında Müziğin Toplumsal Kodlarını Frankfurt Okulu ve Bourdieu ile Yeniden Anlamak. B. Kayıhan içinde, Dijital Çağda Kitle Kültürü, Eğlence ve Sanat (s. 147-192). Ankara: Ütopya Yayınevi.